[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
banner

ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี


 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนมีนาคม 2563
โดย : นางสาวอุษา วันแรก   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563   


ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนมีนาคม 2563

เข้าชม : 476


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:42:08


ที่ ศธ 0210.3004/257ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ(ค่าค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.142.17


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:44:44ที่ ศธ 0210.3004/258ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ(ค่าค่าตอบแทนวิทยากรขยะมูลฝอย ตำบลลิพัง )
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ธีรพงษ์    ไอพี : 125.24.142.17


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:26:19
ที่ ศธ 0210.3004/259 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:27:37

ที่ ศธ 0210.3004/260 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 183.89.227.138


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:37:22
ที่ ศธ 0210.3004/261ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ(ค่าค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล10 ตำบล เป็นเงิน 36,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.169.42


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:50:36
ที่ ศธ 0210.3004/262 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
เรื่อง ขดอนุญาตจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.0.169.42


ความคิดเห็นที่ 7
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:33:31
ที่ ศธ 0210.3004/263 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกค่าวิทยากร ขะมูลฝอย บางด้วน
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.171.147


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:41:27
ที่ ศธ 0210.3004/264 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและขอใช้สถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2/25462
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.0.171.147


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:43:12
ที่ ศธ 0210.3004/265 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความปลอดภัยและดูและความเรียบร้อยในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปะเหลียน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.0.171.147


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:41:13
ที่ ศธ 0210.3004/266 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวือยากรผู้สสูงอายุ จำนวนเงิน 1,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชาย ภักตร์    ไอพี : 1.0.171.147


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:43:57
ที่ ศธ 0210.3004/267 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวือยากร เศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเงิน 600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชาย ภักตร์    ไอพี : 1.0.171.147


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:46:30
ที่ ศธ 0210.3004/268 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวือยากร เศรษฐกิจพอเพียง แกงไตปลาแห้ง ทุ่งยาว และ ปะเหลียน จำนวนเงิน 400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชาย ภักตร์    ไอพี : 1.0.171.147


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:09:31
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:46:30
ที่ ศธ 0210.3004/269 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง สรุปวันลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 1.2.235.182


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:13:10
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:46:30
ที่ ศธ 0210.3004/270 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ ปากช่อง เป็นเงิน 7,220 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุด่าวัลย์ ชา่ยภักตร    ไอพี : 1.2.235.182


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:19:28
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:46:30
ที่ ศธ 0210.3004/271 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง ขอขอบคุณ
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าช้าม
โดย : ก๒๘๗คด    ไอพี : 1.2.235.182


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:25:52
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:46:30
ที่ ศธ 0210.3004/272 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห์รถกระเข้า
เรียน อบต . ท่าช้าม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.2.235.182


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:49:15
ที่ ศธ 0210.3004/273 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรือง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบ ภาคเรียนที่ 2/2562
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.2.235.182


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:03:26
ที่ ศธ 0210.3004/274 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณคาสจอบอทน การปฃูกผ้า ในพิธัก่ารต่าง ๆ เป็นเงิน 6,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.2.235.182


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:08:58
ที่ ศธ 0210.3004/275 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวิทยากร การทำกาละแม ทุ่งยาว เป็นเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.2.235.182


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:46:20
ที่ ศธ 0210.3004/276 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจัดกิจกรรม บริหารจัดการขยะ ตำบลสุโสะ เป็นเงิน 4,400 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.2.235.182


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:15:23
ที่ ศธ 0210.3004/277 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
เรือง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ จำนวนเงิน 28,085 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.217.77


ความคิดเห็นที่ 22
อังคาร ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:20:09
ที่ ศธ 0210.3004/278 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
เรือง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการศูนย์อาชีพชุมชน กลุ่มสนใจแกงไตปลา/ขนมเค้ก ตำบลปะเหลียน จำนวนเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.217.77


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:32:31
ที่ ศธ 0210.3004/279 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออันตรายจากเชื้อไวรัสฯให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน
เรียน สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.217.77


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:49:16
ที่ ศธ 0210.3004/280 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
เรือง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าวัสดุโครงการพัฒนาสังคมชุมชน ตำบลบางด้วน/ลิพัง จำนวนเงิน 4,280 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.217.77


