[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือภายใน(บันทึกข้อความ)ปี2562
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   

ทะเบียนหนังสือภายใน(บันทึกข้อความ)ปี2562

เข้าชม : 869


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:37:14
เลขที่ ศธ 0210.3004/010
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุชั้นเรียนท่าพญา สุโสะ
ลว 10 พฤษภาคม 2562
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 182.52.45.73


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:19:11
เลขที่ ศธ 0210.3004/011
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ลว 4 มิ.ย. 2562
โดย : นางสาว    ไอพี : 182.52.45.73


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:30:25
เลขที่ ศธ 0210.3004/012
เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาบุคลากร
ลว 4 มิ.ย. 2562
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.52.45.73


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:31:22
เลขที่ ศธ 0210.3004/013
เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาบุคลากร
ลว 4 มิ.ย. 2562
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.52.45.73


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:53:21
ลขที่ ศธ 0210.3004/014
เรื่อง ขอยืมเงินทดลองจ่าย
ลว 4 มิ.ย. 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.52.45.73


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:59:10
ลขที่ ศธ 0210.3004/015
เรื่อง ขอขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พฤษภาคม 2562
ลว 4 มิ.ย. 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.52.45.73


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 00:50:30
เลขที่ ศธ 0210.3004/016
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการจังหวัดสงขลา
เอกสารที่แนบ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐ /๗๗๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ฯ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.76.185


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:47:45
ลขที่ ศธ 0210.3004/017
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดือนทางไปราชการ ประจำเดือน เมษายน
ลง วันที่ 6 มิถุนายน 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.194


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:49:18
ลขที่ ศธ 0210.3004/018
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดือนทางไปราชการ ครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม
ลง วันที่ 6 มิถุนายน 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.194


ความคิดเห็นที่ 10
เสาร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:16:12
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๐๑๙ ลว. ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการจังหวัดสงขลา
เอกสารที่แนบ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐ /๗๗๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ฯ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.98.72


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:00:35
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ ศธ 0210.3004/020 ลว 12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ ศธ 0210.3004/021 ลว 12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจำนวน 220 บาท

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ ศธ 0210.3004/022 ลว 12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) จำนวน 942.67 บาท

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ ศธ 0210.3004/023 ลว 12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) จำนวน1000 บาท

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ ศธ 0210.3004/024 ลว 12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) จำนวน 3,328.66 บาท

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ ศธ 0210.3004/025 ลว 12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จำนวน 314.17 บาท

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ ศธ 0210.3004/026 ลว 12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จำนวน 2465.91 บาท


วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ ศธ 0210.3004/027 ลว 12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา)
จำนวน 192.60 บาท


วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่ ศธ 0210.3004/028 ลว 12 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จำนวน 2465.91 บาท


โดย : นายอดิศักดิ์ คงเมคา    ไอพี : 118.173.35.5


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 20:20:36
ที่ ศธ 0210.3004/029
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ เศรษฐกิจพอเพียง 4 ตำบล จำนวนเงิน12,600 บาท
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 14 มิ.ย. 2562
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.149.230


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 11:41:37
ที่ ศธ 0210.3004/030
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 18 มิ.ย. 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.208.111


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:05:29
ที่ ศธ 0210.3004/032
เรื่อง ขออนุมัดิจัดซื้อด้วยงบประมาณ ตำบล สุโสะ
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 18 มิ.ย. 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.68.39


