[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2562
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   


ทะเบียนหนังสือส่งออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2562

เข้าชม : 323


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:54:08
ศธ 0210.3004/ุ681 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณโครงการอบรมอาสายุวก่าชาด
เรียน ผู้อำนวยการยุวกาชาด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.249.75


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:07:11
ศธ 0210.3004/ุ682 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
เรื่อง นำฝากเงินประกันสัญญา จำนวน8991.00 บาทของหนอนหนังสือ สตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.249.75


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:12:13
ศธ 0210.3004/684 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง
เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 192.168.1.85


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:12:10
ศธ 0210.3004/683 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เข้าร่วมโครงการ To Be Number One จำนวน 16,014 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.174.186.108


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:27:49
ศธ 0210.3004/685 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กศน. เดือน เมษายน จำนวน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.151.204


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:29:18
ศธ 0210.3004/686 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กศน. เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.151.204


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:39:04
ศธ 0210.3004/687 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กศน. เดือน มิถุนายน จำนวน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.151.204


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:10:55
ศธ 0210.3004/688 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.20.109


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00:15
ศธ 0210.3004/689 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการอบรมอาสายุวกาชาด ดุูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 75,220 บาทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.2.160.234


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:04:20
ศธ 0210.3004/690 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอบรมอาสายุวกาชาด ดุูแลผู้สูงอายุ จำนวน 10,560 บาทอุดหนุนจัดการเรียนการสอน204
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.2.160.234


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:08:29
ศธ 0210.3004/ 691ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการอบรมอาสายุวกาชาด ดุูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 37,300บาท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.2.160.234


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:57:47
ศธ 0210.3004/ 692 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ติว n-net ปีงบประมาณ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยกาiโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภฺ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.2.160.234


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:00:11
ศธ 0210.3004/ 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอใช้สถานที่
เรียน องค์บริหารสวนตำบลบ้านนา


โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.2.160.234


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:36:03

ศธ 0210.3004/ 694 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง รายงานควบคุมการเงินหน่วยย่อย
เรียน ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 1.2.160.234


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:38:34
ศธ 0210.3004/ 695 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง รายงานควบคุมการเงินหน่วยย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 1.2.160.234


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:14:59
ศธ 0210.3004/696 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ โครงการค่ายวิชาการ17-18 กันยายน2562 จำนวน 37,300 บาทอุดหนุนจัดการเรียนการสอน204
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.2.160.234


ความคิดเห็นที่ 17
อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:20:33
ศธ 0210.3004/697 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินการสอบ 1/2562 21-22 กันยายน2562 จำนวน43,720 บาท อุดหนุนจัดการเรียนการสอน204
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.2.160.234


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:27:48
ศธ 0210.3004/698 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัิตเบิกเงินงบประมาณ จำนวน960บาท ค่าเดินทางไปราชการบรรณข้อสอบ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.15.73


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:03:13
ศธ 0210.3004/699 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัิตเบิกเงินงบประมาณ จำนวน6000บาท ค่าเดินทางไปบริจาคโลหิต
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.15.73


ความคิดเห็นที่ 20
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:12:25
ศธ 0210.3004/700 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:12:45
ศธ 0210.3004/701 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ไปราชการอบรมฯจ.สงขลา 5-7 ส.ค.62
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.175.254.201


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:48:28
ศธ 0210.3004/702 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุกลุ่มสนใจ 1600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:00:25
ศธ 0210.3004/703 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอขอใช้สถานที่ สอบปลายภาค 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.254.201


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:02:39
ศธ 0210.3004/703 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอขอใช้สถานที่ สอบปลายภาค 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิทย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.254.201


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:22:17
ศธ 0210.3004/704 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซื้อแสตมป์ 2250 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 26
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:03:01
ศธ 0210.3004/705 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้าเดือน มกราคม กศน.ปะเหลียน จำนวน1825.52 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 27.145.134.2