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:07:26
ที่ ศธ 0210.3004/281 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโครงหารทักษะชีวิต การออกกำลัรงกายผู้ส฿งอายุ ตำบล ลิพัง, ,บางด้วน เป็นเงิน 3ิ160 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:11:55
ที่ ศธ 0210.3004/282 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ กิจกรรมให้ความรู้ก่ีปลูกผักสวนครีว จำนวนเงิน2,600 ตำบลปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : ส    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:39:57
ที่ ศธ 0210.3004/283 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตหน่วยงาน เดือน มกราคมจำนวนเงิน2,568 กศน.1,284 บาท/หสม 1,284 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:59:20
ที่ ศธ 0210.3004/288 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
เรือง ยืมเงินงบประมาณ ค่าดำเนินการสอบภาคเรียนที่2/2562 เดือน 14-15 มีนาคม2563 จำนวนเงิน38,800 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:21:11
ที่ ศธ 0210.3004/284 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ กศน.ปะเหลียน เดือน มกราคมจำนวนเงิน239.68 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:24:46
ที่ ศธ 0210.3004/285 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ กิจกรรม โครงการทักษะชีวิตผ้าขาวม้า ต.สุโสะจำนวนเงิน1,930 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:28:41
ที่ ศธ 0210.3004/286 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ กิจกรรม โครงการทักษะชีวิตผ้าขาวม้า ต.เกาะสุกรจำนวนเงิน1,630 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:32:41
ที่ ศธ 0210.3004/287 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าป้ายไวนิล โครงการทักษะชีวิตผ้าขาวม้า ต.เกาะสุกร ลิพัง บางด้วน จำนวนเงิน1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:38:02
ที่ ศธ 0210.3004/289 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
เรือง ยืมเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เดือน มกราคม2563 จำนวนเงิน107 บาทห้องสมุดประชาชน
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:19:08
ที่ ศธ 0210.3004/290 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุ โครงการทักษะชีวิต ศรช.ปะเหลียน จำนวนเงิน900 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.19.212


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:02:01

ที่ ศธ 0210.3004/291ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณพัฒนาสังคมชุมชน ขะยะมูลฝอย เป็นเงิน 1,000 บาท บางด้วน
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.53.24.31


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:04:44
ที่ ศธ 0210.3004/292ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำกะละแม เป็นเงิน 2,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 182.53.24.31


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:25:19
ที่ ศธ 0210.3004/293ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1(1เมษายน)
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 182.53.24.31


ความคิดเห็นที่ 38
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:11:28
ที่ ศธ 0210.3004/294ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าป้ายและวัสดุกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าพญา เป็นเงิน 2,600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 182.53.24.31


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:31:00
ที่ ศธ 0210.3004/295ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลิพัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:37:54
ที่ ศธ 0210.3004/296ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งยาว
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:40:08
ที่ ศธ 0210.3004/296ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนสันติธรรม ตร้ง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 42
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:42:12
ที่ ศธ 0210.3004/297 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียน สันติธรรม ตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 43
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:44:02
ที่ ศธ 0210.3004/298 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียน บ้านหนองยายแฒ็ม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 44
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:47:18
ที่ ศธ 0210.3004/299 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้นหัวควน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 45
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:48:56
ที่ ศธ 0210.3004/300 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบางด้วน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:50:48
ที่ ศธ 0210.3004/301 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:52:36
ที่ ศธ 0210.3004/302 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดลอน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 48
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:16:20
ที่ ศธ 0210.3004/303ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 49
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:25:01
ที่ ศธ 0210.3004/304ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านลำแคลง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 50
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:31:11
ที่ ศธ 0210.3004/305 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านวิเชียรมาตุ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 51
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:33:23
ที่ ศธ 0210.3004/306 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 52
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:35:53
ที่ ศธ 0210.3004/307 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 53
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:42:35
ที่ ศธ 0210.3004/307 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 54
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:46:05
ที่ ศธ 0210.3004/308ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนมุสลิม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 55
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:48:36
ที่ ศธ 0210.3004/309 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 56
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:49:58
ที่ ศธ 0210.3004/310 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 57
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:53:12
ที่ ศธ 0210.3004/311 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนทุ้งมะข้ามป้อม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 58
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:56:39
ที่ ศธ 0210.3004/312 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนวิทยานุเคราะห์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 59
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:58:08
ที่ ศธ 0210.3004/313 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนวิทยานุเคราะห์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 60
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:59:33
ที่ ศธ 0210.3004/313 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนกันตังรัษฎา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 61
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:01:36
ที่ ศธ 0210.3004/313 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนกันตังรัษฎา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 62
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:06:03
ที่ ศธ 0210.3004/314 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 63
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:09:17
ที่ ศธ 0210.3004/315 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนปะเหลียนผดุษย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 64
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:16:36
ที่ ศธ 0210.3004/316 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน การอาชีพปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 65
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:20:52
ที่ ศธ 0210.3004/317 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 66
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:22:38
ที่ ศธ 0210.3004/318 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 67
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:25:25
ที่ ศธ 0210.3004/319 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 68
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:28:13
ที่ ศธ 0210.3004/320 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน ผู้อำนวยการ ปะเหลียนผดุงศิทย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 69
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:32:38
ที่ ศธ 0210.3004/321 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 70
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:35:35
ที่ ศธ 0210.3004/322 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 71
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:40:30
ที่ ศธ 0210.3004/323 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนวัดหนองสมาน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 72
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:41:42
ที่ ศธ 0210.3004/324 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนคัธพิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 73
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:43:53
ที่ ศธ 0210.3004/325 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนคัธพิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 74
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:46:37
ที่ ศธ 0210.3004/325 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนคัธพิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 75
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:48:43
ที่ ศธ 0210.3004/325 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนยย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 76
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:59:45
ที่ ศธ 0210.3004/326ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 77
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:04:50
ที่ ศธ 0210.3004/327ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 78
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:09:02
ที่ ศธ 0210.3004/328ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห็ตรวจสอบวุฒ์
เรียน โรงเรียนบ้านท่าเทศ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.35.95


