[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561   

เอกสารส่งหนังสือออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เข้าชม : 471


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:05:35
ที่ ศธ 0210.3004/844 ลว. 3 ธันวาคสม 2561
เรื่อง รายงานวันลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.158.50


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:18:33
ที่ ศธ 0210.3004/845ลว. 3 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าพวงมาลา จำนวน 1,000 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.168.188


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:46:22
ที่ ศธ 0210.3004/846ลว. 3 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ไปราชการ ผ.5 จำนวน 200 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.214


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:47:54
ที่ ศธ 0210.3004/847ลว. 3 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ยืมงบประมาณ ค่ายปรับพื้นฐาน จำนวน46,900 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.214


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:50:22
ที่ ศธ 0210.3004/848ลว. 3 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้ากศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 4003.78 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.214


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:04:34
ที่ ศธ 0210.3004/849ลว. 3 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า 11/61 ห้องสมุด กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 284.10บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.214


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:57:31
ที่ ศธ 0210.3004/850ลว. 3 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ โทรศัพท์ 08/61 09/61 10/61 ห้องสมุด กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 327.42บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.214


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:58:58
ที่ ศธ 0210.3004/851ลว. 3 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า 11/61 ห้องสมุด กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 284.10บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.214


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:32:56
ที่ ศธ 0210.3004/854 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา 10/61 , 11/61 ห้องสมุด กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 385.20บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.38.177


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:10:07
ที่ ศธ 0210.3004/855 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา 10/61 , 11/61 กศน.อำเภอเหลียน จำนวน 192.60 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.158.179


ความคิดเห็นที่ 11
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:32:43
ที่ ศธ 0210.3004/856 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ยืมงบประมาณ ค่ายปรับพื้นฐาน
จำนวน46,700 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.158.179


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:36:34
ที่ ศธ 0210.3004/857 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.158.179


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:21:25
ที่ ศธ 0210.3004/858 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูณย์ฝึกอาชีพชึมชนอำเภออาชีพอำเภอปะเหลียนอปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1-2)
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
lสิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอปะเหลีายน งบประมาณ 2562
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.158.179


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:53:47
ที่ ศธ 0210.3004/859 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา กศน อำเภอปะเหลียยน จำนวน 192'60 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.158.179


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:55:29
ที่ ศธ 0210.3004/8ุ60 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา ห้องสมุด กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน จำนวน 192'60 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.158.179


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:55:28
ที่ ศธ 0210.3004/8ุ61 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชกการจำนวน 200 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.246.136


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:58:11
ที่ ศธ 0210.3004/8ุ62 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชกการจำนวน 440 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.246.136


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:04:13
ที่ ศธ 0210.3004/8ุ63 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห็วิทยากร
เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการ

2 รายชื่อวิทยากร
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.246.136


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:06:07
ศธ 0210.3004/8ุ64 ลว. 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอใช้สถานที่
เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการ

โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.246.136


ความคิดเห็นที่ 20
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:48:31
ที่ ศธ 0210.3004/8ุ66 ลว. 7 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเป็นประธานพิธัปิดโครงหารภาษาอังกฤษเพื่อการค้า
เรียน คุณปราณี แสงงศักดิ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.246.136


ความคิดเห็นที่ 21
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:58:17
ศธ 0210.3004/8ุึ67 ลว. 7 ธันวาคม 2561
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธวิทยา
ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแสดงวุฒิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.246.136


ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:01:21
ศธ 0210.3004/8ุึ68 ลว. 7 ธันวาคม 2561
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียร 3
ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแสดงวุฒิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.246.136


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:41:30
ที่ ศธ 0210.3004/8ุ69 ลว.7 ธันวาคม 2561
เรื่อง รายงานหน่วยงานย่อย เดือน พฤศจิดายน 2561
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.178.23


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:43:40
ที่ ศธ 0210.3004/8ุ70 ลว.7 ธันวาคม 2561
เรื่อง รายงานหน่วยงานย่อย เดือน พฤศจิดายน 2561
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงิน แผ่นดิน 14
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.178.23


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:48:24
ที่ ศธ 0210.3004/8ุ71 ลว.11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ วันที่ 6-7
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.178.23


