[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน มีนาคม 2564
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   

ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน มีนาคม 2564

เข้าชม : 664


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:39:12
ที่ศธ0210.3004/171 ลงวันที่ 2 มีนาคม ์2564
เรื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอปะเหลียน 1อำเภอ 1 อาชีพ ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2 )ปรับปรุง
เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.52.45.164


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:40:58
ที่ ศธ 0210.3004/172 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.52.45.164


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:43:00
ที่ ศธ 0210.3004/173 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
เรื่อง เชิญเป็นประธานเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
เรียน ประธานกรรมการสถานศึกษา
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.52.45.164


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:44:24
ที่ ศธ 0210.3004/174 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
เรื่อง เชิญเป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เรียน ประธานกรรมการสถานศึกษา
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.52.45.164


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:47:25
ที่ ศธ 0210.3004/174 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน ร.ต.อ.สุไลมาน หลังเถาะ
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.52.45.164


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:59:19
ที่ ศธ 0210.3004/175 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ โครงการอบรมปรวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 6,700 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 182.52.45.164


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:09:45
ที่ ศธ 0210.3004/176 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ โครงการอบรมปัญหายาเสพติด จำนวน 6,700 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 182.52.45.164


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:09:32
ที่ ศธ 0210.3004/177 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
เรื่อง ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน ก.พ.64 เป็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.115.3


ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:11:25
ที่ ศธ 0210.3004/178 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
เรื่อง ค่าไฟฟ้่า กศน.ปล. เดือน ก.พ.64 เป็นเงิน 2776.36 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.115.3


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:56:43
ที่ ศธ 0210.3004/179 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
เรื่อง ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน ม.ค. 64 เป็นเงิน 961.93 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.115.3


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:59:49
ที่ ศธ 0210.3004/180 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
เรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช. ต.ลิพัง เป็นเงิน 2400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.115.3


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:49:34
ที่ ศธ 0210.3004/181 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
เรื่อง ฝากเงินประกันสัญญาจ้างค่าหนังสือเรียน 2/63 เป็นเงิน 8,648 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.115.3


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:06:48
ที่ ศธ 0210.3004/182ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณนาฎยา อุ่นนวล
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.115.3


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:35:51
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:06:48
ที่ ศธ 0210.3004/183 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ร.ต.อ.สุไลมาน หลังเถาะ
โดย : นางสาวอริสา ชูแก้ว    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:37:22
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:35:51
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ที่ ศธ 0210.3004/184 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นางเพ็ญวดี ชูแก้ว
โดย : นางสาวอริสา ชูแก้ว    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:42:04
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ที่ ศธ 0210.3004/185 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นางสุภา คงอินทร์
โดย : นางจิราวรรณ แซ่จอง    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:44:56
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:42:04
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ที่ ศธ 0210.3004/186 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ร.ต.อ.นิพล เพชรสามสี
โดย : นางจิราวรรณ แซ่จอง    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:18:59
ที่ ศธ 0210.3004/18ึ7 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณธัญญาลักษณ์ นาคบรรพ์
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:51:07
ที่ ศธ 0210.3004/188 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณวิวัลย์ สังชาติ
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:51:29
ที่ ศธ 0210.3004/18ึ9 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณรัตติยา เสียมไหม
โดย : นายแสนสุข หมาดนุ้ย    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:58:38
ที่ ศธ 0210.3004/190 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณพัชราภรณ์ ศรีสุด
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:01:54
ที่ ศธ 0210.3004/191 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ด.ต.ปราโมทย์ เจริญฤทธิ์
โดย : นายแสนสุข หมาดนุ้ย    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 23
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:20:21
ที่ ศธ 0210.3004/192 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรการทำผักสมุนไพรทอด
และการทำน้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง เป็นเงืน 2400 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 24
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:53:36
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ที่ ศธ 0210.3004/193 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยน้ำตก
โดย : นางสาวอริสา ชูแก้ว    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:09:23
ที่ศธ 0210.3004/194ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวารสาร กุมภาพันธ์
เป็นเงิน 810 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.112.19


