[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสุโสะ

อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554ยินดีต้อนรับสู่...กศน.ตำบลสุโสะ
                                                   
 
 
นางสาวอริสา  ชูแก้ว
ครู กศน.ตำบลสุโสะ
 
 
  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2557
 
 
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
วันที่ 8-9 มี.ค.57
 กิจกรรม การสอบ n-net  ภาคเรียนที่ 2/2556
วันที่ 23 ก.พ. 57
ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่  18 ก.พ. 57
ณ สหกรณ์ปะเหลียน จ.ตรัง
ภาพ 1.
ภาพ 2.
ภาพ 3.
ภาพ 4.

 
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านเกตรี จ.สตูล วันที่ 11 ม.ค. 57 
ภาพ 1.

ภาพ 2.


ภาพ 3.
กิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ระหว่างวันที่ 29-31  ม.ค. 57 
ณ วัดนิโครธาราม อ.เมือง จ.ตรัง

ภาพ 2.

ภาพ 3.

ภาพ 4.
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใน กศน.ตำบล
 
 
 
 


กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
นศ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นางสาวโนรี เหมรา อสม.ต.สุโสะ

 
กิจกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการ
วันที่ 5 ธันวามหาราชกิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบล
 

 

 
 
 
นางสาวอัจฉรา  เชียงสอน
ผู้อำนวยการ
นางไพรัตน์  จันทร์เกตุ
ครูอาสาฯ ตำบลสุโสะ
  
 
 


***
 
 
 ร่วมกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2557
ณ สำนักงาน กศน.ตรัง
ร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช
23  ตุลาคม  2556
ณ ศาลาประชาคม อ.ปะเหลียน


 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
        
 
 
 โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 กิจกรรม นิเทศบ้านหนังสือ


 
   ...  
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
อบรม การป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์
วันที่ 14 มี.ค.57 ณ สหกรณ์ปะเหลียน จ.ตรัง

 
 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 กิจกรรม การเพาะเห็ดนางฟ้า วันที่ 20 ก.พ. 57
ตำบลสุโสะ และ ตำบลทุ่งยาว


 
 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรม ศึกษาดูงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับการส่งเสริมบทบาทสตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 21-24 ม.ค. 57  ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ 2.

3.

4.

 
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
 
 
                                   
                                                                                                                                                                                                                                            


เข้าชม : 4350


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มชาติพันธ์ซาไก มันนิ กศน.ตำบลปะเหลียนและตำบลลิพัง 9 / ม.ค. / 2557
      ครูสอนบุคคลพิการตำบลปะเหลียน 19 / มิ.ย. / 2556
      กศน.ตำบลท่าพญา 19 / มิ.ย. / 2556
      กศน.ตำบลปะเหลียน 29 / พ.ค. / 2556
      ครูสอนบุคคลพิการ ตำบลบ้านนา 3 / ก.พ. / 2555


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394 Email: nfepalian@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05