ความคิดเห็นที่ 26
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:43:19
ที่ ศธ 0210.3004/8ึึ73 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอ.ใช้รถโมบาย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 27
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:45:20
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ74 ลว. ๅๅ ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านลิพัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 28
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:46:55
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:43:19
ที่ ศธ 0210.3004/8ึึ72 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอ.ใช้รถโมบาย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 29
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:49:42
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ73 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านลิพัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 30
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:53:29
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ74 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านทุงยาววิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:54:37
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ75 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านหินจอก
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:56:28
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ7ุ6 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนอิสมาลียะมูลยิธิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:58:09
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ7ุึ7 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:59:52
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ7ุึ8 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิทย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 35
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:01:26
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ7ุึ9 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน กศน.อำเภอเมืองตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:03:10
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ80 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนทุ่งยาวปะคุงศิทย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:04:49
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ81 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านลิพีง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:08:09
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ82 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียน;วิเชียรมาตุุ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 39
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:15:30
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ83 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน กศนอำเภอ ขลุง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 40
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:22:42
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ84 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนคันธพิทยาคม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 41
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:27:24
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ85 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวิเชียร 3
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 42
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:31:23
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ86 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนอิวใสลียะอ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 43
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:36:05
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ8ึุ6 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 44
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:38:07
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ8ึ7ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านลำแคลง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 45
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:40:38
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ8ึ8ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 46
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:45:03
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ8ึ9ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 47
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:47:08
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ90 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 48
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:49:51
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ91 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 49
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:56:57
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ92 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านหาดเลา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 50
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:01:09
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ93 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนตรังวิทยามูลนิธิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 51
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:02:53
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ94 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนอิสมาลียะอ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 52
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:04:47
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ95 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนอิสมาลียะอ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 53
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:08:43
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ96 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวัดต่ันพิรมย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 54
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:13:49
ที่ ศธ 0210.3004/8ึ9ึ7 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนประชานุเคราะห์297 ศรีสเกตุ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 55
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:30:25
ที่ ศธ 0210.3004/898 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา 10/61 ห้องสมุด กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 192.60 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 56
พุธ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:32:04
ที่ ศธ 0210.3004/899 ลว. 11 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำประปา 11/61 ห้องสมุด กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 192.60 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.171.146


ความคิดเห็นที่ 57
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:23:00
ที่ ศธ 0210.3004/901 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง รายงานข้อสอบบังคับ
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 58
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:25:20
ที่ ศธ 0210.3004/902 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำยงบกสนอำเภอ หาดใหญ่
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 59
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:27:06
ที่ ศธ 0210.3004/903 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียน บางด้วน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 60
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:28:48
ที่ ศธ 0210.3004/904 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนกันตังรัษฎศึกษา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 61
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:30:08
ที่ ศธ 0210.3004/905 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านหนองยายแม๋ม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 62
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:33:17
ที่ ศธ 0210.3004/90ุ6 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 63
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:35:17
ที่ ศธ 0210.3004/907 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านหนองยายแม๋ม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 64
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:37:13
ที่ ศธ 0210.3004/908 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านวังศิลา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 65
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:42:47
ที่ ศธ 0210.3004/910 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 66
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:46:54
ที่ ศธ 0210.3004/911 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านปะเหลียนผดุงศิทย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 67
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:01:02
ที่ ศธ 0210.3004/912 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนพัฒนาววิทยา มูลนิธิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 68
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:07:20
ที่ ศธ 0210.3004/913 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนอิสมาลียะมูลนิธิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 69
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:15:37
ที่ ศธ 0210.3004/914 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 70
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:17:16
ที่ ศธ 0210.3004/914 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านสุโสะ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 71
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:19:30
ที่ ศธ 0210.3004/915 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนเมธาวิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 72
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:21:40
ที่ ศธ 0210.3004/91ุ6ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียน สุไหอเบ วิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 73
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:26:07
ที่ ศธ 0210.3004/917 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวักนิคมนัตเขต
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 74
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:28:13
ที่ ศธ 0210.3004/918 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนสันติะรรมวิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 75
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:30:28
ที่ ศธ 0210.3004/919 ลว. 12 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวักนิกรสฤษ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 76
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:38:41
ที่ ศธ 0210.3004/920 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทาวไปราชการ วันที่ 4 ธีนวาคม 61
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.173.112