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:21:22
ศธ 0210.3004/195 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเงิน280 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.112.19


ความคิดเห็นที่ 27
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:33:01
ศธ 0210.3004/196 ลงวันที่ 8มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณศูนย์ฝึอาชีพชุม รูปแบบกลุ่มสนใจ เป็นเงิน 2,000บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.112.19


ความคิดเห็นที่ 28
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:37:24

ศธ 0210.3004/197ลงวันที่ 8มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่ายอาสายุวกาชาดเป็นเงิน 2,600บาท
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.112.19


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:39:23
ศธ 0210.3004/197 ลงวันที่ 8มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยกร ศฝช. รูปแบบกลุ่มสนใจ
วิชาการทำเค้กกล้วยหอม และการทำขนมหม้อแกง
รวมเป็นเงิน 2,400บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.112.19


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:02:12

ศธ 0210.3004/198 ลงวันที่ 8มีนาคม 2564
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
รวมเป็นเงิน 5,6076บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.9


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:14:51
ศธ 0210.3004/199 ลงวันที่ 8มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การทำไก่กอและ
/การทำขนมบุหงาบูดะ กศน.ต.ท่าข้าม เป็นเงิน 4,800 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.56.9


ความคิดเห็นที่ 32
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:15:27
ศธ 0210.3004/198 ลงวันที่ 8มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 33
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:16:26
ศธ 0210.3004/200 ลงวันที่ 8มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.ชร ทำผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
กศน.ต.แหลมสอม เป็นเงิน 6,400 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.56.9


ความคิดเห็นที่ 34
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:17:17

ศธ 0210.3004/199 ลงวันที่ 8มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 35
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:51:53
ศธ 0210.3004/200 ลงวันที่ 8มีนาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโพธิ์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.56.9


ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:21:05
ศธ 0210.3004/201 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.56.223


ความคิดเห็นที่ 37
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:25:45
ศธ 0210.3004/202 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.56.223


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:50:24
ศธ 0210.3004/203 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
เรื่อง สรุปวัน เดือน กุมภาพันธ์
เรียน ผู้อำนวยการ กศน,อำเภอปะเหลีน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:57:46
ศธ 0210.3004/204 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
เรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.ต.เกาะสุกร รวม 4 กลุ่ม
เป็นเงิน 4,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน,อำเภอปะเหลีน
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.56.223


ความคิดเห็นที่ 40
อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:33:07
ศธ 0210.3004/205 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2564
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 125.24.112.210


ความคิดเห็นที่ 41
อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:15:30
ศธ 0210.3004/206 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการการดำเนินงาน กศน.คนพิการ 2563
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 42
อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:43:11
ศธ 0210.3004/207 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าเน็ตกศน.อำเภอปะเหลียนและห้องสมุด ก.พ.64ม
เป็นเงิน 3,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน,อำเภอปะเหลีน
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.112.210


ความคิดเห็นที่ 43
อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:17:01
ศธ 0210.3004/208 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 64 ค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ท่าข้าม
เป็นเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.24.112.210


ความคิดเห็นที่ 44
อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:23:45
ศธ 0210.3004/209 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.24.112.210


ความคิดเห็นที่ 45
อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:25:31
ศธ 0210.3004/210 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ 64 ค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน แหลมสอม
เป็นเงิน 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.24.112.210


ความคิดเห็นที่ 46
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:45:20
ศธ 0210.3004/211 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.( สนใจ)รวม 4 กลุ่ม
กศน.ต.ท่าข้ามเป็นเงิน 4,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 47
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:51:36
ศธ 0210.3004/212 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ ศฝช.( สนใจ)ขนมผูกรัก รวม 2 กลุ่ม
กศน.ต.ทุ่งยาว เป็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 48
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:04:07
ศธ 0210.3004/213 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.ต.ลิพัง เป็นเงิน 2,140 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 49
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:03:31
ศธ 0210.3004/214 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าวิทยากร ศฝช.(ชร.)กศน.ต.ลิพัง เป็นเงิน 6,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 50
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:04:50
ศธ 0210.3004/215 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าวิทยากร ศฝช.(ชร.)กศน.ต.ปะเหลียน เป็นเงิน 6,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 51
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:05:50
ศธ 0210.3004/214 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่องขอเบิกงบประมา่ณรายจ่ายประจำปี64 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 52
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:19:04
ศธ 0210.3004/216 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ ศฝช.(ชร.)การเพ้นกระเป๋าผ้ากศน.ต.ปะเหลียน
เป็นเงิน 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 53
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:19:57
0210.3004/215 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่องขอเบิกงบประมา่ณรายจ่ายค่าวิทยากร กระเป๋าเพ้น ตำบลปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 54
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:26:50
ศธ 0210.3004/217 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ ศฝช. กลุ่มสนใจ เกาะสุกร
เป็นเงิน 4,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 55
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:16:33

ศธ 0210.3004/218 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่องขอเบิกงบประมา่ณรายจ่ายประจำปี64 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 56
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:54:10
ศธ 0210.3004/219 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่องขอเบิกงบประมา่ณรายจ่ายประจำปี64 1,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 57
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:06:23
ศธ 0210.3004/220 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่องขอเบิกงบประมา่ณรายจ่ายประจำปี64 1,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 58
พุธ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:40:38
ศธ 0210.3004/221 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากรการทำผ้ามัดย้อมกลุ่ม ศรช./ครูผู้สอนคน
พิการ เป็นเงิน 1,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.10.170.37


ความคิดเห็นที่ 59
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:04:29
ที่ ศธ 0210.3004/222 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ2564 โครงการแข่งขันกีฬา กศน.ตรังเกมส์ 6 จำนวนเงิน 24,350 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.32


ความคิดเห็นที่ 60
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 18:31:28
ที่ ศธ 0210.3004/223 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณงบประมาณ2564 โครงการแข่งขันกีฬา กศน.ตรังเกมส์ 6 ค่าวัสดุ และป้ายไวนิล จำนวนเงิน 4,735 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.32


ความคิดเห็นที่ 61
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:19:09
ที่ ศธ 0210.3004/227 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
เรื่อง ยืมงบประมาณ2564 โครงการค่ายวิชาการ 23-24 มีนาคม จำนวนเงิน 63,766 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.42.32


ความคิดเห็นที่ 62
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:05:42
ที่ ศธ 0210.3004/228 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ. 64
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.167.179


ความคิดเห็นที่ 63
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:11:30
ที่ ศธ 0210.3004/229 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
เรื่อง โครงการสังคมชุมชน แหลมสอม 5000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 1.0.167.179


ความคิดเห็นที่ 64
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:19:35
ที่ ศธ 0210.3004/230 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกวัสดุชั้นเรียน 4400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 1.0.167.179


ความคิดเห็นที่ 65
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:26:35
ที่ ศธ 0210.3004/231 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกวัสดุชั้นเรียน ครู ศรช., ครูสอนคนพิการ 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 1.0.167.179


ความคิดเห็นที่ 66
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:39:11
ที่ ศธ 0210.3004/232 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร(สนใจ)วิชาวุ้นแฟนซี กศน.ต.ท่าข้าม
เป็นเงิน 1,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.167.179


ความคิดเห็นที่ 67
เสาร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:55:34
ที่ ศธ 0210.3004/233 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกงบประมาณ โครงการคุณธรรฒ วัดควนคลัง
เป็นเงิน 1,900 บาทป้ายและวัสดุ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.225.158


ความคิดเห็นที่ 68
เสาร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:00:57
ที่ ศธ 0210.3004/234 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ โครงกาคุณธรรม จ.นครฯ
เป็นเงิน 57,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.225.158


