[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
การศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่
1.การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เช่น
       1.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย
       1.2 การป้องกันยาเสพติด
2.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
       2.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย
       2.2 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3.การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
        3.1 การทำผลิตภัณฑ์จากก้านจาก
        3.2 การทำผ้าบาติกพื้นฐานและบาติกมัดย้อม
         3.3 การทำธุรกิจขนมไทย
          3.4 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า
          3.5 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
           3.6 การเลี้ยงไก่
           3.7 การเพาะเห็ดนางฟ้า - เห็ดนางรม

4.การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4.1 การทำบัญชีรับจ้ายครัวเรือน และบัญชีต้นทุนครัวเรือน
           4.2 การปลูกผักปลอดสารพิษ
      เข้าชม : 195
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05