[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนมีนาคม ๒๕๕๗)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557   


เลขที่ล่าสุด
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

เข้าชม : 421


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:27:19
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุญาตนศ.เข้าสอบ 2/56
เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.พัทลุง (ที่ 1)

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๐๙๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุญาตนศ.เข้าสอบ 2/56
เรียน ผู้บังคับบัญชาร้อยเอก นคร ลีบุญ
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:37:51
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงายย่อย
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:40:25
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
พุธ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:31:41
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งแบบลดหย่อนภาษี
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
พุธ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:33:38
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งรายชื่อ E-Xsam
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.เมืองตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:33:05
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ. กศน.จังหวัดตรัง
ค่าหนังสือพิมพ์หสม. มีนาคม 57 จำนวน 560.-
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ. กศน.จังหวัดตรัง
ค่าวารสารหสม. มีนาคม 57 จำนวน 1,045.-
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ. กศน.จังหวัดตรัง
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารบ้านหนังสือ. มีนาคม 57 จำนวน 16,000.-


โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:31:32
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา
เรียน ผอ. กศน.จังหวัดตรัง

ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง สำรวจและยกย่องเครือข่ายร่วมจัด สนับสนุน ส่งเสริมการอ่าน
เรียน ผอ. กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 8
ศุกร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:33:54
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๐๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ. กศน.จังหวัดตรัง
ค่าหนังสือพิมพ์กศน.ตำบล กุมภาพันธ์ 57 จำนวน 1,000-
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
เสาร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:17:35
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗
เรียน ผอ. กศน.จังหวัดตรัง
ค่าสาธารณูปโภค กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๔๑๑.๙๐ บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 111.84.18.143


ความคิดเห็นที่ 10
เสาร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:49:29
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ว.๑๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ)
เรียน นายก อบต.ทั้ง ๕ ตำบล
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 111.84.18.143


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 08:59:54
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:33:14
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อมูลเข้าสอบ-ขาดสอบ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:16:45
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอยืมเต๊นท์
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 05:42:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ค่าเดินทางไปราชการเพื่อรับรางวัล บุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา เครือข่าย ดีเด่น ระดับประเทศ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.137.224


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 06:09:40
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.137.224


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:30:39
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าดำเนินการสอบปลายภาค 2/2556 เป็นเงิน 17,220 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:52:59
ความคิดเห็นที่ 16 
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:30:39ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ เดือน ธันวาคมห้องสมุดประชาชน เป็นเงิน 138.24 บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอ-ห้องสมุดประชาชน ม.ค.- ก.พ.เป็นเงิน ๖๕๗.๘๙ บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งสมุดความดี
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าสาธารณูปโภค ห้องสมุดประชาชน เป็นเงิน 138.24 บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.42.241


ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:13:04
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน อธิการบดีเทคโนโลยีภาคใต้
ม.เทคโนโลยีภาคใต้
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:36:48
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด เดือน ก.พ.57
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:55:26
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด จำนวน 47,600 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:24:01
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
เงินเดือนครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 11,680.- บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.106.226


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:56:35
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอล้างเงินยืมเงินงบประมาณ ตามบ/ย 43/57
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน 14,850.- บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ จำนวน 5,500 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:32:31
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ค่าตอบแทนปฏิบัตินอกเวลา จำนวน 4,920 บาท
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:22:12
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ (พัฒนาสังคมและชุมชน บ้านแหลมมะขาม)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๒๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอยืมเงิน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ๒๗,๒๐๐ บาท
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร (เหล็กดัด)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:26:54
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง การอบรมครูเครือข่ายบัญชีครัวเรือน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำเดือนมีนาคม 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:17:06
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอใช้สถานที่
เรียน ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อหิน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:30:20
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๑๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ตอบแบบสอบถามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ประจำปี ๒๕๕๗
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณนุกูล สังขระ
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณวันดี สุทธิธรรมานนท์
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน คุณพิศมัย เหล็กเกิดผล
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:09:04
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:43:43
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๓๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน พัฒนาการอำเภอสิเกา
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:04:19
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๑๔๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อล้างเงินยืมรายได้ของสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
จำนวนเงิน ๙,๘๘๘.- บาท (-เก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 106.0.197.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :