จันทร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

     ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและพัฒนาผู้เรียน / ประชุมจิตอาสาฯ1. ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและพัฒนาผู้เรียน ณ กศน.จังหวัดตรัง
2. 13.00 น. ประชุมจิตอาสาฯ ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร 

เข้าชม : 21


ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2562