[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

24 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอปะเหลียน และ นักศึกษาหญิง กศน.อำเภอปะเหลียน ร่วมแข่งขันกีฬาแชร์บอล
บุคลากร กศน.อำเภอปะเหลียน และ นักศึกษาหญิง กศน.อำเภอปะเหลียน ร่วมแข่งขันกีฬาแชร์บอล
12 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ \"12 สิงหา มหาราชินี\"
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ \"12 สิงหา มหาราชินี\"
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ด้านการบริหารจัดการสินค้า OTOP เพื่อเข้าสู่อาเซียนและเสริมสร้างความปรองดอง ฯ
ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ด้านการบริหารจัดการสินค้า OTOP เพื่อเข้าสู่อาเซียนและเสริมสร้างความปรองดอง จิตสำนึกความรักชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอสะบ้าย้อย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอสะบ้าย้อย
19 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งยาว ภาคเรียนที่ 1/2557
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งยาว ภาคเรียนที่ 1/2557
15 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2557
21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.AT.C) รุ่นที่ 1//2557
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.AT.C) รุ่นที่ 1//2557 ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2557
11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีวันสงกรานต์ วัฒนธรรมแบบไทย
ประเพณีวันสงกรานต์ วัฒนธรรมแบบไทย
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันรักการอ่าน
2 เมษายน วันรักการอ่าน
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอปะเหลียน
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอปะเหลียน
20 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
30 มี.ค. 57 เลือกตั้ง สว. \"เลือกคนดี มีคุณภาพ\"
30 มี.ค. 57 เลือกตั้ง สว. \"เลือกคนดี มีคุณภาพ\"
14 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและโรคเอดส์
อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและโรคเอดส์
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมอาสายุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อบรมอาสายุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
23 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยม สนามสอบ N-NET ของ กศน.อำเภอปะเหลียน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยม สนามสอบ N-NET ของ กศน.อำเภอปะเหลียน
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
28 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมบริจาคโลหิต
ร่วมบริจาคโลหิต

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05