[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนพฤศจิกายน 55)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555   


ต่อจาก ศธ 0210.3008/480 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2555

เข้าชม : 509


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 10:42:29
ที่ ศธ 0210.3008/481 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลด้าน ICT เพื่อการศึกษาขององค์กร UNESCO
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.128.7


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 08:03:40
ที่ ศธ 0210.3008/482 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.141.30


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:27:27
ที่ ศธ 0210.3008/483 ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคลที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาววประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.126.62


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:29:14
ที่ ศธ 0210.3008/484 ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การสั่งซื้อสมุดบันทึกประจำวัน(ไดอารี) ปี 2556
เรียน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.126.62


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 13:48:36
ที่ ศธ 0210.3008/485 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.133.112


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 14:31:31
ที่ ศธ 0210.3008/486 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง สรุปวันลาข้าราชการและพนักงานราชการ
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.112


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:54:29
ที่ ศธ 0210.3008/487 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง รายงานผลความต้องการผู้เข้ารับการอบรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.133.112


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 11:32:15
ที่ ศธ 0210.3008/488 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การขับเคลื่อน กศน.สู่องค์กรแห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:17:49
- ที่ ศธ 0210.3008/489 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง งาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2555 เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
- ที่ ศธ 0210.3008/490 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.143.57


ความคิดเห็นที่ 10
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 10:15:53
ที่ ศธ 0210.3008/491 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การทำบัตรนักศึกษาแบบ ATM เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
- ที่ ศธ 0210.3008/492 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ข้อมูลรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.143.69


ความคิดเห็นที่ 11
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 13:09:57
ที่ ศธ 0210.3008/493 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 2556และรายงานผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี 2555
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.143.69


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 08:08:32
ที่ ศธ 0210.3008/ว 494 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ตรวจสอบวุฒิภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เรียน ผอ.โรงเรียน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.142.49


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 13:44:10
ที่ ศธ 0210.3008/ว 495 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุม
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.142.49


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:53:43
ที่ ศธ 0210.3008/ว 496 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ส่งรายชื่อโครงการสวัสดิการชุมชน
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 118.173.131.89


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:53:02
ที่ ศธ 0210.3008/497 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๕ ฉบับปรับปรุง
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.132.213


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 10:14:49
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.213


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 12:42:28
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๙๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบรับการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับการ ศูนยฝึกฯ ตำรวจจัวัดชายแดนภาคใต้
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบรับการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับการ ศูนยฝึกฯ ตำรวจจัวัดชายแดนภาคใต้
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.132.213


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09:10:20
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบรับการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับการ ศูนยฝึกฯ ตำรวจจัวัดชายแดนภาคใต้
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.41


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 11:08:45
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินค่าไฟฟ้า (ห้องสมุด ส.ค - ต.ค. 55)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.41


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 11:09:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกเงินค่าไฟฟ้า (กศน.อำเภอสิเกา ส.ค - ต.ค. 55)
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.128.41


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 11:10:56
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.128.41


ความคิดเห็นที่ 22
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 22:50:40
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ทบทวนความพร้อมในการคัดเลือกจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะ เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.128.88


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 11:14:54
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง (ค่าหนังสือเรียน จำนวน 87,636 บาท)
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.128.166


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 13:21:58
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / โครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย    ไอพี : 118.173.128.166


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 12:27:11
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๘ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษษา ครั้งที่ ๑/๕๖
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.137.198


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 13:39:07
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๐๙ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบรับการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
ถึง ผู้บังคับศูนย์ฝึกอบรม ตชภาคใต้
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 223.24.233.14


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 12:19:21
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ว ๕๑๐ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง แงกำหนดการสอบ N-Net
เรียน ครูกศน.ตำบล
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.113.127


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 12:21:34
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๑ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง แจ้งรายชื่อ กศน.อำเภอที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๖
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.113.127


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 12:24:05
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๒ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ส่งเอกสาร SARปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕
เรียน ผอ.สนง.สมศ
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.113.127


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 13:48:36
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอ กันยาย-ตุลาคม ๕๕
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ค่าโทรศัพท์ ห้องมุด สิงหาคม-ตุลาคม ๕๕
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ก.ค.-ต.ค.๕๕
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.120.169


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 14:41:11
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/ ๕๑๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ต้นฉบับแบทดสอบภาค 2ปี2555
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.120.169


ความคิดเห็นที่ 32
ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 10:56:52
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๑๗ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7,350 บาท)
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.134.118


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:55:39
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๕๑๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย เดือนพฤศจิกายน
เรียน ผอ.กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.141.33

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :