[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลท่าพญา

พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556


        


           นางสาวอัจฉรา  เชียงสอน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน


นางไพรัตน์  จันทร์เกตุ
(หัวหน้าสายงาน รับผิดชอบดูแล
กศน.ตำบลท่าพญา)

 
นางสาวทิพย์สุวรรณ  เส็นฤทธิ์
ครู กศน.ตำบลท่าพญา
                    086-2993085
 
Link น่ารู้สู่ กศน.
ข่าวสารบ้านเมือง
- ข่าวไทยรัฐ
- ข่าวเดลินิวส์
- ข่าวคมชัดลึก
- ราคาทองคำ
- ราคายางพารา
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่าพญา
**************************************
รับสมัครนักศึกษา
ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักฐานในการสมัคร
1. รููปถ่ายขนาด 1 ครึ่ง  จำนวน 2 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
 
****************************************
ตารางกำหนดการจัดกิจกรรม
ปีงบประมาณ 2557

1) 5 ธ.ค. 57  บุคคลากร กศน.อำเภอและนักศึกษาร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ กับ อบต.บ้านนา(นักศึกษา ตำบลละ 10 คน)
2) 11 ม.ค.57 กศน.อำเภอปะเหลียนนำนักศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้เรียน ณ.ตำบลเกตรี อ.เมือง จ.สตูล (นักศึกษา ตำบลละ  4 คน)
3) 21-24 ม.ค. 57 กศน.อำเภอปะเหลียนนำประชาชนศึกษาดูงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชม ณ.จังหวัดสมุทรสงคราม


เรื่องเด่นวันนี้


โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อบรมให้ความรู้่การทำและพัฒนนาเว็บไซต์ กศน.ตำบล
ณ ศูนย์ กศน.อำเภอปะเหลียน
8-9 มกราคม 2557กิจกรรมศึกษาดุงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรี  ตำบลเกตรี จ.สตูล
11 มกราคม 2557กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ณ วัดกุดใน(วัดนิโคธาราม)
29-31 มกราคม 2557 

 
      ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ 
 
กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 -2557กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช
กศน.ตำบลท่าพญา, กศน.ตำบลทุ่งยาว,กศน.ตำบลสุโสะ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ณ หมู่ที่  5  ตำบลทุ่งยาว   วันที่ 9 ธันวาคม 2556
 
มุมต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน กศน.ตำบลท่าพญา

การให้บริการหนังสือ ยืม-คืน ในกศน.ตำบลท่าพญา
และการสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
มุมหนังสือน่าอ่านที่บ้านครู กศน.ตำบลท่าพญา
(บ้านนางสาวทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธิ์)
61 ม.4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่าตาขาว จ.ตรัง

  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา กิจกรรมการทำขนมไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง(การทำขนมสอดไส้) 
 
 1.งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักศึกษา กศน.ตำบลท่าพญา
- ระดับประถมศึกษา             จำนวน  2 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน 28 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำวน 30 คน
         2. นักศึกษาเทียบระดับจาก กศน.ตำบลท่าพญา
- รุ่นที่ 1  1.นางจุรีย์   พลรักษ์
-รุ่นที่ 2
    1.นางวิภาดา  เดชพิชัย
    2.นางกันย์นุดี  คล้ายผดุงศักดิ์
    3. นางสุวรรณรัตน์  ส่งศรี
- รุ่นที่ 3 1. นายสมเดช  หวาหาบ
- รุ่นที่ 4 1. นางสุวรรณรัตน์  ส่งศรี
รวมนักศึกษาเทียบระดับ  6 คน

           3. นักศึกษาเทียบระดับ ม 6 ใน   8 เดือน
1.นายปิยวัฒน์   ดำท่าคลอง
2.นายธีรพล       เดิมหลิ่ม
3.นายจีระเดช  รองเดช
4.นายศุภชัย   จิโสะ
5.นางสาวสรารัตน์  วัฒนกิจ
6.นายสาธวี รัตนศิลากุล (2/56)
           4.พัฒนาทักษะอาชีพ
1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา 
กิจกรรม การประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย หลักสูตร 80 ชม.
วันที่  21 พ.ค - 3 กรกฎาคม 2556
ณ.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา
2.โครงการเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืน
กิจกรรม การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม หลักสูตร 85 ชม.

 
5.เศรษฐกิจพอเพียง
1.โครงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน หลักสูตร 60 ชม.
 
6.กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลท่าพญา
1. มุมหนังสือ รพ.สต.
2.หนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลท่าพญา
3.บริการ หนังสือ ยืม-คืน ในกศน.ตำบลท่าพญา
4.โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
- บ้านนายสุธน  อึ่งทอง บ้านหนองนกวัว  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าพญา   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

- บ้านนายสมคิด  ส่งศรี  บ้านท่าพญาใน   หมูที่ 4 ตำบลท่าพญา  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 
7.ทักษะชีวิต
-กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม 11-13 กุมภาพันธ์ 2556
ณ วัดนิโครธาราม ต.ทับเที่ยง จ.ตรัง
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันขึ่้น 15 ค่ำ เดือน 6 (การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม)  ณ วัดท่าพญา
 
 
 
 

 
 
   


เข้าชม : 3063


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มชาติพันธ์ซาไก มันนิ กศน.ตำบลปะเหลียนและตำบลลิพัง 9 / ม.ค. / 2557
      ครูสอนบุคคลพิการตำบลปะเหลียน 19 / มิ.ย. / 2556
      กศน.ตำบลท่าพญา 19 / มิ.ย. / 2556
      กศน.ตำบลปะเหลียน 29 / พ.ค. / 2556
      ครูสอนบุคคลพิการ ตำบลบ้านนา 3 / ก.พ. / 2555


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394 Email: nfepalian@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05