ความคิดเห็นที่ 79
จันทร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:52:22
ที่ ศธ 0210.3004/329 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
เรืองขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าโครงการพัฒนาสังคมชุมชน การกำจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 1,860 บาท
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.127.111


ความคิดเห็นที่ 80
จันทร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:30:47
ที่ ศธ 0210.3004/330 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
เรือง ส่งรายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 125.25.127.111


ความคิดเห็นที่ 81
จันทร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:20:38
ที่ ศธ 0210.3004/331 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประารณค่าเดินทาฝไปราชการ เป็นเงิน 200 บาท
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.127.111


ความคิดเห็นที่ 82
จันทร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:23:24
ที่ ศธ 0210.3004/332 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
เรือง ขอล้างเงินยืมเบประมาณค่าดำเนินการสอบ 2/62
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.25.127.111


ความคิดเห็นที่ 83
พุธ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:57:14
ที่ ศธ 0210.3004/338 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกถอนเงินประกันสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนบริษัท เอกพิมพ์ไทย จำกัด จำนวนเงิน 8,997.50 บาทจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 84
ศุกร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:58:21
ที่ ศธ 0210.3004/339 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าว้สดุทำหน้ากากอนามัย จำนวนเงืน 9,735 บาท
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.168.227


ความคิดเห็นที่ 85
ศุกร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:07:34
ที่ ศธ 0210.3004/340 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 290 บาท
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.168.227


ความคิดเห็นที่ 86
ศุกร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:12:22
ที่ ศธ 0210.3004/341 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวาสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,300 บาท
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.174.168.227


ความคิดเห็นที่ 87
ศุกร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:20:44

ที่ ศธ 0210.3004/342 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
เรือง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการ ดารุลฟัจน์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 61.19.71.197


ความคิดเห็นที่ 88
จันทร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:22:35
ที่ ศธ 0210.3004/343ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ตอบแทนคร
ูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.63.74


ความคิดเห็นที่ 89
จันทร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:32:02
ที่ ศธ 0210.3004/343 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ตอบแทนคร
ูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.63.74


ความคิดเห็นที่ 90
จันทร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:33:49
ที่ ศธ 0210.3004/344 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ตอบแทนคร
ู 8i ศรช ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.27.63.74


ความคิดเห็นที่ 91
พุธ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:19:09
ที่ ศธ 0210.3004/345 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
เรือง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดชุดทำเจลล้างมือ
ู ป็นเงิน 800 บาท อุดหนุนนจัดการเรียนการสอน
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.35.203


ความคิดเห็นที่ 92
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:45:19
ที่ ศธ 0210.3004/346 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
เรือง ส่งแบบสำรวจกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.186.136


ความคิดเห็นที่ 93
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:37:12
ที่ ศธ 0210.3004/347 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
เรือง ส่งแบบตรวจราชการปี 63
เรียน ผู้อำนกงาน กศน. จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.186.136


ความคิดเห็นที่ 94
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 12:10:32
ที่ ศธ 0210.3004/348 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
เรือง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.173.186.136


ความคิดเห็นที่ 95
จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:31:46
ที่ ศธ 0210.3004/349 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
เรือง อนุมัติเบิกเงินงบประมาณ (ไปราชการตรวจกระดาษคำตอบ)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 182.52.24.129


ความคิดเห็นที่ 96
อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:08:50
ที่ ศธ 0210.3004/350 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
เรือง อนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ค่าถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน2,574 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.187.142


ความคิดเห็นที่ 97
อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:11:09
ที่ ศธ 0210.3004/351 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
เรือง อนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุชุดทำเจลล้างมือ จำนวนเงิน5,200 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.187.142


ความคิดเห็นที่ 98
พุธ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 11:19:33
ที่ ศธ 0210.3004/352 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
เรือง ขอเบิกเงินประกันสัญญา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.0.156.101


ความคิดเห็นที่ 99
พุธ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 14:28:59
ที่ ศธ 0210.3004/353 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
เรือง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 1.0.156.101

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@trang.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05