[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

      
 

  
ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน พฤศจิกายน 2564
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564   

ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน ตุลาคม2564

เข้าชม : 160


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:40:42
ศธ0210.3004/812 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง สรุปวันลา ประจำเดือน ตุลาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาว ัลย์ ชายภักคร์    ไอพี : 118.173.170.19


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 12:51:21
ศธ0210.3004/813 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน4 ราย ม.ต้น 2 คน ม. ปลาย 2 คน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.170.19


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 17:01:38
ศธ0210.3004/814 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ส่งรายงานการตรวจ GPA&PR ภาคเรียนที่ 1/2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:11:50
ศธ0210.3004/815 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์    ไอพี : 118.173.232.166


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:25:59
ศธ0210.3004/816 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอนำส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ส่งคืน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14:45:14
ศธ0210.3004/817 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง การสั่งจองไดอารี่ 2565
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.60.218


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08:20:43
ศธ0210.3004/818 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โดย : มาโนช หลงเศษ    ไอพี : 1.46.133.244


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 12:40:21
ศธ0210.3004/819 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน
โดย : ทิพย์สุวรรณ    ไอพี : 125.27.62.88


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 12:42:36
ศธ0210.3004/820 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง
โดย : ทิพย์สุวรรณ    ไอพี : 125.27.62.88


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 12:44:24
ศธ0210.3004/821 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ    ไอพี : 125.27.62.88


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 12:45:33
ศธ0210.3004/822ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพญา
โดย : ทิพย์สุวรรณ    ไอพี : 125.27.62.88


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:12:06
ศธ0210.3004/823 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รายงานผลการรับการส่งเสริม สนันสนุนของหน่วยงานอื่นฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพญา
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.62.88


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:29:34
ศธ0210.3004/824 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขออนุมัตืเบิกเงินงบประมาณ (ล่วงเวลา6720.-)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพญา
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:30:49
ศธ0210.3004/825 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอส่งบิลเงินสด
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14:35:38
ศธ0210.3004/826 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง เบิกไปราชการ ระนอง 9494
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.62.88


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 07:04:33
ศธ0210.3004/827 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอส่ง SAR ประจำปีงบประมาณ 2564
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.227.216


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 11:34:24
ศธ0210.3004/828 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงินร้านค้า จำนวน 4 ฉบับ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.200.63


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14:14:52
ศธ0210.3004/829 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14:23:15
ศธ0210.3004/830 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 101.109.68.40


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:59:48
ศธ0210.3004/831 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากปรน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:02:06
ศธ0210.3004/832ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ย่านตาขาวรัชนูปถัมภฺ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:45:33
ศธ 0210.3004/833 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รายงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 101.108.234.191


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14:53:16
ศธ 0210.3004/834 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่อเนื่อง 2565
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
ุ้โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์ ไอพี : 118.175.244.87
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:26:06
ศธ 0210.3004/835ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ส่งแบบประเมินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ 2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.171.88


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:09:53
ศธ 0210.3004/836ลงวันที่ 24พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขออนุมัติโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:34:04
ศธ 0210.3004/837 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าไฟฟ้า หสม.ปล. เดือน 9/64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:35:01
ศธ 0210.3004/838 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าไฟฟ้า หสม.ปล. เดือน 10/64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:36:43
ศธ 0210.3004/839 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าโทรศัพท์ หสม.ปล. เดือน ก.ย. 64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:37:45
ศธ 0210.3004/840 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าโทรศัพท์ หสม.ปล. เดือน ต.ค. 64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:39:16
ศธ 0210.3004/841 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าน้ำประปา หสม.ปล. เดือน 10/ 64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:40:53
ศธ 0210.3004/842 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าไฟฟ้า กศน.ปล. เดือน 9/ 64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:41:39
ศธ 0210.3004/843 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าไฟฟ้า กศน.ปล. เดือน 10/ 64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 33
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:45:57
ศธ 0210.3004/844 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าโทรศัพท์ กศน.ปล. เดือน ก.ย. 64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:46:40
ศธ 0210.3004/845 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าโทรศัพท์ กศน.ปล. เดือน ต.ค. 64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:48:17
ศธ 0210.3004/846 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต กศน.ปล./หสม. เดือน 10/64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:49:56
ศธ 0210.3004/847 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าเดินทางไปราชการตรวจกระดาษคำตอบ 1/64(ครูมาโนช)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:51:18
ศธ 0210.3004/848 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 38
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:52:35
ศธ 0210.3004/849 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกค่าประปา กศน.ปล. เดือน 10/64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 39
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:40:49
ศธ 0210.3004/850 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิก งปม.2565 ค่าพระบรมฯ ร.9 พร้อมเครื่องทองน้อย เป็นเงิน 4980 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.60.42


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:13:36
ศธ 0210.3004/851 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง นำฝากเงิน เทียบระดับ ภาค 2/64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.148.137


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:17:03
ศธ 0210.3004/852 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทน ครูผู้สอนคนพิการเดือน ตุลาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 42
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:19:23
ศธ 0210.3004/853 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทน ครูผู้สอนคนพิการเดือน พฤศจิการยน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 43
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:22:19
ศธ 0210.3004/854 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทน ครู ศรช เดือน ตุลาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 44
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:24:03
ศธ 0210.3004/855 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทน ครู ศรช เดือน พฤศจิกายน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 45
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 16:14:25
ศธ 0210.3004/856 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เดินทางไปราชการ ศรีสะเกษ 4700 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.148.137


ความคิดเห็นที่ 46
จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:01:45
ศธ 0210.3004/857 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ส่งบิลเงินสดร้านหยก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.178.157


ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 15:28:07
ศธ 0210.3004/858ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาพัดช่าง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 15:41:38
ศธ 0210.3004/859 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยอำนวยการ กศน.อำเภอสัต***
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 49
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 11:43:30
ศธ 0210.3004/860 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน ก.ย.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.68.59


ความคิดเห็นที่ 50
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 11:44:16
ศธ 0210.3004/861 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน ต.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.68.59


ความคิดเห็นที่ 51
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:41:16
ศธ 0210.3004/862 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 101.109.68.59


ความคิดเห็นที่ 52
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 16:21:21
ศธ 0210.3004/863 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื่่อง ส่งข้อมูลนักศึกษาเทียบระดับ ครั้งมี่ 2/2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 53
พุธ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:37:00
ศธ 0210.3004/864 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564
เรื่่อง การสั่งซื้อหลักฐานการศึกษา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 54
ศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:58:11
ศธ 0210.3004/865 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
เรื่่อง รับสมัครอาสาสมัคร กศน. พร้อมคัดเลือกตัวแทน แกนนำระดับจังหวัด
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 101.108.237.126

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05