[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2564
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   

ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2564

เข้าชม : 271


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:53:53
210.3004/491 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน จำนวน 26,400 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.27.60.235


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:25:07
ที่ศธ.0210.3004/492 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ รร ตรังรังสฤษฎ์
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 125.24.128.232


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:37:52
ที่ศธ.0210.3004/493 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าไวนิบ ศก.พอเพียง 10 ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.134.28


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:11:10
ที่ศธ.0210.3004/494 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าวัสดุ ศก.พอเพียง 10 ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.134.28


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:50:57
ที่ศธ.0210.3004/495 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกถอนเงินประกันสัญญา
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.62.143


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:58:21
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:50:57
ที่ศธ.0210.3004/49ุ6 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:09:59
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:50:57
ที่ศธ.0210.3004/49ุ7 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขออนุญาตตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ รร.จะนะวิทยา
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 125.27.62.143


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:40:26
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
ที่ศธ.0210.3004/498 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรทักษะชีวิต 2 กลุ่ม
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.62.143


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:42:28
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:50:57
ที่ศธ.0210.3004/498 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง สรุปวันลา
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.62.143


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:33:10
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:50:57
ที่ศธ.0210.3004/500 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขออนุญาตตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ รร.บ้านสามแยก
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 125.27.62.143


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:40:52
จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:50:57
ที่ศธ.0210.3004/501 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รายงานจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2564
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.62.143


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:05:38
พุธ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
ที่ศธ.0210.3004/502 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จ/บิลเงินสด ครั้งที่ 18
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.166.225


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:19:37
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
ที่ศธ.0210.3004/503 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่องรายงานผลกา่รกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.60.32


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:29:44
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
ที่ศธ.0210.3004/504 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่า นสพ.กศน.ตำบล เดือน เม.ย. 64
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.32


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:30:38
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
ที่ศธ.0210.3004/505 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่า นสพ.กศน.ตำบล เดือน พ.ค.64
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.32


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:31:13
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
ที่ศธ.0210.3004/506 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่า นสพ.กศน.ตำบล เดือน พ.ค.64
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.32


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:55:32
ที่ ศธ.0210.3004/507 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จร้านค้า ครั้งที่ 19
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.98


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:41:47
ที่ ศธ.0210.3004/508 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าเน็ตเดือน มิถุนายน 64
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.98


ความคิดเห็นที่ 19
จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:18:03
ที่ ศธ.0210.3004/509 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าน้ำประปา กศน.ปล.เดือน 7/64
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.199


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:19:14
ที่ ศธ.0210.3004/510 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าน้ำประปา หสม.เดือน 7/64
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.199


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:23:49
ที่ ศธ.0210.3004/511 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.199


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:25:15
ที่ ศธ.0210.3004/512 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุ ศฝ.(รูปแบบกลุ่มสนใจ)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.199


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:57:46
ที่ ศธ.0210.3004/513 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง สำรวจการจัดกิจกรรมการศึกาาต่อเนื่อง
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.58.199


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:22:19
ที่ ศธ.0210.3004/514 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าหมึกพิมพ์
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.199


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:29:21
ที่ ศธ.0210.3004/515 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าอาหารและเครื่องดีม ดิจิทัล 4 ตำบล
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.162.128


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:44:27
ที่ ศธ.0210.3004/516 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
เรื่อง จัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2566
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.162.128


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:30:02
ที่ ศธ.0210.3004/517 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุดิจิทัลชุมชน
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.134.247


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:12:09
ที่ ศธ.0210.3004/518 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุทำเจลแอลกอฮอร์ กศน.อำเภอ
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.134.247


ความคิดเห็นที่ 29
ศุกร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:17:19
ที่ ศธ.0210.3004/519 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกถอนเงินประกันสัญญา กศน.อำเภอปะเหลียน ประยูรการพิมพ์
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:27:59
ที่ ศธ.0210.3004/520 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน มิ.ย.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.56.120


ความคิดเห็นที่ 31
ศุกร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:41:53
ที่ ศธ.0210.3004/521 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกถอนเงินประกันสัญญา กศน.อำเภอปะเหลียน ประยูรการพิมพ์
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:55:28
ที่ ศธ.0210.3004/522 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์ กศน.ปล เดือน มิ.ย.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.89


