[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   

ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564

เข้าชม : 367


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:49:29
ศธ.0210.3004/548 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เรื่อง.ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ รร.อิสลามศาสตร์มูลนิธิ
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:23:01
ศธ.0210.3004/549 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
เรื่อง.เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน ก.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.52.27.142


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:28:42
ศธ.0210.3004/550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
เรื่อง.รายงานจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 วิชาบังคับและวิชาเลือกบังคับ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:42:41
ศธ.0210.3004/551 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
เรื่อง.แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:12:46
ศธ.0210.3004/552 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564
เรื่อง.นำฝากเงินประกันสัญญา
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.52.27.142


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:35:39
ศธ.0210.3004/553 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564
เรื่อง.ขอเปลียนแปลงลายมือชื่อผู้ฝาก-ถอน บัญชี เลขที่9166012511
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.0.162.57


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:18:29
ศธ.0210.3004/554 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
เรื่อง.สรุแวันลา เดือน กรกฎาคม 2564
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:19:49
ศธ.0210.3004/555 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
เรื่อง.รายงานการจ่ายคูปอง นักศึกษาพิการ 2564
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:48:48
ศธ.0210.3004/559 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
เรื่อง.ขอเบิกเงินงบประมาณ 2564 งบอุดหนุนค่าจัดจ้างเหมาช่อมไฟฟ้า กศน.ตำบลสุโสะ 5000บาท
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.225.139


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:00:33
ศธ.0210.3004/560 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งโครงการพัฒนาผู้เรียน กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงปม.2564
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:01:09
ศธ.0210.3004/561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงินร้านค้า ครังที่ 22
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.56.246


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:36:15
ศธ.0210.3004/562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:03:17
ศธ.0210.3004/563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายงานการเงินหน่วยย่อย
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 223.24.189.12


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:51:49
จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:03:17
ศธ.0210.3004/564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาาณ 2564
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:06:38
ศธ.0210.3004/565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินโครงการพัฒนาบุคลากรออนไลน์
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.57.207


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:13:27
ศธ.0210.3004/566 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ2564 ค่าป้ายไวนิล
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.183.198


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:09:19
ศธ.0210.3004/567ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2564
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.183.198


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:11:35
ศธ.0210.3004/568 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าน้ำประปา กศน./ห้องสมุด เดือนสิงหาคม 64
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.183.198


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:47:48
ศธ.0210.3004/569 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี 12 สิงหา
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.183.198


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:49:59
ศธ.0210.3004/570 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ ล้านเมล็ดพันธ์ห่วงใยต้านโควิด
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:34:44
ศธ.0210.3004/571 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมให้ความเกี่ยวกับสมุนไพรต้านโควิด จำนวน 23,040 บาท
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.182.17


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 18:23:42
ศธ.0210.3004/572 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมให้ความเกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 22,440 บาท
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.182.17


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:05:08
ศธ.0210.3004/573 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เรื่อง ทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ 2564
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.62.79


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:01:19
ศธ.0210.3004/574ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบการทดสอบระดับชาติ 2564
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.62.79


ความคิดเห็นที่ 25
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:44:43
ศธ.0210.3004/575 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งหนังสือเชิญวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน คุณวิวัลย์ สังข์ชาติ
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.237.253


ความคิดเห็นที่ 26
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:14:04
ศธ.0210.3004/576 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งหนังสือเชิญวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน เกษตรอำเภอปะเหลียน
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.237.253


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:09:49
ศธ.0210.3004/577 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จร้านค้า
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.166.239


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:11:24
ศธ.0210.3004/578 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.166.239


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:37:40
ศธ.0210.3004/579 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน คุณธรรมอิสลาม จำนวน 8040บาท
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.166.239


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:55:50
ศธ.0210.3004/580 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าซ่อมแซม กศน.ต.ลิพัง
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.166.239


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:16:10
ศธ.0210.3004/581 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ กิจกรรมให้ความรู้ต้ังครรภ์ก่อนวัย
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.166.239


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:17:40
ศธ.0210.3004/582 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ กิจกรรมเรื่องยาเสพติด
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.166.239


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:33:53
ศธ.0210.3004/583 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการแอพพิเคชั่น บ้านนา ท่าพญา ปะเหลียน
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:18:12
ศธ.0210.3004/584 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเรษฐกิจดิจิทัลฯ 6 ตำบล
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:56:10
ศธ.0210.3004/585 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกแบบใบรับใบสำคัญ
เรียน ผอ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.130.154


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:33:34
ศธ.0210.3004/586 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งหนังสือเชิญวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน ร.ต.อ.สุไลมาน หลังเถาะ
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.174.170.133


ความคิดเห็นที่ 37
ศุกร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:46:28
ศธ.0210.3004/587 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2(1 ต.ต.64)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.36.13


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:57:48
ศธ.0210.3004/588 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าหนังสือเรียน ภ่ค 1 ปีการศึกษา 2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.36.13


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:40:34
ศธ.0210.3004/589 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าจัดชื้อวัสดุ เก้าอีเป็นเงิน สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.36.13


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:15:44
ศธ.0210.3004/590ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าจัดชื้อวัสดุ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นเงิน7,250 บาท ฺ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.36.13


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:21:09
ศธ.0210.3004/591 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณดิจิทัลชุมชน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง

โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.68.151


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:28:22
ศธ.0210.3004/592ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
เรื่อง สั่งซื้อ รบ.
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:31:24
ศธ.0210.3004/593ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งต้นฉบับแบบทดสอบวิชาเลือก 1/64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 44
พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:54:35
ศธ.0210.3004/594 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 45
พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:58:11
ศธ.0210.3004/595 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่าวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต้านภัยโควิด-19
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 46
พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:00:18
ศธ.0210.3004/596 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่าวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
และการทำเจลแอลกอฮอร์
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 47
พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:02:45
ศธ.0210.3004/597 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ การปลูกพืชผักสมุนไพร
"ล้านเมล็ดพันธุ์" สู้ภัยโควิด-19
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 48
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 01:40:43
ศธ.0210.3004/598 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งหนังสือเชิญวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน ร.ต.อ.นิพล เพชรสามสี
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.237.194


