[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 
ปฏิทินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2555
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

 
วันที่ โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ
 1 พ.ย. 2554 - 30 ส.ค. 2555 โครงการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมกระเป๋าความรู่้สู่มุมรักการอ่านชุมชน 
สถานีอนามัยเขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว
สถานีอนามัยแหลมมะขาม ม.5 ต.เขาไม้แก้ว
อบต.เขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว 
 กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
 1 พ.ย. 2554 - 10 ก.ย. 2555 โครงการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ม.3 ต.เขาไม้แก้ว  กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว 
1 พ.ย. 2554 - 30 ส.ค. 2555 โครงการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมร้านค้ารักเพื่อนบ้าน รักการอ่าน
ร้านรักเพื่อนบ้าน ม.4 ต.เขาไม้แก้ว กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
 1 ก.พ. - 15 เม.ย. 2555 โครงการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนอัธยาศัย คาราฯ ชรา พารู้
สถานนีอนามัยเขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว  กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


เข้าชม : 901