ความคิดเห็นที่ 69
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:59:53
ที่ ศธ 0210.3004/235 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพชุ่มชนเป็นเงิน 2,000 บาท ตำบล บางด้วน
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 70
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:12:08
ที่ ศธ 0210.3004/236 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพชุ่มชนเป็นเงิน 4400 บาท ตำบล บางท่าพญา
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 71
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:49:11
ที่ ศธ 0210.3004/237 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุรูปแบบชั้นเรียน ผ้ามัดย้อมเป็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 72
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:50:04
ที่ ศธ 0210.3004/237 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายชุดกีฬาเป็นเงิน 18,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 73
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:52:26

ที่ ศธ 0210.3004/238 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุทำป้ายไวนิลาเป็นเงิน 1,900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 74
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:51:02
ที่ ศธ 0210.3004/239 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ สังคมชุมชน ลิพัง เป็นเงิน 5,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 75
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:54:36
ที่ ศธ 0210.3004/240 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โึครงศูนย์ฝึก รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำผ้ามัดย้อม 2 กลุ่ม เป็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 76
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:27:25
ที่ ศธ 0210.3004/240 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุและป้ายไวนิล โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นเงิน 2,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 77
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:31:24
ที่ ศธ 0210.3004/241 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ วัสดุ โครงการศูนย์ฝึก การทำขนมโดนัท ตำบล ลิพัง เป็นเงิน 1,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 78
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:49:29
ที่ ศธ 0210.3004/242 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอล้างเงินยืมเงินงบประมาณ ค่าโครงการประวัติศสาตร์ชาติไทย เป็นเงิน 6,700 บาท

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 79
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:06:37
ที่ ศธ 0210.3004/242 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าป้ายไวนิล ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 4,800 บาท
โครงการติงเข้ม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 80
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:07:37
ที่ ศธ 0210.3004/243 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าป้ายไวนิล ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 4,800 บาท
โครงการติงเข้ม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 81
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:28:09
ที่ ศธ 0210.3004/244ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าจัดกิจกรรม ติวเติมเต็มคว่ามรู้ก่อนสอบ เป็นเงิน 18,780 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 82
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:20:19
ที่ ศธ 0210.3004/245ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอยืมงินงบประมาณค่าดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน เป็นเงิน 40,060บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.209.40


ความคิดเห็นที่ 83
อังคาร ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:32:53
ที่ ศธ 0210.3004/246 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่อง ของเบิกงบประมาณ ค่าวัสดุ กลุ่มสนใจ ทุ่งยาว เป็นเงิน 1600บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.63.117


ความคิดเห็นที่ 84
อังคาร ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:33:39
ที่ศธ 0210.3004/246ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอยืมงินงบประมาณค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อเนื่อง ตำบล ท่าพญา พัฒนาสังคมชุมชนเปผ็นเงิน 5,000บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.63.117


ความคิดเห็นที่ 85
อังคาร ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:37:13
ศธ 0210.3004/247ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอยืมงินงบประมาณค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อเนื่อง ตำบล ท่าพญา พัฒนาสังคมชุมชนเปผ็นเงิน 5,000บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.63.117


ความคิดเห็นที่ 86
อังคาร ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:37:36
ที่ ศธ 0210.3004/248 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่อง ของเบิกงบประมาณ ค่าวัสดุ ชั้นเรียน บางด้วน เป็นเงิน 3500บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.63.117


ความคิดเห็นที่ 87
อังคาร ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:02:11
ที่ ศธ 0210.3004/249 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ร.ต.อ.นิพล เพชรสามสี
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.45.114


ความคิดเห็นที่ 88
อังคาร ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:03:57
ที่ ศธ 0210.3004/250 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธาน
เรียน คุณโชคดี เพ็ชรหวล
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.45.114


