[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการอำเภอยิมตำบลท่าพญา
ร่วมโครงการอำเภอยิมตำบลท่าพญา
12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปี 2561
ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปี 2561
1 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียน ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียน 1/2561
กศน.อำเภอปะเหลียน ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียน 1/2561
1 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี 2561 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ ณ กศน.ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กศน.ตำบลท่าพญา จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี 2561 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ ณ กศน.ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ \"การเรียนรู้แบบโครงงาน\" ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ \"การเรียนรู้แบบโครงงาน\" ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียน จัดโครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กศน.อำเภอปะเหลียน จัดโครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วม \"งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2560\" การเปลี่ยนแปลงผ่านสังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด \"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง\"
เข้าร่วม \"งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2560\" การเปลี่ยนแปลงผ่านสังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด \"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง\"
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการโครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอปะเหลียน ประชุมคณะกรรมการโครงการยุวชนวิวัฒน์ไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีนางสาวประโลม เสียมไหม เป็นประธานในการประชุม โดยมีบุคากร กศน.อำเภอปะเหลียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560
ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมปฏิบัติงานในร้านกาชาด เพื่อหารายได้นำไปฏิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอปะเหลียนร่วมปฏิบัติงานในร้านกาชาด เพื่อหารายได้นำไปฏิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง
ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
ทรงพระเจรฺิญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระเจรฺิญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
21 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กศน.อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กศน.อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
31 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายวิชาการสอนเสริม
โครงการค่ายวิชาการสอนเสริม
21 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
4 / ส.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
วันแม่แห่งชาติปี 2559 นี้ตรงกับวันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
วันแม่แห่งชาติปี 2559 นี้ตรงกับวันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
27 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
21 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเข้าพรรษา 2559
วันเข้าพรรษา 2559
19 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายอาสายุวกาชาด
กิจกรรมเข้าค่ายอาสายุวกาชาด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394 Email: nfepalian@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05