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:24:56
ที่ ศธ 0210.3004/033
เรื่อง ขออนุมัดิจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ตำบล บ้านนา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:28:28
ที่ ศธ 0210.3004/034
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ตำบล บ้านนา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:29:58
ที่ ศธ 0210.3004/03
เรื่อง ขออนุมัดิจัดซื้อโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ตำบล บ้านนา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:31:03
ที่ ศธ 0210.3004/036
เรื่อง ขออนุมัดิจัดจ้างป้ายโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ตำบล บ้านนา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:32:56
ที่ ศธ 0210.3004/037
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล บ้านนา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:34:08
ที่ ศธ 0210.3004/038
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล บ้านนา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:35:51
ที่ ศธ 0210.3004/039
เรื่อง ขออนุมัดิจัดซื้อ โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ตำบล บ้านนา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:37:09
ที่ ศธ 0210.3004/040
เรื่อง ขออนุมัดิจัดจ้างป้าย โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ตำบล บ้านนา
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:48:11
ที่ ศธ 0210.3004/041
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:49:24
ที่ ศธ 0210.3004/037
เรื่อง ขออนุญาตดำเนิงานโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 25
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:50:18
ที่ ศธ 0210.3004/043
เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:51:03
ที่ ศธ 0210.3004/044
เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้างป้ายโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 27
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:52:11
ที่ ศธ 0210.3004/045
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 28
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:53:04
ที่ ศธ 0210.3004/046
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:53:44
ที่ ศธ 0210.3004/047
เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:54:19
ที่ ศธ 0210.3004/048
เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้างป้ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 31
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:55:12
ที่ ศธ 0210.3004/049
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาทักาะชีวิต ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 32
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:56:13
ที่ ศธ 0210.3004/050
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 33
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:57:20
ที่ ศธ 0210.3004/051
เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 34
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:57:58
ที่ ศธ 0210.3004/052
เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้างป้ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล เกาะสุกร
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : เพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 35
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:00:12
ที่ ศธ 0210.3004/052
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล ลิพัง
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 18 มิ.ย. 2562
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:01:35
ที่ ศธ 0210.3004/054
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล ลิพัง
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 18 มิ.ย. 2562
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:02:22
ที่ ศธ 0210.3004/055
เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อป้ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล ลิพัง
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 18 มิ.ย. 2562
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:03:03
ที่ ศธ 0210.3004/056
เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้างป้ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล ลิพัง
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 18 มิ.ย. 2562
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:03:54
ที่ ศธ 0210.3004/057
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ตำบล ลิพัง
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:04:29
ที่ ศธ 0210.3004/058
เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ตำบล ลิพัง
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:05:34
ที่ ศธ 0210.3004/059
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินงานโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ตำบล ลิพัง
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 42
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:06:03
ที่ ศธ 0210.3004/060
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ตำบล ลิพัง
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 43
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 14:41:33
ที่ ศธ 0210.3004/061
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล ปะเหลียน
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางจิราวรรณ แซ่จอง    ไอพี : 125.24.123.150


ความคิดเห็นที่ 44
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:01:18
ที่ ศธ 0210.3004/064
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตำบล ปะเหลียน
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางจิราวรรณ แซ่จอง    ไอพี : 125.24.123.150


ความคิดเห็นที่ 45
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:01:43
ศธ 0210.3004/065
เรื่อง ขออนุญาตดำเนิงานโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:03:21
ศธ 0210.3004/067
เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:04:17
ศธ 0210.3004/068
เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้างโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 48
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:06:02
ศธ 0210.3004/069
เรื่อง ขออนุญาตจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 49
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:06:53
ศธ 0210.3004/070
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 50
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:06:53
ศธ 0210.3004/066
เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อโครงการเพื่อพัพัฒนาทักษะชีวิต
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางจิราวรรณ แซ่จอง    ไอพี : 125.24.123.150


ความคิดเห็นที่ 51
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:08:35
ศธ 0210.3004/072
เรื่อง ขออนุญาตดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 52
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:08:55
ศธ 0210.3004/071
เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้างโครงการเพื่อพัพัฒนาทักษะชีวิต
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 20 มิ.ย. 2562
โดย : นางจิราวรรณ แซ่จอง    ไอพี : 125.24.123.150


ความคิดเห็นที่ 53
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:09:36
ศธ 0210.3004/073
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 54
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:42:11
ศธ 0210.3004/074
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 62
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 21 มิ.ย. 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.123.150


