[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กศน.ตำบลนาเกลือ

              จากการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ  ทำให้ กศน.ตำบลนาเกลือ ได้รับเกียรติบัตร  โล่  รางวัลจากกิจกรรมต่างๆดังนี้

๑. โล่รางวัล กศน.ตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด  ประจำปี ๒๕๕๓

๒. เกียรติบัตร กศน.ตำบลดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน  ประจำปี ๒๕๕๓

๓. โล่รางวัล กศน.ตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด  ประจำปี ๒๕๕๔

๔. โล่รางวัล หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประเภท กศน.ตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับจังหวัด

๕. เกียรติบัตร กศน.ตำบลดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี๒๕๕๔

๖. เกียรติบัตร นักศึกษา กศน.ตำบลในความรับผิดชอบ เข้าสอบปลาย  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔  ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง ๑๐ อันดับแรก ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

๗. เกียรติบัตร นักศึกษา กศน.ตำบลในความรับผิดชอบ เข้าสอบปลาย  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  ในระดับ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔        

๘. โล่รางวัล กศน.ตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด  ประจำปี ๒๕๕๕

๙. เกียรติบัตร กศน.ตำบลดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน  ประจำปี ๒๕๕๕

๑๐. เกียรติบัตร นักศึกษา กศน.ตำบลในความรับผิดชอบ เข้าสอบปลาย  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  ในระดับ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕        

๑๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภาค ประเภท กศน.ตำบลดีเด่น ประจำปี  ๒๕๕๕

๑๒. เกียรติบัตร นักศึกษา กศน.ตำบลในความรับผิดชอบ เข้าสอบปลาย  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  ในระดับ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖เข้าชม : 157
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05