ความคิดเห็นที่ 89
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:39:42
อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ที่ ศธ 0210.3004/251 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์
โดย : นางสาวอริสา ชูแก้ว    ไอพี : 118.173.171.183


ความคิดเห็นที่ 90
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:05:27
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ที่ ศธ 0210.3004/252 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
โดย : นางสาวอริสา ชูแก้ว    ไอพี : 118.173.171.183


ความคิดเห็นที่ 91
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:15:26
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ที่ ศธ 0210.3004/253 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาวิทยา
โดย : นางสาวอริสา ชูแก้ว    ไอพี : 118.173.171.183


ความคิดเห็นที่ 92
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:10:48
ที่ ศธ 0210.3004/254 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นางสาวนริศรา เก้าเอี้ยน
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.171.183


ความคิดเห็นที่ 93
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:22:27
ที่ศธ 0210.3004/255ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมสอม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.183


ความคิดเห็นที่ 94
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:41:00
ที่ ศธ 0210.3004/256 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่อง การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพือหารายได้สมทบุทุนพัฒนาเด็กเยาชนฯ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.171.183


ความคิดเห็นที่ 95
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:02:06
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา
ที่ ศธ 0210.3004/257 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดตรัง
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 96
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:00:59
ที่ศธ 0210.3004/258ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่อง คำสั่งมอบหมายงาน
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.171.183


ความคิดเห็นที่ 97
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08:23:45
ที่ศธ 0210.3004/259 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุญาตพานักสึกษาออกนอกสถานที่
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 125.24.128.63


ความคิดเห็นที่ 98
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:22:50

ที่ศธ 0210.3004/260 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.155.89


ความคิดเห็นที่ 99
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:50:01
ที่ ศธ 0210.3004/261 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุเคราะห์วิทยากร
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 100
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:51:43
ที่ ศธ 0210.3004/262 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุเคราะห์วิทยากร
เรียน คุณทัศวรรณ สุดสวาท
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 101
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:55:06
ที่ ศธ 0210.3004/263ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุเคราะห์วิทยากร
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 102
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:56:51
ที่ ศธ 0210.3004/264 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุเคราะห์วิทยากร
เรียน คุณอำนวย ขวัญข้าว
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 103
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:30:26
ที่ ศธ 0210.3004/265 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ขนมไข่หงส์ ต.ทุ่งยาว
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.155.89


ความคิดเห็นที่ 104
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:10:51
ที่ ศธ 0210.3004/266 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าโทรศัพท์ กศน.ปล เดือน ก.พ.64
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.155.89


ความคิดเห็นที่ 105
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:58:22
ที่ ศธ 0210.3004/267 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ม.ค.64 เป็นเงิน 3185 บาท
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.62.245


ความคิดเห็นที่ 106
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:57:11
ที่ ศธ 0210.3004/268 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าหมึกพิมพ์ เป็นเงิน 3300 บาท
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.62.245


ความคิดเห็นที่ 107
จันทร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:25:52
ที่ ศธ 0210.3004/272 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุกลุ่มสนใจ เป็นเงิน 5000 บาท
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.163.116


ความคิดเห็นที่ 108
จันทร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:45:01
ที่ ศธ 0210.3004/273 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าวัสดุชั้นเรียน เป็นเงิน 4355 บาท
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.163.116


ความคิดเห็นที่ 109
จันทร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:36:51
ที่ ศธ 0210.3004/274 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกสังคมชุมชน กศน.ต.ปะเหลียน เป็นเงิน 5000 บาท
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.163.116


ความคิดเห็นที่ 110
จันทร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:44:34
ที่ ศธ 0210.3004/275 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกสังคมชุมชน กศน.ต.บางด้วน เป็นเงิน 5000 บาท
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.163.116


ความคิดเห็นที่ 111
จันทร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:31:54
ที่ ศธ 0210.3004/278 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกสังคมทักษะชีวิต กศน.ต.บางด้วน เป็นเงิน 5000 บาท
เรียน สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.163.116


