[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน มกราคม2564
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   

ระบบหนังสือส่งออนไลน์ เดือน มกราคม2564

เข้าชม : 378


ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13:13:21
ศธ 0210.3004/001 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอล้างเงินยิมงบประมาณ โครงการรวมพลังจิตอาสาปลูกหญ้าทะเล
28/12/63 เป็นเงิน 8,560 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.134.110


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10:18:48
ศธ 0210.3004/002 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงิน ค่าเน็ต กศน./หสม เดือน พ.ย. 63 เป็นเงิน 2,568 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.209.61


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10:32:49
ศธ 0210.3004/003 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอ เดือน พ.ย. 63
(075-582885-886) รวมเป็นเงิน 214 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.209.61


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:16:24
ศธ 0210.3004/004 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่า นสพ.ตำบล 10 ตำบล เดือน ธ.ค. 63
รวมเป็นเงิน 2,300 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.209.61


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:00:20
ศธ0210.3004/005ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวิทยากรและค่าอาหาร
เป็นเงิน3000บาท

เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.47.77.35


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:06:05
ศธ0210.3004/006ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวิทยากรและค่าอาหาร อาหารว่าง กิจกรรมเรียนรู้แอพพลิเคชั้น 7ตำบล เป็นเงิน 3,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.209.61


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:07:28
0210.3004/006ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่างบประงบประมาณ ค่าวารสารเดือน ธันวาคม
รวมเป็นเงิน 810 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน.กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.47.77.35


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:13:48

0210.3004/007ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่างบประงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม
รวมเป็นเงิน 310
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน.กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.47.77.35


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:55:36

ศธ0210.3004/008ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวิทยากรและค่าอาหาร อาหารว่าง กิจกรรมเรียนรู้แอพพลิเคชั้น 7ตำบล เป็นเงิน 3,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.47.77.35


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:00:15
ศธ0210.3004/009ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ตรวจสอวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 182.232.211.240


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 17:23:50
ศธ0210.3004/010ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวิทยากรกิจกรรมเพอเพียง 9ตำบล เป็นเงิน 5,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.209.61


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10:24:10
ศธ0210.3004/011 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุด64 เป็นเงิน 12,750 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.55.81.3


ความคิดเห็นที่ 13
พุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13:57:29
ศธ0210.3004/012 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
เรียน นางวิวัลย์ สังข์ชาติ
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:18:27
ศธ0210.3004/013 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุเศรษฐกิจพอเพียง64 เป็นเงิน 16,380 บาท
ของร้านลานบิลออคิด
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.55.81.3


ความคิดเห็นที่ 15
พุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:32:41
ศธ0210.3004/014 ลงวันที่ ุ6 มกราคม 2564
เรื่อง สรุปวันลา เดือน ธันวาคม
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 125.24.112.73


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:34:52
ศธ0210.3004/015 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าบ้ายไวนิล เศรษฐกิจพอเพียง64 เป็นเงิน
3,000 บาท ของร้านเอการพิมพ์
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:25:35
ศธ0210.3004/01ุ6 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
เรื่อง รายงานข้อสอบวิชาบังคับ 2/2563
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 16:27:57
ศธ0210.3004/01ุ7 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
เรื่อง ขอส่งโครงการพัฒนา กศน. ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 19
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 17:14:15
ศธ0210.3004/018 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ตำบล 10 ตำบล และกศน.อำเภอปะเหลียน เป็นจำนวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) บริษัท โกบอล 205 ประเทศไทย
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 12:14:02
ศธ0210.3004/019 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 12:15:19

ศธ0210.3004/0/020 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09:53:56
ศธ0210.3004/0/021 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า 12/63 กศน.ปล.
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.195


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09:55:56

ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09:53:56
ศธ0210.3004/0/022 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า 12/63 ห้องสมุด
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลมเสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.195


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:06:30
ศธ0210.3004/0/023 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564
เรื่อง ส่งรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกาานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2563
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.61.195


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 16:26:40
ศธ0210.3004/0/024 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564
เรื่อง ส่งรายงานการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.61.195


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 16:57:23
ศธ0210.3004/0/025 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.61.195


