[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอปะเหลียน มีความประสงค์จัดซื้อหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กศน.ตำบล ทั้ง ๑๐ แห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอปะเหลียน

พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


ประกาศ กศน.อำเภอปะเหลียน มีความประสงค์จัดซื้อหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กศน.ตำบล ทั้ง ๑๐ แห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอปะเหลียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ป.ป.ช. หนังสือเเจ้งเวียน ด่วนที่สุด ที่ ปช 0001.26/ว 0027 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง และพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน


เข้าชม : 61


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอบรมดิจิทัลเรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยผ่านระบบโมบายโฟน ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 26 / ธ.ค. / 2560
      ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอปะเหลียน กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน 7 / ธ.ค. / 2560
      การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ.2549-2553) ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 7 / ธ.ค. / 2560
      ร่วมกิจกรรม งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 27 / พ.ย. / 2560
      โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560และค่ายวิทยาศาสตร์ 27 / พ.ย. / 2560


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394 Email: nfepalian@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05