ความคิดเห็นที่ 77
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:29:45
ที่ ศธ 0210.3004/921 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลี่อนที่ สิงหาคม ,กันยายน ตุลาคม จำนวนเงิน 2,668.73 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 78
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:35:40
ที่ ศธ 0210.3004/923 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนทุ่งปาหนัน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 79
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:43:14
ที่ ศธ 0210.3004/924 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวัดบ้านนา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 80
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:46:09
ที่ ศธ 0210.3004/924 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนตรังสฤษ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 81
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:49:16
ที่ ศธ 0210.3004/926 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนพรศิริกุล
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 82
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:52:54
ที่ ศธ 0210.3004/927 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนเมธาวิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 83
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:55:34
ที่ ศธ 0210.3004/928 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 84
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:57:25
ที่ ศธ 0210.3004/929 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านทรายทอง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 85
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:12:02
ที่ ศธ 0210.3004/930 ลว. 13 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านทุ่งไทรทอง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 86
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:15:33
ที่ ศธ 0210.3004/931 ลว. 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 87
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:20:20
ที่ ศธ 0210.3004/932 ลว. 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 88
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:23:25
ที่ ศธ 0210.3004/932 ลว. 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 89
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:25:39
ที่ ศธ 0210.3004/933 ลว. 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนคันธวิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 90
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:30:50
ที่ ศธ 0210.3004/934 ลว. 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุโครงการดพํฒนา กศน. จำนวน 113,995 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 91
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:39:43
ที่ ศธ 0210.3004/935 ลว. 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ กศน.อำเภอปะเหลียน
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 92
เสาร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:42:58
ที่ ศธ 0210.3004/93ุ6 ลว. 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซื้อหม็ก 17,870 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 113.53.160.241


ความคิดเห็นที่ 93
จันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:51:10
ศธ 0210.3004/93ุ7 ลว. 17 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัดุสสำนักงาน 8,196 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.12.44


ความคิดเห็นที่ 94
จันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:54:18
ศธ 0210.3004/93ุ8 ลว. 17 ธันวาคม 2561
เรื่อง ล้างเงินยืมเงินงบประมาณโครงการภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 4,8000 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.12.44


ความคิดเห็นที่ 95
จันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:30:33
ศธ 0210.3004/93ุ9 ลว. 17 ธันวาคม 2561
เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนและปราบปรามยาเสพติด
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.12.44


ความคิดเห็นที่ 96
จันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:07:24
ที่ ศธ 0210.3004/940 ลว.17 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวนเงิน 2,700บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.12.44


ความคิดเห็นที่ 97
จันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:10:01
ที่ ศธ 0210.3004/941 ลว.17 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ วัสดุ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ตำบลบ้านนา จำนวยเงิน 1,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.12.44


ความคิดเห็นที่ 98
อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:27:55
ที่ ศธ 0210.3004/942 ลว.17 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเชิยเป็นวิทยากร
เรียน คุณสุนิดา สุวรรณหงษ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.158.205


ความคิดเห็นที่ 99
อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:33:12
ที่ ศธ 0210.3004/943 ลว.17 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.158.205


ความคิดเห็นที่ 100
อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:35:04
ที่ ศธ 0210.3004/944 ลว.17 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.158.205


ความคิดเห็นที่ 101
อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:45:57
ที่ ศธ 0210.3004/944 ลว.17 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.158.205


ความคิดเห็นที่ 102
อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:48:38
ที่ ศธ 0210.3004/945 ลว.17 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.158.205


ความคิดเห็นที่ 103
อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:27:11
ที่ ศธ 0210.3004/946 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง การรายงานการสำรวจ ต้นไม่ที่ทรงปลูกใสพี้นที่รับผิดชอบ กศน.อำเภอปะเหลียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.158.205


ความคิดเห็นที่ 104
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:39:57
ที่ ศธ 0210.3004/934 ลว. 14 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวัสดุโครงการดพํฒนา กศน. จำนวน 13,985 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรังหมายเหตุุ แก้ไขจำนวนเงินใหม่ เลขหนังสือส่ง เลขที่ 934
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.146.75


ความคิดเห็นที่ 105
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:45:07
ที่ ศธ 0210.3004/947 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,196 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.146.75


ความคิดเห็นที่ 106
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:06:27
ที่ ศธ 0210.3004/948 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าจัดซื้อหนังสือห้องสมุด จำนวนเงิน 15,000 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.146.75


ความคิดเห็นที่ 107
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:11:31
ที่ ศธ 0210.3004/949 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ทำป้าย โฟมบร์อด จำนวนเงิน 1,145 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.146.75


ความคิดเห็นที่ 108
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:15:10
ที่ ศธ 0210.3004/950 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ทำป้าย ไวนิล 450 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.146.75


ความคิดเห็นที่ 109
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:18:36
ที่ ศธ 0210.3004/951 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง การขับเคลี่อนเศรษฐกิจภาครัฐและประชารัฐ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.146.75