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:21:56
ศธ 0210.3004/706 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่่าเดินทางไปราชการ ครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.250.134


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:47:00
ศธ 0210.3004/707 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าถ่ายเอกสารสรุปผลศูนย์ฝึก จำนวน600 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.159.224


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:02:17
ศธ 0210.3004/708 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำมันเดือน กรกฎาคม 2562จำนวนเงิน1,249.82 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.175.159.224


ความคิดเห็นที่ 30
จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:33:57

ศธ 0210.3004/710 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
เรื่อง รายงานผลไทยนิยมยั่งยืน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.162.30


ความคิดเห็นที่ 31
จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:39:00
ศธ 0210.3004/711 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าถ่ายเอกสารเดือน กรกฎาคม 2562จำนวนเงิน1,155 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.162.30


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:46:30
ศธ 0210.3004/712 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง วันที่ 15-16 สิงหาคม เป็นเงิน 75,220 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.49


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:23:01
ศธ 0210.3004/713 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ โครงการการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง วันที่ 15-16 สิงหาคม เป็นเงิน 10,560 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.160.49


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:33:42
ศธ 0210.3004/714 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ อ.ไพรัตน์ เป็นเงิน 420 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.160.49


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:48:33
ศธ 0210.3004/715 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปผล เป็นเงิน 1500บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 113.53.160.49


ความคิดเห็นที่ 36
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:36:02
ศธ 0210.3004/716 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน
สิงหาคม จำนวนเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : สุดาวัลย์ ชายภุกตร็    ไอพี : 118.173.9.82


ความคิดเห็นที่ 37
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:48:37
ศธ 0210.3004/717 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือน
สิงหาคม จำนวนเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.9.82


ความคิดเห็นที่ 38
ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:10:12
ศธ 0210.3004/718 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการลับจ.พังงา
จำนวนเงิน 6,640 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.9.82


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:21:50
ศธ 0210.3004/719 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ต กศน.ปะเหลียน 1284บาทและ ห้องสมุดปะเหลียน 631.30 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน1,915.30 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.77.63


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:36:21
ศธ 0210.3004/720 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เรื่อง เรื่อง ขอฝช้สถานที่ ในการสอบ n-net
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนปะเหลียนผดุงษย์
โดย : สุด่าวัลย์    ไอพี : 118.173.77.63


ความคิดเห็นที่ 41
ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:38:57

ศธ 0210.3004/721 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เรื่อง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนปะเหลียนผดุงษย์
โดย : สุดาวัยน    ไอพี : 118.173.77.63


ความคิดเห็นที่ 42
ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:02:37


ศธ 0210.3004/722ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เรื่อง เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โดย : นางกอบกาญจน์ พิชัยรัตน์    ไอพี : 118.173.232.170


ความคิดเห็นที่ 43
ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:00:14
ศธ 0210.3004/723 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์ กศน.ปะเหลียน หมายเลข 075582885-6 จำนวน 224.70 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.77.63


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:29:11
ศธ 0210.3004/724 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เรื่อง lส่งรายงานการจ่ายคูปองนักศึกษาพิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 45
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:12:27
ศธ 0210.3004/725 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ไปราชการอบรมครู plc ระยะที่ 2 พี่โลม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 46
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:37:35
ศธ 0210.3004/726 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 47
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:16:44
ศธ 0210.3004/727 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนปะดุงศิทย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 48
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:14:48
ศธ 0210.3004/728 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน
กันยายน จำนวนเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 49
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:18:40
ศธ 0210.3004/730 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ ประจำเดือน
สิงหาคม จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 50
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:23:15
ศธ 0210.3004/731 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ ประจำเดือน
กันยายน จำนวนเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 51
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:10:24
ศธ 0210.3004/733 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ กศน.14 จังหวัดภาคใต้จำนวนเงิน 50,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 52
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:31:39
ศธ 0210.3004/732 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอสนับสนุนเงินสาธารณประโยชน์ เขต 14
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการทบทวนความรู้วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 53
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:32:22
ศธ 0210.3004/734 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้การค้าขายออนไลน์ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 14 กันยายน 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี จำนวนเงิน 155,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.0.168.107


ความคิดเห็นที่ 54
อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 06:42:21
ศธ 0210.3004/735 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอสนับสนุนเงินสาธารณประโยชน์ เขต 14
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์    จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 15,000.00 บาท
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.47.130.59


ความคิดเห็นที่ 55
อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:47:30
ศธ 0210.3004/736 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าโทรศัพท์พื้นฐานห้องสมุดประชาชนประจำเดือน
กรกฎาคม2562 จำนวนเงิน 107 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.0.168.249


ความคิดเห็นที่ 56
อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:12:44
ศธ 0210.3004/737 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าไฟฟ้า งบอุดหนุน204 ของกศฯ.ปะเหลียนจำนวน 2,442.87แลห้องสมุดประชาชนจำนวน 491.83 ประจำเดือน
สิงหาคม2562 รวมเป็นจำนวนเงิน2,934.70 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 1.0.168.249


ความคิดเห็นที่ 57
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:31:18
ศธ 0210.3004/738 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ไปราชการประชุมประจำเดือน ส.ค.62
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.135.104


ความคิดเห็นที่ 58
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:57:36
ศธ 0210.3004/747 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุคอม 3,990 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.39.149


ความคิดเห็นที่ 59
ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:02:34
ศธ 0210.3004/747 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่อง  ขอเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.134.76


ความคิดเห็นที่ 60
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:03:36
ศธ 0210.3004/740 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ และขอใช้สถานที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 61
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:05:51
ศธ 0210.3004/741 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปะเหลียน
โดย : นางไพรัตน์ จันทร์เกตุ    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 62
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:56:34
ศธ 0210.3004/742 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือเรียน 179,820 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.135.104


ความคิดเห็นที่ 63
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:25:30
ศธ 0210.3004/743 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุคอม 3,990 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.135.104


ความคิดเห็นที่ 64
พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:55:54
ศธ 0210.3004/744 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง ล้างเงินยืมเงินงบประมาณ ติว NNet จำนวนเงิน 37,300บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวอุษา วันแรก    ไอพี : 118.173.135.104


ความคิดเห็นที่ 65
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:13:45
ศธ 0210.3004/745 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่อง เบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการโรงแรมอีโค่อินน์
เป็นเงิน 3,060 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 118.173.39.149


ความคิดเห็นที่ 66
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:42:01
ศธ 0210.3004/746 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำปะปา กศน.อำเภอ (192.60บาท)และห้องสมุด (192.60 บาท)ประจำเดือน ส.ค.62 รวม 385.20
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 118.173.39.149


ความคิดเห็นที่ 67
ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:03:46
ศธ 0210.3004/747 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่อง  ขอเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.134.76


ความคิดเห็นที่ 68
ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:22:50
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๘/๗๔๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง   รายงานการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ และการแต่งตั้ง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามคำสั่งคณะลูกเสือแห่งชาติ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือวิสามัญ     จำนวน   ๑   ชุด
     กศน.อำเภอ .ปะเหลียน จ.ตรัง (ล.ส.๑๒)
     และหนังสือแต่งตั้งรองผู้กำกับลูกเสือ (ล.ส.๑๓)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 1.46.134.76


ความคิดเห็นที่ 69
พุธ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10:02:45
ศธ 0210.3004/749 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
เรื่อง เบิกงินงบประมาณ ไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวประโลม เสียมไหม    ไอพี : 1.1.153.96


ความคิดเห็นที่ 70
พุธ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:23:03
ศธ 0210.3004/750 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 1.1.153.96


ความคิดเห็นที่ 71
พุธ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:24:31

ศธ 0210.3004/751 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
เรื่อง รายงานการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14
โดย : ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์    ไอพี : 1.1.153.96

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05