[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลลิพัง

จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554ยินดีต้อนรับสู่ กศน.ตำบลลิพัง
 
                                                   
 
บ้านหนังสืออัจฉริยะ ปี 2557
 


 

นางสาวอัจฉรา  เชียงสอน
ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียนนายขจรพงศ์  ศิริสม
ครูอาสาสมัครฯ

นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน์
ครู  กศน.ตำบลลิพัง
                                                                 
เรื่องเด่น


มีนาคม 2557   นายทรงพล เพ็งเซ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้มาเป็นประธานพิธี เปิดการอบรม อาสายุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ของ กศน.อำเภอปะเหลียน ที่จัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2556   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  


                                วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  กศน.ตำบลลิพังได้นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 ภาคเรียนที่ 2/2556

ภาพกิจกรรม

 
ภาพกิจกรรม กศน.ตำบลลิพัง
   

   


   
 

สรปผลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลลิพัง ปีงบประมาณ 2556
 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม 
      
 
            
วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556-28 กรกรฏคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ตำบลลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  ผู้เข้าร่วมโครงการ 23 คน      
 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
   

  
 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 -  28 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัด ตรัง ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน
 โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน
 
     

   
 


 

โครงการ  O TOP Mini  MBA สู่ชุมชน
     
                                             
 


โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลลิพัง
   
 
 โครงการพัฒนาผู้เรียน กีฬาต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ
 


กศน.ตำบลลิพังร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   ณ ป่าหญ้าคา หมู่ที่ 14 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
 
 
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

โครงการการบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                                                                                                                                                                                                                             


เข้าชม : 6587


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มชาติพันธ์ซาไก มันนิ กศน.ตำบลปะเหลียนและตำบลลิพัง 9 / ม.ค. / 2557
      ครูสอนบุคคลพิการตำบลปะเหลียน 19 / มิ.ย. / 2556
      กศน.ตำบลท่าพญา 19 / มิ.ย. / 2556
      กศน.ตำบลปะเหลียน 29 / พ.ค. / 2556
      ครูสอนบุคคลพิการ ตำบลบ้านนา 3 / ก.พ. / 2555


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394 Email: nfepalian@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05