[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  

  

26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
คณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอสิเกา ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกันตังพิทยา
6 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่น ประจำปี 2557
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเการับรางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่น
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
24 มิ.ย. 57 กศน.อำเภอรามัน ศึกษาดูงาน
กศน.อำเภอสิเกาต้อนรับกศน.อำเภอรามันศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับข้าราชการครูย้ายมาใหม่ (23 มิ.ย.57)
กศน.อำเภอสิเกาต้อนรับนายอนันต์ ศรีราม ย้ายจาก กศน.อำเภอหาดสำราญ
10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด ณ กศน.ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๓๐ น.
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๒ เมษา \"วันรักการอ่าน\" ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา
แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๒ เมษา \"วันรักการอ่าน\" ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๗
27 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ สพร. ติดตามโครงการอ่านสร้างสุข
คณะกรรมการ สพร. นิเทศติดตามโครงการอ่านสร้างสุข กศน.อำเภอสิเกา วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
26 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ \"บ้านหาดปากเมง\"
ผอ.กศน.อำเภอสิเกา และคณะครู เยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ \"บ้านหาดปากเมง\"
26 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ่อหิน พร้อมเปิด ๓๐ ก.ย. ๕๖
ผอ.กศน.อำเภอสิเกา และคณะครู ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลบ่อหิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีเปิด
26 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมเปิด กศน.ตำบลบ่อหิน
กศน.อำเภอสิเกา ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด กศน.ตำบลบ่อหิน
1 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศเทียบระดับจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน
กศน.อำเภอสิเกา นำผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน รับการปฐมนิเทศ ณ กศน.อำเภอกันตัง
10 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
บุคลากร กศน.อำเภอสิเกา ศึกษาดูงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 26 เมษายน 2556
19 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
กศน.อำเภอสิเกา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอสิเกา
16 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสิเกา รับการติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก
กศน.อำเภอสิเกา รับการติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก จากทีมงานนิเทศติดตามผลสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
14 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่ม Mini OTOP ศึกษาดูงาน
กศน.อำเภอสิเกา จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับกลุ่ม Mini OTOP ณ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
1 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนนักกีฬา กลุ่มอันดามัน
บุคลากร กศน.อำเภอสิเกา เป็นตัวแทนนักกีฬากลุ่มอันดามัน การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๒ ระดับภาคใต้
1 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"ติดตายางพารา\" หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช
กศน.ตำบลไม้ฝาด จัดหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ \"การขยายพันธุ์พืช\" ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.๒ ต.ไม้ฝาด
1 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"การปลูกยางพารา\" หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ กศน.ตำบลไม้ฝาด
กศน.ตำบลไม้ฝาด จัดหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ \"การปลูกยางพารา\" ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.๒ ต.ไม้ฝาด
21 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ
กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว จัดกิจกรรม \"ปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ\" ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ๑๙ มิ.ย. ๕๕
19 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลไม้ฝาด จัดฝึกการทำบุหงารำไป ให้กับกลุ่มแม่บ้านนาหละ
กศน.ตำบลไม้ฝาด จัดฝึกการทำบุหงารำไป ให้กับกลุ่มแม่บ้านนาหละ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ มัสยิดบ้านนาหละ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>