[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
เดือนพฤศจิกายน 2561
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   


เดือนพฤศจิกายน 2561
ช่วยลงเลขที่ต่อให้ด้วย

เข้าชม : 279


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:18:09
ที่ ศธ 0210.3004/801ลว. 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 961.97
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.138.127


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:22:38
ที่ ศธ 0210.3004/802ลว. 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน เดือน กันยายน 2561 จำนวเงิน2,430 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.138.127


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:26:08
ที่ ศธ 0210.3004/803ลว. 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าไฟฟ้า ห้องสมุด อำเภอปะเหลียน เดือน กันยายน 2561 จำนวเงิน383.07 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.138.127


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:29:00
ที่ ศธ 0210.3004/803ลว. 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.138.127


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:32:08
ศธ 0210.3004/805 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเชิญกรรมการสถานศึกษา
เรียน กรรมการ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.138.127


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09:45:42
ศธ 0210.3004/806 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาพิการ 2561
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.13


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09:47:17
ธ 0210.3004/807 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง สรุป วันลา ประจำเดือน ตุลาคม
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.129.13


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13:39:05
ศธ 0210.3004/808 ลว. 19 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ล้างเงินยืมงบประมาณ ค่าโครงการกฐินพระราชทาน จำรวน 6,000 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.172.190


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:34:44
ศธ 0210.3004/809 ลว. 19 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอใช้สถานที่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.172.190


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:23:44
ศธ 0210.3004/810 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหินคอกควาย
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.155.13


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:29:20
ศธ 0210.3004/811 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซื้อวัสดุผ้า กฐินพระราชทาน จำนวน 11,461 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.155.13


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:32:52
ศธ 0210.3004/812 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเช่าแตนท์ โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา 2/2561
จำนวน 8,840 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.155.13


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:34:52
ศธ 0210.3004/812 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒผู้เรียน
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการพัฒนาผู้เรียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.155.13


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:36:18
ศธ 0210.3004/812 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขออนุมัติโครงการภาษาอังกฤษ
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการภาษาอังกฤษ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.155.13


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:38:19
ศธ 0210.3004/813 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒผู้เรียน
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการพัฒนาผู้เรียน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.155.13


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:40:44
ศธ 0210.3004/814 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขออนุมัติโครงการภาษาอังกฤษ
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการภาษาอังกฤษ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.1.155.13


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 06:30:47
ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๔/๘๑๕ ลว. ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง  ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อล้างยืมเงินรายได้ฯ ในการทดรองจ่าย ในการเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ    จำนวน ๑ ชุด
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.173.254.66


ความคิดเห็นที่ 18
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 06:40:16
ศธ 0210.3004/815 ลว. 21 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษฯ
เรียน ผอ.ย่านตาขาวรัฐนูปภัมถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วยตาราง กำหนดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษ
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.38.26


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 06:48:05
ศธ 0210.3004/816 ลว. 21 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษฯ
เรียน ผอ.ย่านตาขาวรัฐนูปภัมถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วยตาราง กำหนดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่2
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.38.26


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:25:52
ศธ 0210.3004/816 ลว. 22 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าซ่อมคอม จำนวน
เรียน ผู้อำนวยการ กศน จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.126.13


ความคิดเห็นที่ 21
จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:34:06
ศธ 0210.3004/817 ลว. 23 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษฯ
เรียน ผอ.ย่านตาขาวรัฐนูปภัมถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วยตาราง กำหนดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษ
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.126.13


ความคิดเห็นที่ 22
จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:36:06
ศธ 0210.3004/818 ลว. 23 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการภาษาอังกฤษฯ
เรียน ผอ.ย่านตาขาวรัฐนูปภัมถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วยตาราง กำหนดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่2
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.126.13


