[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

22 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
26 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายส่งเสริมความรู้สู่ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการค่ายส่งเสริมความรู้สู่ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
26 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดนิทรรศการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอปะเหลียน ป
จัดนิทรรศการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอปะเหลียน ป
24 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โครงการค่ายปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
บรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
17 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET)
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET)
16 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ กศน.และการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการจัดทำแผนจุลภาค
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ กศน.และการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการจัดทำแผนจุลภาค
16 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมวางพานพุ่ม (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ร่วมวางพานพุ่ม (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
11 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ N-NET
ค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ N-NET
11 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
11 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
23 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตรัง
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตรัง
22 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน
29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ
อบรมหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ
29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 3
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 3
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
12 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05