[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 


 แหล่งเรียนรู้

 

ที่

ชื่อ กศน.ตำบล

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

๑.

กศน.ตำบลนาเกลือ

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ

๒.

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาเกลือ

หมู่ที่  ๒ ตำบลนาเกลือ

นางศรัญยา  ช่อเส้ง

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นายอับดุลหวาหาบ  ยุโสะ

๔.

บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านนาเกลือเหนือ

หมู่ที่  ๒ ตำบลนาเกลือ

นางสาวอุบล  แซ่ตัน

๕.

บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านนาเกลือใต้

หมู่ที่  ๓ ตำบลนาเกลือ

นางสาวจิรารัตน์  นาเกลือ

๖.

บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านท่าโต๊ะเมฆ

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นายเกาะเส็ม  ยุโสะ

๗.

มุมหนังสือบ้านครู กศน.

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ

๘.

แหล่งเรียนรู้คุณธรรม-จริยธรรม (มัสยิด)

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นายอะหาด  จงรัก

๙.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ

หมู่ที่  ๓ ตำบลนาเกลือ

นางสมใจ  เป้าทอง

๑๐.

ศาลพระม่วง

หมู่ที่  ๔ ตำบลนาเกลือ

ผู้ใหญ่บ้านพระม่วง

๑๑.

ท่าเรือน้ำลึก

หมู่ที่  ๒ ตำบลนาเกลือ

ผู้ใหญ่บ้านนาเกลือเหนือ

๑๒.

การแปรรูปอาหารทะเล

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

นางอุไร  หมื่นโพธิ์

๑๓.

โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

หมู่ที่  ๕ ตำบลนาเกลือ

อ.สุริยา  วงศ์มากเข้าชม : 183
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05