[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 
ปฏิทินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ 2555
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

 
วันที่ โครงการ / กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


เข้าชม : 827