ความคิดเห็นที่ 55
เสาร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 23:12:38
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๐๗๕ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการตามโครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อน เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ของสำนักงาน กศน. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารที่แนบ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๓๔๗๑ ลว.วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฯ
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.33.77


ความคิดเห็นที่ 56
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:28:33
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๐๗๖ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง  ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการเดินทางไปราชการฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.33.77


ความคิดเห็นที่ 57
จันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09:30:17
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๐๗๗ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการเดินทางไปราชการฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.33.77


ความคิดเห็นที่ 58
จันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:11:18
จันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น.
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๐๗๘ ลว. ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมทักษะชีวิตอบรมให้ความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพภาวะที่เกิดจากแม่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน

จันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น.
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๐๗๘ ลว. ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อป้ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒยาทักษะชีวิต
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน

จันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น.
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๐๘๐ ลว. ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน


โดย : นายอดิศักดิ์ คงเมคา    ไอพี : 1.0.196.29


ความคิดเห็นที่ 59
อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 14:40:39

ศธ 0210.3004/081
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 25 มิ.ย. 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.185.187


ความคิดเห็นที่ 60
อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:00:49

ศธ 0210.3004/081
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 25 มิ.ย. 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.185.187


ความคิดเห็นที่ 61
อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:01:45

ศธ 0210.3004/082
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 25 มิ.ย. 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.185.187


ความคิดเห็นที่ 62
พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:56:58
ศธ 0210.3004/083
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 1 กรกฎาคม 2562
โดย : กศน.ตำบลปะเหลียน    ไอพี : 1.0.148.172


ความคิดเห็นที่ 63
พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:59:05
ศธ 0210.3004/084
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ
เรียน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
ลว 1 กรกฎาคม 2562
โดย : กศน.ตำบลปะเหลียน    ไอพี : 1.0.148.172


ความคิดเห็นที่ 64
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 03:44:01
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๐๘๕ ลว. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ยอด ๗,๐๘๒.๐๐ บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.162.169


ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 03:45:29
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๐๘๖ ลว. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ยอด ๒,๘๙๐.๐๐ บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.162.169


ความคิดเห็นที่ 66
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:44:49
ศธ 0210.3004/650 ฃลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจ้างเหมามาตัดหญ้า ต้ดแต่งต้นไม้ เดือน กรก๓าคม 2563 ห้องสมุม
เป็นเงิน 1,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.153.24


ความคิดเห็นที่ 67
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:34:08
ศธ 0210.3004/651 ฃลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ประกาศจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เป็นเงิน 179,950 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.232.38


ความคิดเห็นที่ 68
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:10:20
ศธ 0210.3004/652 ฃลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติเช่าที่พักโครงการพัฒนาผู้เรียน การดูแลผู้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 69
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:11:45
ศธ 0210.3004/653 ฃลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติจัดจ้างอาหาร โครงการพัฒนาผู้เรียน การดูแลผู้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 70
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:16:15
ศธ 0210.3004/654 ฃลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติจัดจ้างเหมารถ โครงการพัฒนาผู้เรียน การดูแลผู้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 71
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:18:14
ศธ 0210.3004/655 ฃลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติเช่าที่พัก โครงการพัฒนาผู้เรียน การดูแลผู้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 72
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:19:27
ศธ 0210.3004/65ุ6 ฃลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติเช่าห้องประชุม โครงการพัฒนาผู้เรียน การดูแลผู้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 73
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:20:25
ศธ 0210.3004/65ุ7 ฃลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาผู้เรียน การดูแลผู้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 74
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:21:37
ศธ 0210.3004/65ุ8 ฃลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติจัดจ้างป้ายไวนิล โครงการพัฒนาผู้เรียน การดูแลผู้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 75
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:24:41
ศธ 0210.3004/65ุ9 ฃลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุญาตดำเนินงาน โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมติวเข้ม
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 76
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:25:56
ศธ 0210.3004/6ุ60 ฃลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมติวเข้ม
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 77
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:26:51
ศธ 0210.3004/6ุ61 ฃลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมติวเข้ม
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 78
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:27:47
ศธ 0210.3004/6ุ62 ฃลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติจัดจ้างป้ายไวนิล โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมติวเข้ม
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 79
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:28:45
ศธ 0210.3004/6ุ63 ฃลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่องขออนุมัติจัดจ้างทำอาหาร โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมติวเข้ม
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 80
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17:40:07
ศธ 0210.3004/6ุ64 ฃลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดิอน กรกฎาคม
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.127.182


