[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 
  คำคมสอนใจ 
 จะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทำตัว       จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำ
 ในโลกนี้...ไม่มีใครเก่งที่สุด       ไม่มีใคร...ฉลาดที่สุด
 เราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น...       เราต้องพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้น...
 อันสตรี...ไม่มีศีล..ก็สิ้นสวย           บุรษด้วย...ไม่มีศีล...ก็สิ้นศรี
อันนักบวช...ไม่มีศีล...ก็สิ้นดี          ข้าราชการ...ศีลไม่มี...ก็เลวทราม
 
  คำคมคนทำงาน
 อย่าทำตัวให้เด่นกว่างาน...          จงพยายามทำงานให้เด่นกว่าตน...
 รู้อย่างเดียวแต่ทำสำเร็จ.... ดีกว่ารู้หลายอย่างแต่ทำไม่สำเร็จเลยสักอย่าง
 จงเรียน...เพื่อรู้...                จงดู...เพื่อจำ...                   จงทำ...เพื่อชำนาญ...
 การลงมือทำ   ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู
ทำงานเพราะต้องทำงาน... กับทำงานเพราะรักงาน
ให้ความรู้สึกที่ต่างกัน... และให้ผลงานที่ต่างกันด้วย...
ถ้าเราได้...ทุกอย่าง..ดั่งที่คิด...        สิ้นชีวิต...จะเอาของ...กองที่ไหน
จะได้บ้าง...เสียบ้าง...ช่างปะไร...      เราตั้งใจ...ทำงาน...เท่านั้นพอ...
คำคมความสุข
 ตัวเราเองยังทำตามใจตัวเองไม่ได้...          แล้วจะไปโกรธผู้อื่น...  ที่ไม่ทำตามใจเราได้อย่างไร...
 
 
 
  คำคมชีวิต
 อย่าทำ...ในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์...       อย่าคิด...ในสิ่งที่ไม่มีค่า...
อย่ารอ...ในสิ่งที่ไม่มีมา                      อย่าไขว่คว้า...ในสิ่งที่ไม่มีจริง


เข้าชม : 2690