[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564   

ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม : 388


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:46:34
ศธ 0210.3004/086 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝ.(รูปแบบกลุ่มสนใจ)
ต.แหลมสอม รวม 4 กลุ่ม รวมเป็นเงิน 4,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.124.217


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:37:56
ศธ0210.3004/087ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตัดแต่งต้นไม้ประจำเดือน มกราคม เป็นเงิน1,500บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.56


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:43:25
ศธ0210.3004/088ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวารสารเดือน มกราคม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.56


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:45:47
ศธ0210.3004/089ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์เดือน มกราคม
เป็นเงิน310
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.56


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 12:00:26
ศธ0210.3004/090 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:17:07
ศธ0210.3004/091 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ การทำทองมีวนมะพร้าวฯ/การทำปาท่องโก๋
กศน.ลิพัง รวมเป็นเงิน 2,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.114.56


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:24:42
ศธ0210.3004/092ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง สรุปวันลา เดือน มกราคม
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.56


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16:22:24
ศธ0210.3004/093 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง เบิกเงินค่าเน็ต หสม./กศน.ปล เดือน มกราคม 64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.114.56


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13:24:11
[color=#0000FF]ศธ0210.3004/094 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุ ผ.5 แอพพลิเคชั้น 7,525 บาท 7 ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
[/color]
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.220.219


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16:06:06
ศธ0210.3004/095 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการจัดโครงการการเรียนรู้แอพพลิเคชั่นอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน ปีงบประมาณ 2564
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.220.219


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16:15:38
ศธ0210.3004/096 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง เบิกงบประมาณ ค่าซ่อมฝ้าเพดาน 5,880 บาท อุดหนุน64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.220.219


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:18:36
ศธ0210.3004/09ึ7 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง หนังสือเชิญวิทยากร
เรียน คุณจินดา หัวแท้
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 1.10.221.226


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16:20:44
ศธ0210.3004/098 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง เบิกงบประมาณ ค่าจัดกิจกรรมทักษะชีวิต ตำบลแหลมสอม 5,580 บาท ผลผลิตที่4 ป้องกันไวรัส19
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.221.62


ความคิดเห็นที่ 14
ศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:28:03
ศธ0210.3004/099 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง เบิกงบประมาณ ค่าไฟฟ้า กศน.ปล.เดือน 1/2564
เป็นเงิน 2,657.61 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.117.155


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 12:00:02
ศธ0210.3004/100 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง เบิกงบประมาณ ค่านสพ.กศน.ตำบล
เดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 2,100 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.117.155


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13:36:10
ศธ0210.3004/101 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง เบิกงบประมาณ พัฒนาสังคมฯเรือง กฏหมายและหน้ากากผ้า
กศน.ตำบลบ้านนา เป็นเงิน 5,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 125.24.117.155


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:36:58

ศธ0210.3004/102 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร กศน.ตำบลลิพัง
เรียน คุณปรีญา จิตเที่ยง
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 125.24.117.155


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:54:19
ศธ0210.3004/103 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.117.155


ความคิดเห็นที่ 19
เสาร์ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 23:56:43
ศธ0210.3004/104 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ยืมเงืนบประมาณ อุดหนุนพัฒนาผูเรียน ค่ายอาสายุวกาชาด เป็นเงิน 58,676 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.55.76.166


ความคิดเห็นที่ 20
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:16:38
ศธ0210.3004/105 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่่
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 118.174.170.23


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:03:09
ศธ0210.3004/106 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน. จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.170.7


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:04:20
ศธ0210.3004/106 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.170.7


ความคิดเห็นที่ 23
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:23:20
ศธ0210.3004/107 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการอาสายุวกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศนงจังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.170.7


ความคิดเห็นที่ 24
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16:19:25
ศธ0210.3004/108 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการศฝช.กศน.ตำบลทุ่งยาวและบางด้วน
รวม 4 กลุ่ม เป็นเงิน 4,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศนงจังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.170.7


ความคิดเห็นที่ 25
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 19:56:35
ศธ0210.3004/109 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.89.171


ความคิดเห็นที่ 26
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:53:05
ศธ0210.3004/110 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง หนังสือเชิญวิทยากร
เรียน คุณสุไลมาน หลังเถาะ
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.89.171