ความคิดเห็นที่ 81
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17:41:25
ศธ 0210.3004/6ุ65 ฃลงวันที่ 16 กันยายน 2562
เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดิอน สิงหาคม
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.127.182


ความคิดเห็นที่ 82
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08:29:28
ศธ 0210.3004/6ุ66 ฃลงวันที่ 27 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการอำเภอละงู จังหวัดสตูล
เอกสารที่แนบ ที่ ศธ 0210.30 /1359 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
เรื่องขอเชิญข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.102.25


ความคิดเห็นที่ 83
จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12:14:32
ศธ 0210.3004/6ุ67 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกถอนเงินประกันสัญา บจ.ปรู๊ฟรีดดิ้ง จำนวน 7,220.20
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.27.61.49


ความคิดเห็นที่ 84
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:09:41
ศธ 0210.3004/6ุ68 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
เรื่อง ขอฝากเงินคืนรายได้สถานศึกษา จำนวนเงิน 23,300 บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)นายอดิศักดิ์ คงเมคา ตำแหน่งครู กศน.ตำบลบางด้วน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.25.126.2


ความคิดเห็นที่ 85
พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:56:12
ศธ 0210.3004/6ุ69 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา และกศน.อำเภอสุขสำราญ ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.103.93


ความคิดเห็นที่ 86
พุธ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:53:56
ศธ 0210.3004/6ุ70 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน2562
เรื่อง พนักงานราชการลาออก
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.183.159


ความคิดเห็นที่ 87
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:30:50
ศธ 0210.3004/6ุ71 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างทำพวงมาลา
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 88
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:33:21
ศธ 0210.3004/6ุ72 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
เรื่อง รายงานขอจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 89
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:37:21
ศธ 0210.3004/6ุ73 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 90
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:48:15
ศธ 0210.3004/674 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
เรื่อง ทราบผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 91
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:49:51
ศธ 0210.3004/675 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 92
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11:23:56
ศธ 0210.3004/676 - 680 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาวันที่ 23 ตุลาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 93
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:06:02
ศธ 0210.3004/681 - 685 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาวันที่ 23 ตุลาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 94
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:31:44
ศธ 0210.3004/686 - 690 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าเหมารถกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 95
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:35:20
ศธ 0210.3004/ 691 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอปะเหลียน เดือน กันยายน 62เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 96
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:36:25
ศธ 0210.3004/ 692 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอปะเหลียน เดือน ตุลาคม 62เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 97
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 15:19:10
ศธ 0210.3004/ 693 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปตรวจGPA รวมเป็นเงิน 1,840 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.253.179


ความคิดเห็นที่ 98
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 18:23:48
ศธ 0210.3004/ 694 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ รวมเป็นเงิน 360 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.232.118


ความคิดเห็นที่ 99
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:59:32
ศธ 0210.3004/ 695 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ 5 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นเงิน 1,650 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.174.67.196


ความคิดเห็นที่ 100
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:00:03
ศธ 0210.3004/ 696 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ 15 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นเงิน 1,650 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.174.67.196


ความคิดเห็นที่ 101
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:06:11
ศธ 0210.3004/697-701 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2562 รวมเป็นเงิน 620 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.174.67.196


ความคิดเห็นที่ 102
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:20:08
ศธ 0210.3004/702-706 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณวารสารเดือนตุลาคม 2562 รวมเป็นเงิน 850 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.174.67.196