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:04:38
ศธ0210.3004/0/026 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำปะปา หสม.1/64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.180.140


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:06:19
ศธ0210.3004/0/027 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำปะปา กศน.ปล 1/64
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.180.140


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:07:27
ศธ0210.3004/0/028 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ย.63
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.180.140


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:09:48
ศธ0210.3004/0/029 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธ.ค.63
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 101.109.180.140


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:05:41
ศธ0210.3004/0/030 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
เรื่อง ขอส่งรายชื่อนักก๊ฬา
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:03:00

ศธ0210.3004/0/031 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร และอาหารและเครื่องดื่ม โครงการแอบพลิเคชั่น ต.บางด้วน เป็นเงิน 3,000 บาท

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.155.10


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:08:34


ศธ0210.3004/0/032 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร และอาหารและเครื่องดื่ม โครงการแอบพลิเคชั่น ต.ท่าพญาเป็นเงิน 3,000 บาท
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.155.10


ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10:07:32
ศธ 0210.3004/033 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำมันรถ เดือน ธ.ค. 63
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.57.75


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10:32:21
ศธ 0210.3004/034 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2563
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.57.75


ความคิดเห็นที่ 36
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 08:03:55
ศธ 0210.3004/035 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกถอนเงินประกันสัญญา จำนวน 8490 ภาคเรียนที่ 1/2563
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.223.55


ความคิดเห็นที่ 37
เสาร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 07:39:09
ศธ 0210.3004/03ุ6 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอปะเหลียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ปีงบประมาณ 2564
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 101.109.84.117


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09:44:51
ศธ 0210.3004/037 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13:35:45
ศธ 0210.3004/038 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง จอเบิกเงินงบประมาณ ค่าปรับปรุงง ฝ้าเพดานห้อง เป็นเงิน 5,880 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13:53:48
ศธ 0210.3004/039 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเปลี่ยยแปลงลายเซ็นต์
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภ้กตร์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:01:23
ศธ 0210.3004/040 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรั
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:05:07
ศธ 0210.3004/041 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:06:54
ศธ 0210.3004/042 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:08:26
ศธ 0210.3004/043 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 45
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:10:32
ศธ 0210.3004/044 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 46
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:11:31
ศธ 0210.3004/045 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:12:30
ศธ 0210.3004/046 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:13:23
ศธ 0210.3004/047 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 49
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:14:19
ศธ 0210.3004/048 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 50
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:15:16
ศธ 0210.3004/049 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 51
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:16:20

ศธ 0210.3004/050 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 52
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:17:33

ศธ 0210.3004/051 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ. สำนักงาน. กศน.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 53
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:25:10
ศธ 0210.3004/052 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 54
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:30:36
ศธ 0210.3004/053 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 55
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:31:26
ศธ 0210.3004/054 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 56
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:32:23
ศธ 0210.3004/055ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.27.56.113


ความคิดเห็นที่ 57
อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:38:22
ศธ 0210.3004/056 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมทำเจลและหน้ากากอนามัย
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.64.116


ความคิดเห็นที่ 58
อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:22:36

ศธ 0210.3004/057 ลงวันที่ 19มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มโครงการแอพปริเคชั่น ตำบล แหลมสอมและเกาะสุกร เป็นเงิน 6 ุุุุุุุุ000 บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.64.116


ความคิดเห็นที่ 59
อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:34:31

ศธ 0210.3004/058 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าป้ายและถ่ายเอกสาร
7 ตำบล เป็นเงิน 2,800บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.64.116


ความคิดเห็นที่ 60
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09:55:00
ศธ 0210.3004/059 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทร หสม. ธ.ค.63
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.112.126


ความคิดเห็นที่ 61
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:22:10
ศธ 0210.3004/60 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทร กศน.ปล เดือน ธ.ค.63
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.112.126


ความคิดเห็นที่ 62
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:23:41
ศธ 0210.3004/61 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเน็ต กศน.ปล/หสม เดือน ธ.ค.63
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.112.126


ความคิดเห็นที่ 63
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:39:35
ศธ 0210.3004/63 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
เรื่องรายงานจำนวนข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2563
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.112.126