ความคิดเห็นที่ 23
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:01:29
ที่ ศธ 0210.3004/819 ลว. 26 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเน็ท เดือน สิงหาคม กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวนเงิน 1,284 บาท ห้องสมุดประชาชน เดือน สิงหาคม 61 จำนวนเงิน 631.31 บาท รวม 1915.30 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 24
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:03:42
ที่ ศธ 0210.3004/820 ลว. 26 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเน็ท เดือน กันยายน กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวนเงิน 1,284 บาท ห้องสมุดประชาชน เดือน กันยายน 61 จำนวนเงิน 631.31 บาท รวม 1915.30 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 25
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:07:48
ที่ ศธ 0210.3004/821 ลว. 26 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเน็ท เดือน ตุลาคม กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวนเงิน 1,284 บาท ห้องสมุดประชาชน เดือน ตุลาคม 61 จำนวนเงิน 631.31 บาท รวม 1915.30 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 26
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:21:18
ที่ ศธ 0210.3004/822 ลว. 26 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าโทรศัพท์ กศน.อำเภอปะเหลียน เดือน สิงหาคม,กันยายน ,ตุลาคม รวมเป็นเงิน ุุ699.78 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 27
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:25:16
ที่ ศธ 0210.3004/823 ลว. 26 พฤศจิกายน 2561
่เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าถ่ายเอกสาร สรุปผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 28
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:30:06
ที่ ศธ 0210.3004/824 ลว. 26 พฤศจิกายน 2561
่เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปประชุม สมัชชา
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 29
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:35:23
ที่ ศธ 0210.3004/8245 ลว. 26 พฤศจิกายน 2561
่เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเบิกเงินงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวนเงิน 14,000 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:42:43
ที่ ศธ 0210.3004/826ลว. 26 พฤศจิกายน 2561
่เรื่อง รายงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูอาสา ครู กศน. ตำบล ตรู ศรช. ครูสอนคนพิการ
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 31
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10:45:42
ที่ ศธ 0210.3004/827 ลว. 26 พฤศจิกายน 2561
่เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าทำป้าย รับสมัคร นักศึกษาใหม่
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 11:13:53
ที่ ศธ 0210.3004/828 ลว. 27 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เงินงบประมาณ ค่าเงินเดือน ครู ศรช ประจำเดือน ตุลาคม 61 จำนวนเงิน 15,000 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 33
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 11:17:06
ที่ ศธ 0210.3004/829 ลว. 27 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ เงินงบประมาณ ค่าเงินเดือน ครู ศรช ประจำเดือน ตุพฤศจิกายน 61 จำนวนเงิน 15,000 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 34
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13:31:54
ที่ ศธ 0210.3004/830 ลว. 27 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ยืมเงินโครงการภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 48,000 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ ส่งมาด้วย เอกสารยืมเงิน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13:33:57
ที่ ศธ 0210.3004/831 ลว. 27 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ โครงการพระพูทธศาสนา
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ ส่งมาด้วย เอกสารยืมเงิน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 1.0.198.86


ความคิดเห็นที่ 36
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 11:49:16
ที่ ศธ 0210.3004/832 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ กฐินพระราชทานระหว่่าง 14-17 พฤศจิกายน จำนวนเงิน 18,280 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ ส่งมาด้วย เอกสารยืมเงิน
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 125.24.122.219


ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 23:10:50
ที่ ศธ 0210.3004/833 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ ส่งมาด้วย เอกสาร......
โดย : สุดาวัลย์    ไอพี : 124.122.38.15


ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 23:13:37
ที่ ศธ 0210.3004/834 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ ส่งมาด้วย เอกสารจัดซื้อจำนวนเงิน1950 บาท
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.38.15


ความคิดเห็นที่ 39
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 23:16:06
ที่ ศธ 0210.3004/835 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขเบิกงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ นส.ประโลม
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ ส่งมาด้วย เอกสารรายงานการเดินไปราชการ จำนวน 320 บาท
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.38.15


ความคิดเห็นที่ 40
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 23:19:22
ที่ ศธ 0210.3004/836 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขออนุญาตเข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยให้กับกลุ่มชาติพันธ์ ซาไก มันนิ
เรียน ผู้อำนวยการอนุรักษ์พันธุ์สัวต์ป่าเทิอกเขาบรรทัด
สิ่งที่ ส่งมาด้วย เอกสาร
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.38.15


ความคิดเห็นที่ 41
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 23:51:34
ที่ ศธ 0210.3004/837 ลว. 28 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง เชิญวิทยากรภาษาอังกฤษ
เรียน คุณทัศวรรณ สุดสวาสดิ์
สิ่งที่ ส่งมาด้วย ตารางอบรมฯ
โดย : ขจรพงศ์ ศิริสม    ไอพี : 124.122.38.15


ความคิดเห็นที่ 42
ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 15:08:11
ที่ ศธ 0210.3004/838 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รายงานกการเข้าเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิทษ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.159.135


ความคิดเห็นที่ 43
ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 15:48:58
ศธ 0210.3004/838 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่่าเดินทางไป จำนวนเงิน 320 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.159.135


ความคิดเห็นที่ 44
ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 15:51:21
ที่ ศธ 0210.3004/839 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รายงานกการเข้าเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิทษ์
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.159.135


ความคิดเห็นที่ 45
ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:04:06
ศธ 0210.3004/840 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร ตุลาคม จำนวน 920 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.159.135


ความคิดเห็นที่ 46
ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:07:50
ศธ 0210.3004/841 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ ตุลาคม จำนวน 600 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.159.135


ความคิดเห็นที่ 47
ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:11:08
ศธ 0210.3004/842 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าวารสาร พฤศจิกายน จำนวน 920 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.159.135


ความคิดเห็นที่ 48
ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 16:12:30
ศธ 0210.3004/843 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าหนังสือพิมพ์ พฤศจิกายน จำนวน 920 บาท
เรียน สำนักงานงาน กศน.จังหวัดตรัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตั้งเบิก 1 ชุด
โดย : สุดาวัลย์ ชายภักตร์    ไอพี : 118.173.159.135

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05