[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

9 / ม.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มชาติพันธ์ซาไก มันนิ กศน.ตำบลปะเหลียนและตำบลลิพัง
ส่งเสริมการรู้หนังสือกลุ่มชาติพันธ์ซาไก มันนิ กศน.ตำบลปะเหลียนและตำบลลิพัง
19 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครูสอนบุคคลพิการตำบลปะเหลียน
ครูสอนบุคคลพิการ
19 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลท่าพญา
กศนตำบลท่าพญา
29 / พ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลปะเหลียน
กศน.ตำบลปะเหลียน
3 / ก.พ. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครูสอนบุคคลพิการ ตำบลบ้านนา
ครูสอนบุคคลพิการ ตำบลบ้านนา
17 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสุโสะ
กศน.ตำบลสุโสะ
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทุ่งยาว
กศน.ตำบลทุ่งยาว
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเกาะสุกร
กศน.ตำบลเกาะสุกร
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลลิพัง
กศน.ตำบลลิพัง
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลท่าข้าม
กศน.ตำบลท่าข้าม
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านนา
กศน.ตำบลบ้านนา
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางด้วน
กศน.ตำบลบางด้วน
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.แหลมสอม
กศน.แหลมสอม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอปะเหลียน
ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
 โทรศัพท์ 075-268395 โทรสาร 075-268394 Email: nfepalian@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05