ความคิดเห็นที่ 49
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 02:09:27
ศธ.0210.3004/599 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งหนังสือเชิญวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรียน นางสายพิณ เม่งเอียด
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.237.194


ความคิดเห็นที่ 50
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:45:59
ศธ.0210.3004/600 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน
สิงหาคม เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.174.181.238


ความคิดเห็นที่ 51
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:48:08
ศธ.0210.3004/601 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือน
สิงหาคม เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.174.181.238


ความคิดเห็นที่ 52
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:13:12
ศธ.0210.3004/602 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.174.181.238


ความคิดเห็นที่ 53
ศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:21:28
ศธ.0210.3004/603 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าไฟฟ้า กศน.ปลและหสม เดือน ส.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 54
ศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:47:50
ศธ.0210.3004/604ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
เรื่อง เชิญวิทยากร
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 55
ศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:14:15
ศธ.0210.3004/605ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต กศน.ตำบลลิพัง
เรียน ผู้จัดการ NT ย่านตาขาว
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 56
ศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:07:06
ศธ.0210.3004/606 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาผู้เรียนวินัยจราจร/ยาเสพติด 23040 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 57
ศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:24:50
ศธ.0210.3004/607 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิชาการ 32880 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 58
ศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:03:01
ศธ.0210.3004/608 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาผู้เรียน ประกวดโครงาน 5500 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.24.134.204


ความคิดเห็นที่ 59
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:34:08
ศธ.0210.3004/609 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งแบบสำรวจสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 60
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:01:14
ศธ.0210.3004/610 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 61
จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:31:07
0210.3004/611ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน สถานีตำรวจ อำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.11


ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:31:07
0210.3004/611ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน สถานีตำรวจ อำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.11


ความคิดเห็นที่ 63
จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:52:17
0210.3004/612ลงวันที่ 30สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.โรงเรียน ย.ป.
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.11


ความคิดเห็นที่ 64
จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:08:50
0210.3004/612ลงวันที่ 30สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.โรงเรียน ย.ป.
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.11


ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:12:26
0210.3004/613ลงวันที่ 30สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.โรงเรียน อิสมาอีลีห์ยะ มูลนิธิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.11


ความคิดเห็นที่ 66
จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:59:28
0210.3004/613ลงวันที่ 30สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณพิเชษฐ์ สมเขาใหญ่
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.11


ความคิดเห็นที่ 67
จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:03:35
0210.3004/614ลงวันที่ 30สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณพิเชษฐ์ สมเขาใหญ่
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.11


ความคิดเห็นที่ 68
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:40:43
0210.3004/615 ลงวันที่ 30สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลือ่นที่ เดือน พ.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 69
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:42:37
0210.3004/616 ลงวันที่ 30สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์เคลือ่นที่ เดือน ก.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 70
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:39:00
0210.3004/617ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการให้ความรู้ โควิคเป็น22,440 บาท
ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 71
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:52:31
0210.3004/618ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการสมุนไพรต้านโควิคเป็นเงิน23,,040 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 72
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:02:14
0210.3004/619ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการคุณธรรมอิสลามเป็นเงิน8,,040บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 73
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:05:49
0210.3004/620ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ กศนตำบล
เรียน ผู้จัดการโทรศัพท์ย่านตาขาว
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 74
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:13:27
0210.3004/621 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิน พัฒนาผู้เรียน ค่าวัสดุทำเจลปราณี 9100
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 75
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:15:11
0210.3004/622 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิน พัฒนาผู้เรียน ค่าวัสดุทำเจลคุณดา 8720
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 76
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:17:10
0210.3004/623 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิน พัฒนาผู้เรียน ค่าวัสดุทำเจล ป้ายไวนิล 400
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 77
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:27:45
210.3004/624ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องขออนุญาตจัดโครงการ 1อำเภอ 1 อาชีพ
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : มาโนช หลงเศษ    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 78
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:08:00
ศธ.0210.3004/625ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องล้างเงินยืมฃบประมาณ ค่าโครงการคุณธรรมนำความรู้จำนวนเงิน 9,600 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 79
อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:11:53
0210.3004/626ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่อง ส่งโครงการศผูนย์อาชีพชุมชนแบบชั้นเรียน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.53


ความคิดเห็นที่ 80
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:35:45
ศธ0210.3004/627ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องขอเชิญวิทยากร
เรียน คุณสุภาภรณ์ เหมือนเสน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 81
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:39:30
ศธ0210.3004/628 ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องขอเชิญวิทยากร
เรียน คุณสุภาภรณ์ เหมือนเสน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 82
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:47:00
ศธ0210.3004/629ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องขอเชิญวิทยากร
เรียน คุณสุภาภรณ์ เหมือนเสน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 83
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:48:56
ศธ0210.3004/630ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องขอเชิญวิทยากร
เรียน คุณสุภาภรณ์ เหมือนเสน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 84
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:01:16
ศธ.0210.3004/631 ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องเบิกเงิยงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ห้องสมุด เดือน กรกฎาคม 64เป็นเงิน 110.21 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.47.150


ความคิดเห็นที่ 85
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11:08:30
ศธ.0210.3004/632 ลงวันที่ 31สิงหาคม 2564
เรื่องเบิกเงิยงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ กศน. เดือน กรกฎาคม 64เป็นเงิน
214 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.47.150

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05