[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

      
 

  

  

5 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
ระบบส่งหนังสือออนไลน์
ระบบส่งหนังสือออนไลน์
15 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียน
กศน.อำเภอปะเหลียน
20 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
3 / ก.ค. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
สถานศึกษาพอเพียง
สถานศึกษาพอเพียง
3 / ก.ค. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของกศน.อำเภอปะเหลียน
3 / ก.ค. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา
3 / ก.ค. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
ประกาศ ศูนย์ กศน.อำเภอปะเหลียน
เอกสาร ประกาศ ศูนย์ กศน.อำเภอปะเหลียน
3 / ก.ค. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารประกาศต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ
26 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ลองไปดูความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด กัน
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศน.ตำบลปะเหลียน
เดินหน้าประเทศไทย กศน.ตำบลปะเหลียน
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลแหลมสอม
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลแหลมสอม
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลบัานนา
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลบัานนา
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลบางด้วน
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลบางด้วน
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลเกาะสุกร
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลเกาะสุกร
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลลิพัง
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลลิพัง
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศน.ตำบลท่าข้าม
เดินหน้าประเทศไทย กศน.ตำบลท่าข้าม
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศน.ตำบลท่าพญา
กศน.ตำบลท่าพญา
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลสุโสะ
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลสุโสะ
20 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลทุ่งยาว
เดินหน้าประเทศไทย กศนตำบลทุ่งยาว
19 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมที่ผ่านมา[Flash]
เดินหน้าประเทศไทย อำเภอปะเหลียน
วีดีโอ เดินหน้าประเทศไทย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05