[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางด้วน

จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554


ยินดีต้อนรับสู่ กศน.ตำบลบางด้วน


                                                 

นางสาวอัจฉรา  เชียงสอน
ผู้อำนวยการ
  กศน.อำเภอปะเหลียน

 
              นางอิสรา  นุชนุสิทธิ์
         ครูอาสาฯ รับผิดชอบพื้นที่


   นางสาวจรรยา  สุวรรณรัตน์
      ครู กศน.ตำบลบางด้วน
ปริญญาโท 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 การบริหารการศึกษา
 
 


 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อทบทวนทักษะวิทยากรยุวกาชาดในการสอนปฐมพยาบาล
ระหว่างวันที่  11-13  กุมภาพันธ์  2557
ณ  โรงแรมใบหยกสวีท  กรุงเทพมหานาคร

 
  
  
  
 


การศึกษาตามอัธยาศัย
บ้านอัจฉริยะ

บ้านอัจฉริยะ  บ้านไสจีนติก

      
 
บ้านอัจฉริยะ  บ้านป่าแก่

    
 
บ้าานอัจฉริยะ  บ้านป่าแก่ต้นไทร

   
 
หนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล  และกิจกรรมอื่น ๆ

   
    
 
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีงบประมาณ 2557
     ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดสตูล  วันเสาร์ที่ 11  มกราคม  2557

         กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจิรยธรรม  ระหว่างวันที่  29-31  มกราคม  2557  ณ วัดนิโครธาราม  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง


         กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือนและการคิดบัญขีต้นทุนในการประกอบอาชีพ  ให้ก้บนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน  จำนวน  120 คน
                 วันที่   18  กุมภาพันธ์  2557    ณ  สหกรณ์การเกษตรอำเภอปะเหลียน

   
   

การสอบ N-NET วันที่  23  กุมภาพันธ์  2557  ณ  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

     

 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
ศึกษาดูงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับการส่งเสริมบทบาทสตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่  21-24  มกราคม  2557    ณ  จังหวัดสมุทรสงคราม
  

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและโรคเอดส์ 
วันที่ 14  มีนาคม  2557  ณ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด 

 
   

 
 
 เข้าชม : 2083


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มชาติพันธ์ซาไก มันนิ กศน.ตำบลปะเหลียนและตำบลลิพัง 9 / ม.ค. / 2557
      ครูสอนบุคคลพิการตำบลปะเหลียน 19 / มิ.ย. / 2556
      กศน.ตำบลท่าพญา 19 / มิ.ย. / 2556
      กศน.ตำบลปะเหลียน 29 / พ.ค. / 2556
      ครูสอนบุคคลพิการ ตำบลบ้านนา 3 / ก.พ. / 2555


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394 Email: nfepalian@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05