ความคิดเห็นที่ 110
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:21:30
ที่ ศธ 0210.3004/952 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ โครงก่ารเศรษฐกิจพอเพียง 3 ตำบล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.146.75


ความคิดเห็นที่ 111
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:26:58
ที่ ศธ 0210.3004/953 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณ บุญเลิศ จิตหลัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.146.75


ความคิดเห็นที่ 112
พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:31:04
ที่ ศธ 0210.3004/954 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณ ชโยภาค วารินทร์สะอาด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.146.75


ความคิดเห็นที่ 113
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:31:24
ที่ ศธ 0210.3004/955 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ จ้างทำคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา 500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.39.45


ความคิดเห็นที่ 114
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:12:27
ที่ ศธ 0210.3004/955 ลว.18 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ จ้างทำคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา 500 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 115
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:21:46
ที่ ศธ 0210.3004/956 ลว.19 ธันวาคม 2561
เรื่อง รายงานการสังข้อสอบวิชาเลือก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 116
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:23:56
ที่ ศธ 0210.3004/95ึ7 ลว. 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณ จงรัก ใจสมุทร
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 117
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:32:31
ที่ ศธ 0210.3004/95ึ8 ลว. 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณ จรัส บวชชุม
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 118
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:48:50
ที่ ศธ 0210.3004/959 ลว. 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 119
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:53:21
ที่ ศธ 0210.3004/960 ลว. 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนอิสมาลียะห์มุลนิธิ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 120
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:55:02
ที่ ศธ 0210.3004/961 ลว. 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านลิพัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 121
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:56:49
ที่ ศธ 0210.3004/962 ลว. 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนทุ่งยาววิทยา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 122
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:00:08
ที่ ศธ 0210.3004/963 ลว. 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนบ้านผาแก้ว
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 123
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:02:57
ที่ ศธ 0210.3004/964 ลว. 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิทย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 124
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:11:13
ที่ ศธ 0210.3004/965 ลว. 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความตรวจสอบวุฒิ
เรียน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิทย์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.160.48


ความคิดเห็นที่ 125
จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:49:06
ที่ ศธ 0210.3004/966 ลว.24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนครู ศรช ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.159.73


ความคิดเห็นที่ 126
จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:55:38
ที่ ศธ 0210.3004/96ึ7 ลว.24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.159.73


ความคิดเห็นที่ 127
จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:23:09
ที่ ศธ 0210.3004/96ึ8 ลว.24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าถ่ายเอกสาร กศน .อำเภอ
จำนวนเงิน 2,641 บาท

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.159.73


ความคิดเห็นที่ 128
จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:59:48
ที่ ศธ 0210.3004/96ึ9 ลว.24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล ลิพัง
เรียน คุณปราณี แข็งแรง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.158.176


ความคิดเห็นที่ 129
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:05:38
ที่ ศธ 0210.3004/970 ลว.24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล ปะเหลียน
เรียน คุณ ประภา ว่องทั่ง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 130
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:17:47
ที่ ศธ 0210.3004/971 ลว.25 ธันวาคม 2561
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณโครงการปรับพินฐาน จำนวนเงิน 46,700 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 131
พุธ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:55:39
ที่ ศธ 0210.3004/972 ลว.25 ธันวาคม 2561
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ หนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ จำนวนเงิน 7,190 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 132
พุธ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:01:28
ที่ ศธ 0210.3004/973 ลว.25 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงิน 1,527.35 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 133
พุธ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:06:00
ที่ ศธ 0210.3004/974 ลว.26 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน 10,898 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.175.244.87


ความคิดเห็นที่ 134
ศุกร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:00:31
ที่ ศธ 0210.3004/975 ลว.27 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห็วัสดุค่ายอาสายุวกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการสภายุวกาชาดไทย
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.187.104


ความคิดเห็นที่ 135
พุธ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10:28:21
ที่ ศธ 0210.3004/977 ลว.28 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไประชุม กศน. ตรัง
จำนวนเเงิน 5,230 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.119.203


ความคิดเห็นที่ 136
พุธ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10:24:28
ที่ ศธ 0210.3004/976 ลว.28 ธันวาคม 2561
เรื่อง รายงานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จาหภูมิปัญญา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.119.203


ความคิดเห็นที่ 137
เสาร์ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:22:02
ที่ ศธ 0210.3004/977 ลว.28 ธันวาคม 2561
เรื่อง ส่งเอกสารแนบท้ายแบบเสนอความเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมายฯ2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.41.93

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05