[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคที่ ๒/๕๖

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ สกุล

1

5422-00073-5

นางสาวสุดารัตน์  ไกรสุทธิ์

2

5512-00058-0

เด็กหญิงสมใจ  ราชแก้ว

3

5512-00060-1

นางสาวปาริมา  บุญพิษ

4

5512-00061-0

นางสาวฮอดีย๊ะ  พระคง

5

5512-00065-6

นายสุพัฒร์  ช้างน้ำ

6

5512-00066-5

นายอชิระสุอะหลำ

7

5512-00071-3

นางสาวมีนา  คงเส็ม

8

5512-00089-8

นางสาวภานุรัตน์    ติ่งเก็บ 

9

5512-00141-1

นายอับดุลฮาลี  ยุโสะ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ สกุล

1

5413-00107-3

นายเกชา  เดชอรัญ

2

5423-00019-4

นายจักรพันธ์  สุเหร็น

3

5513-00068-6

นางรุ่งรัตน์  ศรีประสิทธิ์

4

5513-00069-5

นายถนัด  หนูนุ้ย

5

5513-00070-7

นางสาววนิดา  ศรีประสิทธิ์

6

5513-00071-6

นางสาวอุไร  ติ่งเก็บ

7

5513-00072-5

นางสาวบานชื่น  เพาะผล

8

5513-00073-4

นายวิทยา  เรืองอักษร

9

5513-00096-7

นางสาวปรารถนา  พระคง

 เข้าชม : 374
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05