[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 
อาสาสมัคร กศน.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา
  นายกมลาศ  พวงทอง
อาสาสมัคร กศน. ตำบลกะลาเส
  นางสาวพนิดา  ตรงมาตัง
อาสาสมัคร กศน. ตำบลไม้ฝาด
  นายวิจิตร  มาดทิ้ง
อาสาสมัคร กศน. ตำบลเขาไม้แก้ว
  นายศักดิ์  ปูเงิน
อาสาสมัคร กศน. ตำบลบ่อหิน
  นางสาววิยะดา  พลอินทร์
อาสาสมัคร กศน. ตำบลนาเมืองเพชร


เข้าชม : 1216