ความคิดเห็นที่ 112
จันทร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 19:01:51
ที่ ศธ 0210.3004/279 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.45.85


ความคิดเห็นที่ 113
อังคาร ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 06:41:26
ที่ ศธ 0210.3004/280 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(ชร)การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ
ต.บางด้วน
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.20.212.96


ความคิดเห็นที่ 114
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:42:18
ที่ ศธ 0210.3004/281 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์เคื่อนที่ เดือน ก.พ. 64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 115
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:03:37
ที่ ศธ 0210.3004/282 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(ชร)
วิชาการทำธุรกิจขนมไทย กศน.ตำบลทุ่งยาว
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 116
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:17:17
ที่ ศธ 0210.3004/283 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าหนังสือเรียน ภาค 2/63
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 117
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:41:42
ที่ ศธ 0210.3004/284 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเน็ต กศน.ปล/หสม เดือน มี.ค.64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 118
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:47:45
ที่ ศธ 0210.3004/285 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าปะปา กศน.ปล เดือน3/64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 119
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:51:51
ที่ ศธ 0210.3004/286 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด เดือน มี.ค.64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 120
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:53:18
ที่ ศธ 0210.3004/287 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไทยนิยมยั่งยืน เดือน มี.ค.64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 121
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:57:44
ที่ ศธ 0210.3004/288 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบ 2/63
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 122
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:59:31
ที่ ศธ 0210.3004/289ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอใช้สถานที่ดำเนินการสอบ 2/63
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 123
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:53:40
ที่ ศธ 0210.3004/290ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธาพิทยากร
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 124
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:05:05
ที่ ศธ 0210.3004/291 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการทักษะชีวิต สุโสะ 2140
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.58.17


ความคิดเห็นที่ 125
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:30:31
ที่ ศธ 0210.3004/292 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 สังคมชุมชน สุโสะ 5000
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 101.108.62.224


ความคิดเห็นที่ 126
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:08:44
ที่ ศธ 0210.3004/293 ลงวันที่ 2ุ6 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าป้ายใวนิล โครงการยาเสพติด เป็นเงิน 2,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 127
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:11:02
ที่ ศธ 0210.3004/294 ลงวันที่ 2ุ6 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ เดือน มีนาคม เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 128
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:14:49
ที่ ศธ 0210.3004/295 ลงวันที่ 2ุ6 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ค่าตอบแทนครู ศรช เดือน มีนาคม เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 129
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:44:08
ที่ ศธ 0210.3004/296 ลงวันที่ 2ุ6 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการป้องกันยาเสพติด เป็นเงิน 6,700 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 130
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:05:52
ที่ ศธ 0210.3004/297 ลงวันที่ 2ุ6 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าวัสดุโครงการ ป้่ายไวนิล เป็นเงิน 1,064 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 131
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:33:02
ที่ ศธ 0210.3004/298 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร การจีบผ้าในพิธีต่างๆ
กศน.ต.เกาะสุกร
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.108.62.224


ความคิดเห็นที่ 132
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:33:40
ที่ ศธ 0210.3004/298 ลงวันที่ 2ุ6 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ ค่ากิจกรรมค่าวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 133
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:06:53
ที่ ศธ 0210.3004/299 ลงวันที่ 65 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการทักษะชีวิต ทุ่งยาว 2140
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 101.108.62.224


ความคิดเห็นที่ 134
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:43:05
ที่ ศธ 0210.3004/300 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยกร 1อำเภอ 1 อาชีพ ต.ท่าพญา
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.108.62.224


ความคิดเห็นที่ 135
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:59:32
ที่ ศธ 0210.3004/301 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยกร ศฝช.(ชร)การทำหมวกจากผ้าปาเต๊ะ
ต.ท่าข้าม
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.108.62.224