ความคิดเห็นที่ 64
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:44:15
ศธ 0210.3004/64 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส1-2)
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.112.126


ความคิดเห็นที่ 65
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:45:34

ศธ 0210.3004/65ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการปฐมนิเทศ 2/63
เป็นเงิน1,400บาท
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.112.126


ความคิดเห็นที่ 66
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10:36:03
ศธ 0210.3004/66 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.112.126


ความคิดเห็นที่ 67
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 12:38:37
ศธ 0210.3004/67 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
เรื่อง รายงานการประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564
เรียน ผอ.สนง.กศน.
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.112.126


ความคิดเห็นที่ 68
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13:59:02

ศธ 0210.3004/68 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุชน กิจกรรมอบรมเรื่องกฎหมายชาวบ้าน
เรียน ร.ต.อ.สุไลมาน หลังเถาะ
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 69
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:45:15
ศธ 0210.3004/69 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุชน กิจกรรมอบรมเรื่องการทำหน้ากากผ้า
เรียน นางนงเยาว์ เพชรหวล
โดย : นางกรรตวรรณ รอดเข็ม    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 70
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:58:13
ศธ 0210.3004/070 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
(เงินเดือนครู ผู้สอนคนพิการ)
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.66.51


ความคิดเห็นที่ 71
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:59:25
ศธ 0210.3004/071 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
(เงินเดือนครู ศรช.)
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.66.51


ความคิดเห็นที่ 72
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 12:46:10
ศธ 0210.3004/072 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
(กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า)
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 118.173.66.51


ความคิดเห็นที่ 73
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13:17:41
ศธ 0210.3004/073 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
เรื่อง รายงานไทยนิยมยั่งยืน
เรียน ผอ.สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.66.51


ความคิดเห็นที่ 74
เสาร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 21:42:12
ศธ 0210.3004/074 ลงวันที่ 24 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า2019และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
เรียน นายสมศักดิ์ เดชอรัญ
โดย : นางวีณา ฉิมเรือง    ไอพี : 125.24.128.14


ความคิดเห็นที่ 75
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:22:54
ศธ 0210.3004/075 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
เรื่อง ส่งตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านแหลม
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 76
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:24:36
ศธ 0210.3004/076 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
เรื่อง ส่งตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านหาดทรายทอง
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 77
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14:26:27
ศธ 0210.3004/076 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
เรื่อง ส่งตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
โดย : โดย : นางเพ็ญประภา จันทร์กรัด    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 78
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 01:48:16
ศธ 0210.3004/077 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ /บริการ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.229.18


ความคิดเห็นที่ 79
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 12:19:47

ศธ 0210.3004/078 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
เรื่อง ขอทุนการศึกษานักศึกษาพิการ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.46.6.102


ความคิดเห็นที่ 80
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15:54:20
ศธ0210.3004/079 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
เรื่อง การจัดทำข้อมูล การขอรับสื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาพิการ 2564
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.46.6.102


ความคิดเห็นที่ 81
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 16:27:59
ศธ0210.3004/080 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝ.(รูปแบบกลุ่มสนใจ)ต.บ้านนา
รวม 5 กลุ่ม รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.162.51


ความคิดเห็นที่ 82
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 12:27:54
ศธ0210.3004/081ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.24.127.123


ความคิดเห็นที่ 83
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 12:36:26
ศธ0210.3004/081ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ปรับปรุง)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายมาโนช หลงเศษ    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 84
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 12:37:50
ศธ0210.3004/082ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ปรับปรุง)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายมาโนช หลงเศษ    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 85
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 12:39:04
ศธ0210.3004/083ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ 1 อำเภอ 1อาชีพ (ปรับปรุง)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายมาโนช หลงเศษ    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 86
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13:49:45
ศธ0210.3004/084ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค. 64
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.123


ความคิดเห็นที่ 87
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13:52:43
ศธ0210.3004/085 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร ศฝ.(รูปแบบกลุ่มสนใจ)ต.สุโสะ การทำสบู่สมุนไพร รวมเป็นเงิน 1,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 125.24.127.123

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05