[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน พฤษภาคม2564
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2564   

ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน พฤษภาคม2564

เข้าชม : 317


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:39:38

ศธ 0210.3004/346 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติธรรม ตรัง
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:40:46
ศธ 0210.3004/347 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:42:31
ศธ 0210.3004/348 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:44:24
ศธ 0210.3004/349 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:45:27
ศธ 0210.3004/350 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามยอด
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00:12
ศธ 0210.3004/351 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 171.103.130.29


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:22:10
ศธ 0210.3004/352 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม 64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.164.44


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:43:17
ศธ 0210.3004/353 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าไฟฟ้า ห้องสมุด เดือน ม.ค. 64 (304.39 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.164.44


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:44:22
ศธ 0210.3004/354 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าน้ำห้องสมุด เดือน ก.พ. 64 (192.60 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นา    ไอพี : 118.173.164.44


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:45:21
ศธ 0210.3004/355 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม 64 (192.60 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.164.44


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:46:59
ศธ 0210.3004/356 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าไฟฟ้า ห้องสมุด เดือนมีนาคม 64 (426.94 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.164.44


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:48:57
ศธ 0210.3004/357 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินไฟฟ้า ห้องสมุด เดือน เม.ย. 64 (241.47 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.164.44


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:50:13
ศธ 0210.3004/358 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด เดือน ก.พ. 64 (107 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.164.44


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:51:12
ศธ 0210.3004/359 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด เดือน มี.ค. 64 (123.05 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.164.44


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:52:34
ศธ 0210.3004/360 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าไฟฟ้า ห้องสมุด เดือน ก.พ. 64 (387.19 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวสุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.164.44


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:14:06
ศธ 0210.3004/361ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าไฟฟ้า การสรรหาเยาวชนดีเด่น 2564
เรียน ผู้อำนวยกาด๖๗๓๓ขร สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 101.108.236.159


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:25:34
0210.3004/361ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เรื่อง การสรรหาเยาวชนดีเด่น 2564
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์ ไอพี : 101.108.236.159
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 101.108.236.159


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:53:21
0210.3004/362 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เรื่อง สรุปวันลา เดือน เมษายน 2464
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์ ไอพี : 101.108.236.159
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:20:08
0210.3004/363 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าน้ำประปา หสม.เดือน 4/64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.118.176


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:29:40
0210.3004/364 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 125.24.118.176


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:12:28
0210.3004/365 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เรื่อง นำฝากเงินเกินบัญชี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.118.176


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:44:52
0210.3004/366 ลงวันที่11 พฤษภาคม 2564
เรื่อง การสำรวจข้อมูลข้าราชการครู เพื่อคัดเลือกแต่งตั้ง ผอ.ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.108.234.164


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:29:50

0210.3004/367 ลงวันที่11 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายงานผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 1.47.77.157


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:50:10
0210.3004/368 ลงวันที่14 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ "เครื่องช่วยหายใจ"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.222.29


ความคิดเห็นที่ 25
ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:51:28
0210.3004/369 ลงวันที่14 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าน้ำมันเชื่อเพลิงเดือน เมษายน 64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.222.29


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:38:24
0210.3004/370 ลงวันที่14 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่านอกเวลา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.119.61


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:28:44
0210.3004/371 ลงวันที่17 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ พ.ค.64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.124.79


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:33:14
0210.3004/372 ลงวันที่18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าหมึกพิมพ์ หสม. 2850 บ.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.117.207


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:35:56
0210.3004/373 ลงวันที่18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าวารสารเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 810 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.117.207


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:00:14
0210.3004/374 ลงวันที่18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าวารสารเดือนเมษายน 2564 จำนวน 810 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.117.207


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:01:26
0210.3004/375 ลงวันที่18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าหนังสือพิมพ์ เดือนเมษายน 2564 จำนวน 300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.117.207


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:03:21
0210.3004/376 ลงวันที่18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ หสม. จำนวน 220 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.117.207


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:04:46
0210.3004/377 ลงวันที่18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ หสม. อบรมระบบช่วยเหลือผู้เรียน จำนวน 440 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.117.207


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:06:52
0210.3004/378 ลงวันที่18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าเดินทางไปราชการ หสม. ปช.ปจด. จำนวน 220 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.25.117.207


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:31:59
0210.3004/379ลงวันที่19 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผูู้บังคับกองพันทหารราบ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.116.238


ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:12:39
0210.3004/380 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านลำแคลง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.181.116


