[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน เมษายน2564
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564   

ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน เมษายน2564

เข้าชม : 201


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 12:30:30
ที่ ศธ 0210.3004/322 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าพานพุ่มดอกไม้สด วัน ร. 3
เป็นเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.123.145


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 12:37:14
ที่ ศธ 0210.3004/323 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง รายงานวันลา เดือน มีนาคม

เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 12:41:48
ที่ ศธ 0210.3004/324 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง ขอคืนเงินประกันส่ัญญา ครู ศรช และ ครูผู้สอนคนพิ

เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 12:46:40
ที่ ศธ 0210.3004/325 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิน ค่า นสพ กศน.ตำบล เดือน มี.ค. 64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.123.145


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15:28:22
ที่ ศธ 0210.3004/326 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จ.สงขลา
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.123.145


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14:28:40
ที่ ศธ 0210.3004/327 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่องการประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 2564
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.63.198


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 12:42:54
ที่ ศธ 0210.3004/328 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง เบิกค่าซ่อมเครื่องพรินเตอร์ 1300
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 182.52.40.218


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14:33:39
ศธ 0210.3004/329 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง ล้างเงินยืมค่าดำเนินการสอบ
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.52.40.218


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10:49:43
ศธ 0210.3004/330 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจ้างเครื่องพิมพ์ เป็นเงิน1,300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.208.186


ความคิดเห็นที่ 10
ศุกร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 16:18:24
ศธ 0210.3004/331 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 180.180.230.160


ความคิดเห็นที่ 11
ศุกร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 16:19:23
ศธ 0210.3004/332 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 180.180.230.160


ความคิดเห็นที่ 12
ศุกร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 16:56:53
ศธ.210.3004/333 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง รายงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 180.180.230.160


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 17:01:48
.210.3004/333 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
เรื่อง รายงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ฟ๔ก๖ฟ๒    ไอพี : 180.180.230.160


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 17:10:41
.210.3004/334ลงวันที่ 7เมษายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพืมพ์ห้องสมุดเดือนมีนาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 180.180.230.160


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 16:22:08
210.3004/335ลงวันที่ 16เมษายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณปี64 (โครงการbig Cleaning Day)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.123.25


ความคิดเห็นที่ 16
เสาร์ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 12:33:49
210.3004/336 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือน 3/64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.10.134.31


ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 11:35:28
ที่ ศธ 0210.3004/337 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
เรื่อง ส่งรายงานคะแนนเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/63
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 180.180.230.218


ความคิดเห็นที่ 18
อังคาร ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 11:15:56
ที่ ศธ 0210.3004/338 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จร้านค้า ครั้งที่ 2
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.159


ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 11:36:27
ที่ ศธ 0210.3004/339 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
เรื่อง รายงานไทยนิยม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.159


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14:05:27
ที่ ศธ 0210.3004/340 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนมี.ค.64
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.159


ความคิดเห็นที่ 21
พุธ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15:29:56
ที่ศธ 0210.3004/341ลงวันที่ 21เมษายน 2564
เรื่อง รายงานผู้เข้าสอบ ขาดสอบ ๒/๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรั ง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.60.159


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 12:47:58
ที่ศธ 0210.3004/342ลงวันที่ 21เมษายน 2564
เรื่องเบิกเดินทางไปราชการ อบรมลูกเสือ 6520 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรั ง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 1.10.134.172


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 11:38:22
ศธ 0210.3004/343ลงวันที่ 23เมษายน 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้า
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.57.12


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10:26:31
ศธ 0210.3004/344 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.ปล เดือน เม.ย.64
เรียน ผู้อำนวย สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 180.180.229.228


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10:27:28
ศธ 0210.3004/345 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าประปา กศน.ปล เดือน เม.ย.64
เรียน ผู้อำนวย สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 180.180.229.228

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05