[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐาน ยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


กศน.อำเภอปะเหลียน   จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐาน      ยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2557   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความรู้  ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาสายุวกาชาดและมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย  โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอปะเหลียน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้  ระหว่างวันที่ 26 – 27  กุมภาพันธ์ 2558  ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน
 


เข้าชม : 2087


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลทุ่งยาว จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชา กานทำขนมหม้อแกงไข่ จำนวน2กลุ่ม วันที่ 11-12 และ 13-14 มิ.ย.61 ณ หมู่ที่4บ้านหนองหว้าตำบลทุ่งยาว มีผู้เรียนกลุ่มละ6ค 21 / มิ.ย. / 2561
      กศน.ตำบลทุ่งยาว จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชา กานทำขนมหม้อแกงไข่ จำนวน2กลุ่ม วันที่ 11-12 และ 13-14 มิ.ย.61 ณ หมู่ที่4บ้านหนองหว้าตำบลทุ่งยาว มีผู้เรียนกลุ่มละ6ค 21 / มิ.ย. / 2561
      กศน.ตำบลทุ่งยาวจัดโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระหว่างวันที่15-17 มิ.ย.61 ณ กศน.ตำบลทุ่งยาว มีผู้เข้าร่วม15คน มีนางสาวปราณี แข็งแรง เกษตรตำบลทุ่งยาวเป็นวิยากร 21 / มิ.ย. / 2561
      กศน.ตำบลท่าข้ามจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กลุ่มเป้าหมาย 15 คน ระหว่างวันที่ 18-28 มิถุนายน 2561 สถานที่จัด อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 21 / มิ.ย. / 2561
      กศน.ตำบลท่าข้าม จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ กิจกรรมการสานฝาชีแฟนซี หลักสูตร 15 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย 10 คน ระว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.7 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 21 / มิ.ย. / 2561


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05