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:59:11
ที่ ศธ.0210.3004/523 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์ หสม.ปล เดือน มิ.ย.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.89


ความคิดเห็นที่ 34
จันทร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:31:39
ที่ ศธ.0210.3004/524 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ ผู้สูงอายุ จำนวน 4275 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:56:39
ที่ ศธ.0210.3004/525 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร กศน.ปล.
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.163.226


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:42:18
ที่ ศธ.0210.3004/526 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ส่งบิลเงินสด/ใบเสร็จร้านค้า
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.163.226


ความคิดเห็นที่ 37
อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:43:14
ที่ ศธ.0210.3004/527 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ส่งบิลเงินสด/ใบเสร็จร้านค้า
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.163.226


ความคิดเห็นที่ 38
อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:36:33
ที่ ศธ.0210.3004/528 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิถุนายน เป็นเงน 300 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 1.0.163.226


ความคิดเห็นที่ 39
อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:42:42
ที่ ศธ.0210.3004/529 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร เดือน พฤษภาคม เป็นเงน 810 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 1.0.163.226


ความคิดเห็นที่ 40
อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:46:19
ที่ ศธ.0210.3004/530 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงานเป็น 2,630 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 1.0.163.226


ความคิดเห็นที่ 41
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:22:00
ที่ ศธ 0210.3004/531 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิกเงินงบประมาณ ประชุมกรรมการสถานศึกษา งานเป็น 575 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 42
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:28:20
ที่ ศธ 0210.3004/532 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ เดือน กรกฎาคม เป็นเงิน 15,000บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 125.27.59.231


ความคิดเห็นที่ 43
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:29:35
ที่ ศธ 0210.3004/533 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ เดือน กรกฎาคม เป็นเงิน 15,000บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 125.27.59.231


ความคิดเห็นที่ 44
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:46:26
ที่ ศธ 0210.3004/534 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขออนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 45
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:55:58
ที่ ศธ 0210.3004/535 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า กศน.ปล. เดือน 7/64
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.59.231


ความคิดเห็นที่ 46
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:57:28
ที่ ศธ 0210.3004/536 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า หสม.ปล. เดือน 7/64
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.231


ความคิดเห็นที่ 47
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:50:05
ที่ ศธ 0210.3004/537 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 48
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:18:40
ที่ ศธ 0210.3004/538ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขออนุญาตแต่งตั้งวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.59.231


ความคิดเห็นที่ 49
ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:04:11
ที่ ศธ 0210.3004/539 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขออนุเคราะห์วิทยากร
เรียน คุณจรรยวรรณ บุณโยดม
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 125.27.57.208


ความคิดเห็นที่ 50
ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:04:06
ที่ศธ.0210.3004/540ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณสมศักดิ์ เดชอรัญ
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 125.27.57.208


ความคิดเห็นที่ 51
ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:57:22
[color=#009900]ที่ ศธ.0210.3004/541 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการดิจิทัลชุมชน ไตรมาส 4 จำนวน 33,000 บาท จัดระหว่างวันนี้ 4-12 กค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
[/color]
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 52
อังคาร ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:48:07
ที่ศธ.0210.3004/542ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณชลนา ปากบารา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.179.191


ความคิดเห็นที่ 53
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:12:32
ศธ.0210.3004/543ลงวันที่ 29กรกฎาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.46.8.215


ความคิดเห็นที่ 54
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:29:41
ศธ.0210.3004/544ลงวันที่ 29กรกฎาคม 2564
เรื่อง การประกาศยกย่อง องค์กรคุณธรรม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 55
ศุกร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:20:14
ศธ.0210.3004/545. ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เรื่อง. ขอเบิกเงินค่าเน็ตเดือน ก.ค 64
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.232.215.144


ความคิดเห็นที่ 56
ศุกร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:03:49
ศธ.0210.3004/546 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เรื่อง.ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ รร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 57
ศุกร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:04:46
ศธ.0210.3004/547 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เรื่อง.ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ รร.อิสลามศาสตร์มูลนิธิ
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05