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:16:29
ศธ0210.3004/111 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอใช้สถานที่
เรียน ผู้อำนวยการเทศบาลย่านตาขาว
โดย : นางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 125.27.60.160


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:16:38

ศธ0210.3004/111 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอใช้ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลย่านตาขาว
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 125.27.60.160


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:18:11
ศธ0210.3004/112 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเบิกค่าน้ำประปา กศน.ปล เดือน 2/64 เป็นเงิน 406.60 บาท
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.160


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:00:24
ศธ0210.3004/113 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด ร้านค้า
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.160


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:03:28
ศธ0210.3004/114 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.ชั้นเรียน กศน.ตำบลบ้านนา
เป็นเงิน 6,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.60.160


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 12:14:56
ศธ0210.3004/115 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(สนใจ)กศน.ตำบลท่าพญา
เป็นเงิน 2,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.182.51


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13:26:01
ศธ0210.3004/116 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผุ้สูงอายุ
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.182.51


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13:59:43
ศธ0210.3004/117 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ขอใช้สถานที่ สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2-2563
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.182.51


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:13:35
ศธ0210.3004/118 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ขออนุัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอปะเหลียน รูปแบบชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2564
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.182.51


ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:21:33
ศธ0210.3004/119 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง หนังสือเชิญวิทยากร
เรียน คุณจรรยาวรรณ บุญโยดม
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.182.51


ความคิดเห็นที่ 37
อังคาร ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:07:09

ศธ0210.3004/120 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.134.194


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:58:03
ศธ0210.3004/121 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง หนังสือเชิญวิทยากร
เรียน พ.ต.ท.นิพน เพชรสามสี
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 39
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:38:35
ศธ0210.3004/122 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณโครงแข่งขันก๊ฬา เป็นเงิน 24,350 บาท
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.153.127


ความคิดเห็นที่ 40
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:41:22
ศธ0210.3004/123 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณโครงvอบรม จริยธรรม เป็นเงิน 57,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.153.127


ความคิดเห็นที่ 41
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:43:02
ศธ0210.3004/124 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยสนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 118.173.153.127


ความคิดเห็นที่ 42
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 12:53:29
ศธ0210.3004/125 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงิน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.153.127


ความคิดเห็นที่ 43
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 12:55:16
ศธ0210.3004/126 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ศฝช.(สนใจ)กศน.ตำบลปะเหลียน
จำนวน 5 กลุ่ม เป็นเงิน 6,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.153.127


ความคิดเห็นที่ 44
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:27:51
ศธ0210.3004/127 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ กศน.ทุ่งหว้า
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 45
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:29:51
ศธ0210.3004/128 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ กศน.อำเภอเมืองสงขลา
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 46
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:45:51
ศธ0210.3004/129 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ กศน.อำเภอเมืองสงขลา
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสงขลา
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 47
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:25:18
ศธ0210.3004/130 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ กศน.ปล. เดือน ม.ค.64
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.153.127


ความคิดเห็นที่ 48
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:31:07
ศธ0210.3004/131 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน ร.ต.อ.สุไลมาน หลังเถาะ
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 49
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:35:58
ศธ0210.3004/132 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง หนังสือเชิญวิทยากร
เรียน เจ้าอาวาสวัดควนคลัง
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.89.160


ความคิดเห็นที่ 50
พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:38:16
ศธ0210.3004/133 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน.จ.ตรัง
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.89.160


ความคิดเห็นที่ 51
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:33:51
ศธ0210.3004/134ลงวันที่ 18กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง การรายงานประกอบการพิจารณา
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.61.32


ความคิดเห็นที่ 52
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 12:29:30
ศธ0210.3004/135ลงวันที่ 18กุมภาพันธ ์2564
เรื่องขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.61.32


ความคิดเห็นที่ 53
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:42:13
ศธ0210.3004/136ลงวันที่ 18กุมภาพันธ ์2564
เรื่องขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่านำมันเชื้อเพลิงเดือน มกราคม เป็นเงิน 3100.41บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.61.32


ความคิดเห็นที่ 54
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:45:46
ศธ0210.3004/136ลงวันที่ 18กุมภาพันธ ์2564
เรื่องขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่านำมันเชื้อเพลิงเดือน มกราคม เป็นเงิน 3100.41บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง. กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.61.32


