[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขที่หนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (ตุลาคม ๒๕๕๔)
โดย : นายศรชัย เพ็ชรฉุย   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554   


ต่อจาก ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา นางสาวประโลม เสียมไหมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

เข้าชม : 526


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:26:43
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๔
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.140.218


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:20:10
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิด
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:21:59
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:23:42
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:26:03
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
พุธ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:16:11
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.137.101


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:18:19
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กศน.ตำบล
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 118.173.137.101


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:44:09
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา(มสธ)
โดย : นางสาวศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.137.101


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:25:44
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งจำนวนเอกสารประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.132.152


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:40:42
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงลายเซ็น ธ.กรุงไทย สาขาสิเกา
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.152


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:50:47
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งจำนวนเอกสารประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.132.152


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:16:32
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา นางสาวประโลม เสียมไหมรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.129.122


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:18:58
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ(ค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ๑/๕๔) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:20:35
ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอร่วมถวายเงินทอดกฐิน
โดย : ธีรชัย    ไอพี : 118.173.138.224


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:21:57
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษา) ๗,๑๖๐.-บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.132.226


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:22:00
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องขอยืมเงินงบประมาณ เพื่อปรับพื้นฐาน ติวเข้ม วชาอาเซียนศึกษา (งบพัฒนาผู้เรียน) ๔๗,๐๐๐.-บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.142.192


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:31:10
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา นางสาวประโลม เสียมไหมรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.142.192


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:30:58
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา
โดย : นางสาวศศิ พลเดช    ไอพี : 118.173.142.192


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 13:14:42
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวประโลม เสียมไหมรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๔๗๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุญาตให้พนักงานราชการ นายกฤษฎา บิลเกษม ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์ภาระกิจงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับสาธารณชนให้ทราบถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 202.143.183.46

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :