[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมดิจิทัลเรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยผ่านระบบโมบายโฟน ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โครงการอบรมดิจิทัลเรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยผ่านระบบโมบายโฟน ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอปะเหลียน กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอปะเหลียน กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ.2549-2553) ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ.2549-2553) ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560และค่ายวิทยาศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560และค่ายวิทยาศาสตร์
17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอปะเหลียน มีความประสงค์จัดซื้อหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กศน.ตำบล ทั้ง ๑๐ แห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอปะเหลียน
ประกาศ กศน.อำเภอปะเหลียน มีความประสงค์จัดซื้อหาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กศน.ตำบล ทั้ง ๑๐ แห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอปะเหลียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ป.ป.ช. หนังสือเเจ้งเวียน ด่วนที่สุด ที่ ปช 0001.26/ว 0027 ลงว
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
22 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
22 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงาน \"รวมพลังแห่งความภักดี\"
ร่วมงาน \"รวมพลังแห่งความภักดี\"
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
12 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
12 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
11 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี”
กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี”
11 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายวิชาการาติวเข้มเติมเต็มความรู้
กิจกรรมค่ายวิชาการาติวเข้มเติมเต็มความรู้
19 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 (วิทยากร ครู ค)
ประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 (วิทยากร ครู ค)
19 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศนโยบายเร่งด่วน
นิเทศนโยบายเร่งด่วน
19 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย ศส.ปชต.
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย ศส.ปชต.
3 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแหลมสอม
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแหลมสอม
3 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านนา
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านนา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394 Email: nfepalian@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05