ความคิดเห็นที่ 55
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:02:38

ศธ0210.3004/13ึ7ลงวันที่ 18กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุุณกาญจนี ธรรมชาติ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.232.166


ความคิดเห็นที่ 56
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:04:15
ศธ0210.3004/13ึ8ลงวันที่ 18กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ร.ต.อ.สุไลมาน หลังเถาะ
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 118.173.232.166


ความคิดเห็นที่ 57
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:19:54
ศธ0210.3004/139 ลงวันที่ 18กุมภาพันธ 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน ม.ค. 64
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.32


ความคิดเห็นที่ 58
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:26:30
ศธ0210.3004/140 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าวัสดุ ศฝ.กล้วยฉา/วุ้นแฟนซี กศน.บางด้วน
เป็นเงิน 1,800 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.116.248


ความคิดเห็นที่ 59
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:31:08
ศธ 0210.3004/141 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(สนใจ) 3 กลุ่ม
กศน.ต.สุโสะ เป็นเงิน 3,600 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.116.248


ความคิดเห็นที่ 60
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10:32:14
ศธ 0210.3004/142 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง เบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.(ชั้นเรียน) 2 กลุ่ม
กศน.ต.สุโสะและท่าพญา เป็นเงิน 12,600 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.116.248


ความคิดเห็นที่ 61
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:39:02
ศธ 0210.3004/143 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขออนุมัติเบิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ครู ศรช.)
เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.116.248


ความคิดเห็นที่ 62
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:40:03

ศธ 0210.3004/144 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขออนุมัติเบิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ครู ผู้สอนคนพิการ)
เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.116.248


ความคิดเห็นที่ 63
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:44:36

ศธ 0210.3004/145 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขออนุมัติเบิกงบประมาณโครงการติวเข้มเติม เต็มความรู้
เป็นเงิน 18,720 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.116.248


ความคิดเห็นที่ 64
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 12:37:37
ศธ 0210.3004/146 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ส่งต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที 2/2563
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.116.248


ความคิดเห็นที่ 65
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14:39:00
ศธ 0210.3004/147 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง รายงานไทยนิยมยั่งยืน ก.พ.64
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.116.248


ความคิดเห็นที่ 66
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:12:27
ศธ 0210.3004/148 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก.พ.64
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.116.248


ความคิดเห็นที่ 67
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:42:07
ศธ0210.3004/149 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน รร.อิสมาอีรียะห์มูลนิธิ
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.45.188


ความคิดเห็นที่ 68
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:43:18
ศธ0210.3004/150 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน รร.ย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.45.188


ความคิดเห็นที่ 69
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 20:45:13
ศธ0210.3004/151 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ ์2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด
เรียน ประธานกรรมการสถานศึกษา
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 182.52.45.188


ความคิดเห็นที่ 70
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:56:01
ศธ 0210.3004/152ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สบู่ สมุนไพร สุโสะ
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 71
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:00:50

ศธ 0210.3004/153 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ รูปแบบกลุ่มสนใจ ขนมผูกรัก แหลมสอม เป็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 72
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:13:24
ศธ.210.3004/154ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ รูปแบบศูนย์ฝึก อาชีกชุมชน ขนมช่อม่วง
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 73
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:16:01
ศธ.210.3004/155ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ รูปแบบศูนย์ฝึก เดคูพาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง บ้านนา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 74
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:19:52
ศธ.210.3004/156ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ โครงการอาชีพชุมชน 3 กลุ่ม เป็นเงิน 2,800 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.114.96


ความคิดเห็นที่ 75
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:21:25
ศธ.210.3004/157 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมกลุ่มสนใจ การทำไก่กอแหละ 2 กลุ่ม จำนวน 2,000 บาท (เกาะสุกร)
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 76
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:27:56
ศธ.210.3004/158 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมกลุ่มสนใจ ขนม บุหงาบูดะ 2 กลุ่ม จำนวน 2,000 บาท (เกาะสุกร)
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 77
อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:10:25
ศธ.210.3004/159 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุการทำขนมอบ สุโสะ 4,600 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 78
อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:12:44
ศธ.210.3004/160 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ ลิพัง 1,800 บาท
เรียน ผอ.สน.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางมลิสา พัฒน์ทอง    ไอพี : 125.24.112.210

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05