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:15:33
ศธ0210.3004/381ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.181.116


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:18:38
ศธ0210.3004/382ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.181.116


ความคิดเห็นที่ 39
พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:30:51

ศธ0210.3004/383ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านอิสมาลียะมูลนิธิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.181.116


ความคิดเห็นที่ 40
พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:09:45

ศธ0210.3004/384ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนอิสมาลียะห์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.181.116


ความคิดเห็นที่ 41
พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:13:28

ศธ0210.3004/385ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านนาทุุ่ง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.181.116


ความคิดเห็นที่ 42
พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:16:55
ศธ0210.3004/386วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนดรุโนทัย
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.181.116


ความคิดเห็นที่ 43
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:44:06
ศธ0210.3004/387 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิเงินค่าโทรศัพท์ กศน.อ.ปล. เดือน เม.ย. 64
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.241.99


ความคิดเห็นที่ 44
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:43:34
ศธ0210.3004/388 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายงานผลไทยนิยม เดือน พ.ค.64
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.241.99


ความคิดเห็นที่ 45
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:53:54
ศธ0210.3004/389 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายงานผลแก้ไขปัญหาการตั้วงครรภ์ในวัยรุ่น
(ต.ค.63-มี.ค.64ป
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.241.99


ความคิดเห็นที่ 46
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:38:52
ศธ0210.3004/390 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายงานผลแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือน พ.ค.64
เรียน ผอ.สนง.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.241.99


ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:41:22
ศธ0210.3004/391วันที่ 21พฤษภาคม 2564
เรื่อง ส่งแผนการจัดกิจกรรมกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการ กาชาด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.117.151


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:14:59

ศธ0210.3004/392วันที่ 24พฤษภาคม 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าปาบ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.252.52


ความคิดเห็นที่ 49
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:25:37
ศธ0210.3004/393วันที่ 25พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน เมษายน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน


โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 101.109.249.43


ความคิดเห็นที่ 50
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:27:41
ศธ0210.3004/394 วันที่ 25พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครู ศรช. ประจำเดือน เมษายน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 101.109.249.43


ความคิดเห็นที่ 51
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:00:34
ศธ0210.3004/395วันที่ 25พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน พ.ค.
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 101.109.249.43


ความคิดเห็นที่ 52
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:56:32
ศธ0210.3004/396 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จ ครั้งที่ 3
เรียน ผอ. สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.249.43


ความคิดเห็นที่ 53
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:57:22
ศธ0210.3004/397 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จ ครั้งที่ 4
เรียน ผอ. สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.249.43


ความคิดเห็นที่ 54
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:35:16
ศธ0210.3004/398วันที่ 25พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือน พ.ค.
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 101.109.249.43


ความคิดเห็นที่ 55
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:58:11

ศธ0210.3004/399วันที่ 25พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือน พ.ค.
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.3.64


ความคิดเห็นที่ 56
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:11:50
ศธ0210.3004/400 วันที่ 25พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเน็ต กศน.อำเภอ/หสม. เดือน เม.ย. 64.
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.249.43


ความคิดเห็นที่ 57
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:09:55
ศธ0210.3004/401 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอปะเหลียน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายมาโนช หลงเศษ    ไอพี : 1.46.32.146


ความคิดเห็นที่ 58
ศุกร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:16:05
ศธ0210.3004/402 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบกลุ่มสนใจ)
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.25.114.192


ความคิดเห็นที่ 59
จันทร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:48:35
ศธ0210.3004/403 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เรื่อง การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/64ในห้วง covid-19
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.13.194


ความคิดเห็นที่ 60
จันทร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:40:48
ศธ0210.3004/404 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าน้ำประปา กศน.อำเภอ เดือน พ.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.13.194


ความคิดเห็นที่ 61
จันทร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:41:58
ศธ0210.3004/405 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าไฟฟ้า กศน.อำเภอ เดือน พ.ค.64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.13.194


ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:14:26
ศธ0210.3004/406 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 จ.ฃลบุรี
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.13.194


ความคิดเห็นที่ 63
อังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 12:08:05
ศธ0210.3004/407วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ 2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.
โดย : ส    ไอพี : 125.25.115.56


ความคิดเห็นที่ 64
อังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13:09:55
ศธ0210.3004/408วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล
เรียน ผอ.สนง.กศน.
โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กกรัด    ไอพี : 125.25.115.56

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05