[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลปะเหลียน

พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


ยินดีต้อนรับสู่ กศน.ตำบลปะเหลียน
                                                   
 
                                                                                                                                    ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบลปะเหลียน

นางสาวอัจฉรา เชียงสอน
ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน
 
 นางอิสรา นุชนุสิทธิ์
ครูอาสา

นางจิราวรรณ แซ่จอง
ครู กศน.ตำบลปะเหลียน 
กศน.ตำบลปะเหลียนได้รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี
 

 
  

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                   
             

     

       

                          
 

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

                                                     

                   

                

 

  โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลปะเหลียน                   อำเภอปะเหลียน    จังหวัดตรัง     
                                                                         
  
                     

                                   
                     
                                               

 

          
  
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก หมู่ที่ 14 บ้านสันติราษฏร์ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน  จังหวัค ตรัง

  
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลปะเหลียน วิชาการทำผ้าบาติก หมู่ที่  1 บ้านหัวถนน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง