[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ความสามารถและประสบการณ์

ที่อยู่

๑.

นายอับดุลหวาหาบ ยุโสะ

ต่อเรือ

๑๙๑  ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

นายอับดุลการีม  ยุโสะ

พิธีกรรมทางศาสนา

๑๙๑  ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

๓.

นายเกาะเส็ม  ยุโสะ

ที่ตักกุ้ง

๑๙๓  ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

๔.

นายยะโกบ  หาบหา

ทักอั่ว

๑๒๔/๑  ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

๕.

นายอับดลฮาลี  ยุโสะ

ไทรปู

๑๙๒/๑  ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

๖.

นางทรัพย์  คงสมุทร

เย็บจาก

๑๑๔/๑  ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

๗.

นางหรออะ  กูมุดา

หมอนวดแผนโบราณ

๑๙๔  ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

๙.

นางอุไร   หมื่นโพธิ์   

คหกรรม (การแปรรูปอาหารทะเล)

๑๖๐  ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

๑๐.

นายอะหาด   จงรัก

การถักแหถักอวน

๑๑๓  ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

๑๑.

นายอัสนาวี หวอตะเห 

จักสาน

๔๖/๑ ม.๓  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง

๑๒

นายมานะ   จงรัก

พิธีกรรมทางด้านศาสนา

๑๒๖ม.๕  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรังเข้าชม : 186
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05