[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วม \"งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2560\" การเปลี่ยนแปลงผ่านสังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด \"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง\"

จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


  ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวสุดาวัลย์  ชายภักตร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ นำนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษเข้าร่วม "งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2560" การเปลี่ยนแปลงผ่านสังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เพื่อเข้านักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 เข้าชม : 17


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ร่วมโครงการอำเภอยิมตำบลท่าพญา 12 / มิ.ย. / 2561
      ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปี 2561 12 / มิ.ย. / 2561
      กศน.อำเภอปะเหลียน ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียน 1/2561 1 / มิ.ย. / 2561
      กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี 2561 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ ณ กศน.ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 / มิ.ย. / 2561
      ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ \"การเรียนรู้แบบโครงงาน\" ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 27 / ธ.ค. / 2560


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394 Email: nfepalian@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05