ความคิดเห็นที่ 103
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:27:23
ศธ 0210.3004/707-711 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจ้างเหมาตัดหญ้า รวมเป็นเงิน 1500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.174.67.196


ความคิดเห็นที่ 104
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:32:59
ศธ 0210.3004/712-714 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าวารสารเดือนพฤศจิกายน รวมเป็นเงิน 850 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.174.67.196


ความคิดเห็นที่ 105
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:37:27
ศธ 0210.3004/715-717 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์เดือนพฤศจิกายน รวมเป็นเงิน 350 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.174.67.196


ความคิดเห็นที่ 106
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:57:47
ศธ 0210.3004/718 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติหลักการขอจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงิน 9,650 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.174.67.196


ความคิดเห็นที่ 107
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11:28:38
ศธ 0210.3004/718-723 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม รวมเป็นเงิน 1289 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.0.153.16


ความคิดเห็นที่ 108
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 15:47:06
ศธ 0210.3004/724-728 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงิน 9650 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 125.24.121.25


ความคิดเห็นที่ 109
พุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:33:28
ศธ 0210.3004/728-731 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอม
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 125.27.63.160


ความคิดเห็นที่ 110
พุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:47:29
ศธ 0210.3004/732-733 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ย. 62
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 125.27.63.160


ความคิดเห็นที่ 111
พุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10:48:20
ศธ 0210.3004/734-735 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร พ.ย. 62
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 125.27.63.160


ความคิดเห็นที่ 112
พุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 12:35:59
ศธ 0210.3004/736 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 125.27.63.160


ความคิดเห็นที่ 113
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:30:43
ศธ 0210.3004/737-739 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารพ.ย รวมเป็นเงิน 1,729 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.157.32


ความคิดเห็นที่ 114
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:53:04
ศธ 0210.3004/740-745 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำมัน เดือนตุลาคม2562 รวมเป็นเงิน 1,282.33 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.157.32


ความคิดเห็นที่ 115
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 15:22:53
ศธ 0210.3004/746-747ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าพาหนะไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.174.168.2


ความคิดเห็นที่ 116
อังคาร ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:29:53
ศธ 0210.3004/748-749 ลงวันที่ 2 ัธนวาคม2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ตำบลเกาะสุกร
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.235.197


ความคิดเห็นที่ 117
พุธ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:33:07
ศธ 0210.3004/750 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ หนังสือห้องสมุด
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.173.131.239


ความคิดเห็นที่ 118
พุธ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:50:27
ศธ 0210.3004/751-753 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ธัันวาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.173.131.239


ความคิดเห็นที่ 119
พุธ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:53:00
ศธ 0210.3004/754-756 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ วารสารธัันวาคม 2562
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.173.131.239


ความคิดเห็นที่ 120
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:31:21
ศธ 0210.3004/757-762 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นจำนวนเงิน 1,900 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 171.6.233.0


ความคิดเห็นที่ 121
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:28:22
ศธ 0210.3004/763-767 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาตัดหญ้าห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 118.173.39.196


ความคิดเห็นที่ 122
ศุกร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:34:11
ศธ 0210.3004/768-769 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ทราบผลและขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 2562 ห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน 310 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 113.53.172.229


ความคิดเห็นที่ 123
ศุกร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:38:47
ศธ 0210.3004/770-771 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
เรื่อง ทราบผลและขออนุมัติเบิกเงินค่าวารสารเดือนธันวาคม 2562 ห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน 660 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 113.53.172.229


ความคิดเห็นที่ 124
ศุกร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:24:19
ศธ 0210.3004/772-773 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าพาหนะไปราชการ ห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน 420 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 113.53.172.229


ความคิดเห็นที่ 125
ศุกร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:27:50
ศธ 0210.3004/774-775 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าพาหนะไปราชการ ห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางวัชรี นายโท    ไอพี : 113.53.172.229


ความคิดเห็นที่ 126
ศุกร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:03:18
ศธ 0210.3004/776 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.99.83

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05