ความคิดเห็นที่ 136
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:02:27
ที่ ศธ 0210.3004/302ลงวันที่ 2ุ6 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ ค่ากิจกรรมค่าวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 137
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:16:28
ที่ ศธ 0210.3004/302 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการสังคมชุมชน ทุ่งยาว 5000
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 101.108.62.224


ความคิดเห็นที่ 138
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:17:56
ที่ ศธ 0210.3004/303 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการสังคมชุมชน ทุ่งยาว 5000
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 101.108.62.224


ความคิดเห็นที่ 139
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:17:32
ที่ ศธ 0210.3004/304 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการทักษะชีวิต เกาะสุกร 2140
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 101.108.62.224


ความคิดเห็นที่ 140
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:11:32
ที่ ศธ 0210.3004/305 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการทักษะชีวิต ปะเหลียน 2140
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 101.108.62.224


ความคิดเห็นที่ 141
ศุกร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:41:50
ที่ ศธ 0210.3004/30ุ6 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานใน กศน.อำเภอปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 142
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:56:31
ที่ ศธ 0210.3004/30ุ7 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานใน กศน.อำเภอปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.61.167


ความคิดเห็นที่ 143
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:49:41
ที่ ศธ 0210.3004/308 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 1อำเภอ 1 อาชีพ สแนกฯ
กศน.ต.สุโสะ 7,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.167


ความคิดเห็นที่ 144
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:00:15
ที่ ศธ 0210.3004/307 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 สังคมชุมชน เกาะสุกร 5000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
**แก้ความคิเห็น 142
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.61.167


ความคิดเห็นที่ 145
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:01:44
ที่ ศธ 0210.3004/309 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ทักษะชีวิต ท่าพญา 2140 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.61.167


ความคิดเห็นที่ 146
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:54:18
ที่ ศธ 0210.3004/310 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 ทักษะชีวิต ท่าข้าม 2140 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.61.167


ความคิดเห็นที่ 147
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:57:47

ที่ ศธ 0210.3004/311 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน ทุ่งยาว 3500บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.61.167


ความคิดเห็นที่ 148
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:23:32
ที่ ศธ 0210.3004/312 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ
3 ตำบล 14100บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.61.167


ความคิดเห็นที่ 149
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:31:39
ที่ ศธ 0210.3004/313 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ
5000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.61.167


ความคิดเห็นที่ 150
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:18:55
ที่ ศธ 0210.3004/314 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการพัฒนาสังคมชุมชน ท่าข้าม
5000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.27.61.167


ความคิดเห็นที่ 151
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:16:02
ที่ ศธ 0210.3004/315 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ขั้นเรียน ค่าวัสดุ เกาะสุกร3500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 118.173.154.57


ความคิดเห็นที่ 152
อังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:57:55

ที่ ศธ 0210.3004/316 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5250 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.146.242


ความคิดเห็นที่ 153
อังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:01:53
ที่ ศธ 0210.3004/317 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิก งปม.64 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ) 14100 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.146.242


ความคิดเห็นที่ 154
อังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:42:09
ที่ ศธ 0210.3004/318 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร(หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ)
สแนกฯ กศน.ต.ทุ่งยาว เป็นเงิน 7600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.146.242


ความคิดเห็นที่ 155
อังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:34:56
ที่ ศธ 0210.3004/319 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(สนใจ)
ผักทอดกรอบ/น้ำพริกปลางฉิงฉั้ง ต.ลิพัง เป็นเงิน 2200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.146.242


ความคิดเห็นที่ 156
พุธ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:41:52
ที่ ศธ 0210.3004/320 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าวัสดุ ศฝช.(สนใจ)
ตำบลเกาะสุกร 4 กลุ่ม 3600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.145.122


ความคิดเห็นที่ 157
พุธ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:45:36
ที่ ศธ 0210.3004/321ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเบิกค่าวัสดุ ศฝช.(สนใจ)
ตำบลเท่าข้าม 4 กลุ่ม 3600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.145.122

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05