[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

      
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มชาติพันธ์ซาไก มันนิ กศน.ตำบลปะเหลียนและตำบลลิพัง

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


 ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มชาติพันธ์ซาไก มันนิ
กศน.ตำบลปะเหลียนและตำบลลิพังลุงดำ ปักษี ผู้จุดแสงเทียนแห่งการศึกษาชาวซาไก มันนิ
บ้านปลายน้ำคลองตง ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน นำพา คณะ จาก ศกพ.สำนักงาน กศน. กทม.
ศึกษาสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ชาติพันธ์(ซาไก มันนิ)
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557    
 
วันที่  25 สิงหาคม 2557 ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
 ให้การต้อนรับ คณะจาก ศกพ.สำนักงาน กศน. กทม. ประกอบไปด้วย
อ.วราลี แพรคล้าย .. อ.ฉัตรดา ภู่สุวรรณและอ.อังคณา เทศทิศ
ที่ได้เดินทางมาศึกษาสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ชาติพันธ์(ซาไก มันนิ)ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านปลายน้ำคลองตง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
และได้นำพาการเดินทางด้วยตนเองสู่ยอดเขา.กลุ่ม ซาไก มันนิ อาศัย
 พร้อมด้วย อ.ชาญชัย เก้าเอี้ยน อ.ขจรพงศ์ ศิริสม ช่วยเหลือติดตาม

 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียน


 

 
สามารถติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  ชื่อ ซาไกมันนิ เรี่ยนหนังสือ ตำบลปะเหลียนเข้าชม : 1807


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ส่งเสริมการรู้หนังสือกับครูขจรพงศ์ 11 / พ.ค. / 2563
      ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มชาติพันธ์ซาไก มันนิ กศน.ตำบลปะเหลียนและตำบลลิพัง 9 / ม.ค. / 2557


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๖ ,  โทรสาร ๐๗๕ ๕๘๒ ๘๘๕ Email: nfepalian@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05