[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

22 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET)
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET)
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายวิชาการ
กิจกรรมค่ายวิชาการ
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายวิชาการ
กิจกรรมค่ายวิชาการ
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์
จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์
11 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนบุคลากร
ประชุมประจำเดือนบุคลากร
23 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
23 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
21 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV
ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คาราวะอวยพร ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
คาราวะอวยพร ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
คาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์โรคไข้เลือดออก
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์โรคไข้เลือดออก
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช”
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช”
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
16 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่าย ขอใช้ห้องประชุม กศน.อำเภอปะเหลียน
เครือข่าย ขอใช้ห้องประชุม กศน.อำเภอปะเหลียน
16 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย วิธีเรียนทางไกล
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย วิธีเรียนทางไกล
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Open House ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตรัง ปี 2557 เพื่อความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์
โครงการ Open House ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตรัง ปี 2557 เพื่อความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตรัง
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตรัง
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน นำพา คณะ จาก ศกพ.สำนักงาน กศน. กทม. ศึกษาสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ชาติพันธ์(ซาไก มันนิ)
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน นำพา คณะ จาก ศกพ.สำนักงาน กศน. กทม. ศึกษาสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ชาติพันธ์(ซาไก มันนิ)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05