[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับการส่งเสริมบทบาทสตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับการส่งเสริมบทบาทสตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตำบลแหลมสอม
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตำบลแหลมสอม
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่อำเภอปะเหลียน
ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่อำเภอปะเหลียน
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้การทำและพัฒนาเว็บไซด์ กศน.ตำบล
อบรมให้ความรู้การทำและพัฒนาเว็บไซด์ กศน.ตำบล
30 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีทำบุญศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557
จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีทำบุญศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แด่ ผอ.อัจฉรา เชียงสอน
อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แด่ ผอ.อัจฉรา เชียงสอน
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แด่ นายก อบต.บ้านนา
อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แด่ นายก อบต.บ้านนา
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คารวะอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แด่ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
คารวะอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แด่ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
20 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ “การทำผ้าบาติก”
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ “การทำผ้าบาติก”
17 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียน รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556
กศน.อำเภอปะเหลียน รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556
16 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
กศน.อำเภอปะเหลียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
11 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
กศน.อำเภอปะเหลียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
5 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำขนมไทย ในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำขนมไทย ในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
5 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
29 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กศน.อำเภอปะเหลียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน เข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน เข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
13 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ ฯ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
12 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05