[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 นางสาววิภรัตน์ ยุโสะ
ครู กศน.ตำบลนาเกลือ
 
เมนูหลัก
ประวัติ 
ปรัชญา 
บุคลากร 
อัตลักษณ์
สมุดเยี่ยม
ผลการดำเนินงาน
ภาคีเครือข่าย
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
อาสาสมัคร กศน.ตำบล
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
 ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไปตำบลนาเกลือ 
ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล 
ข้อมูลนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๕๖ 
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคที่ ๒/๕๖
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
 ใบสมัครหลักสูตร ๕๑
ใบลงทะเบียนหลักสูตร ๕๑
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

กศน.อำเภอกันตัง

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


   ข่าวสารการเมือง
สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย


 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 23
ร่างนโยบาย กศน. ๒๕๕๕
แบบสำรวจข้อมูลกศน.ตำบล
แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบใบลา

       
        เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน นิยมใช้ห่อ เป็นเครื่องเมี่ยงคำ มีสาร เบต้าแคโรทีน 
     - พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่ง ที่ ให้คุณค่าทางอาหารสูง มีเบต้าแคโรทีน 
สรรพคุณ  ลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็ง และโรคหัวใจขาดเลือดให้แคลเซียม มีกากใยช่วยระบบการขับถ่าย
      - 
พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่ง ที่ ให้คุณค่าและสรรพคุณ บำรุงหัวใจ ลดอาการแพ้ลดความดันโลหิต แก้ช้ำใน มีแคลเซียม และเบต้า 
แคโรทีน มีวิตตามิน บี 
สูงช่วยบำรุงสมอง

 


12 วิธีการดูแลสุขภาพ 

เคล็ดลับกับ วิธีช่วยให้สมอง
ทำงานดีขึ้น

 
 
 
 
     นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง  พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันครู พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  
    โอกาสนี้บุคลากรของ กศน.อำเภอกันตัง เข้ารับรางวัลดีเด่นในงานวันครู  จำนวน ๒  คน โดยรับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น” คือ นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย  ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.  และ นายสุพล  ชูอินทร์  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 
         
         

           

 

               ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ กศน.ตำบลนาเกลือ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายในตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ การแสดงต่างๆของเด็กนักเรียน การเล่นเกมส์ รวมถึงการบริการอาหารเครื่องดื่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำในพื้นที่ มีเด็กๆที่มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

                 
                 
                 

 


      นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
เป็นประธานเปิดโครงการศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ  มัสยิดบ้านสิเหร่ ม.๖ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตังจังหวัดตรัง  ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่าง    วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ (พัฒคุณธรรม จริยธรรมกลุ่มนักศึกษาอิสลาม) มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๖๑ คน

 


       
       
        

   นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง นางสาวกาญจนา  รุ่งเมือง ครูอาสาฯ และนางสาววิภารัตน์  ยุโสะ ครู กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆเนื่องในโอกาสท่าทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ธันวาคม  2556 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเล่านิทาน และระบายสีภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  150  คน

  

                                         

           ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับเครือข่ายในพื้นที่  ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
นที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
 

                       

   ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผอ.ไพรัช  หัตถิยา เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม

 


                       

  กศน.ตำบลนาเกลือ ร่วมกับ ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี พระม่วงคัพ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๕  
ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง

 
                      
    กศน.ตำบลนาเกลือ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ออกให้บริการส่งเสริมการอ่าน โดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ของ สนง.กศน.จังหวัดตรังตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
 

                                                                     
                                          

             นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะบุคลากรร่วมงาน วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป  "พระปิยมหาราเจ้า" ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 
 

     พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยท่าน สส.สมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล เป็น ประธานในพิธีเปิด และ ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง   ผอ.กศน.ตรัง กล่าวรายงาน นายไพรัช หัตถิยา  ผอ.กศน.อำเภอกันตังและคณะครู กศน.บุคลากรได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมวิชาชีพต่างๆของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรวิชาชีพ และคณะครู กศน.ที่ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้าน ICT 
กศน.ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   
   
การจัดอบรมศูยน์ฝึกอาชีพในพื้นที่ตำบลนาเกลือ โดยจัดอบรม จำนวน ๒ กลุ่ม  ได้แก่  การเพาะเห็ดนางฟ้า  จัดขึ้น ณ  บ้านนาเกลือเหนือ  หมู่ที่ ๒  ตำบลนาเกลือ  และ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  จัดขึ้น    
ณ บ้านท่าโต๊ะเมฆ หมู่ที่ ๕  ตำบลนาเกลือ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   การศึกษาตามอัธยาศัย/การส่งเสริมการอ่าน

 

การส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ตำบลนาเกลือ มีดังนี้
๑.การส่งเสริมการอ่านภายใน กศน.ตำบลนาเกลือ
๒.การส่งเสริมการอ่านโดยอาสาสมัคร กศน.ตำบล
๓.มุมหนังสือที่น่าอ่านที่บ้าน ครู กศน.ตำบล
๔.มุมส่งเสริมการอ่านส่งเสริมสุขภาพตำบล
         

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

โครงการอาสายุวกาชาด วันที่ ๒๘ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๗ ณ.กศน.ตำบลย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.


ประกาศ  กศน.ตำบลนาเกลือ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง มีกำหนดสอบปลายภาค   ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ วันที่  ๘-๙  มีนาคม  ๒๕๕๗   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น  ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา   ตำบลบ่อน้ำร้อน   อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   (ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖) 

 
ประกาศ กศน.อำเภอกันตัง มีกำหนดสอบ N-NET สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕๖ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย    ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลคลองภาษี เวลา ๐๘.๐๐ น. ทางกศน.ตำบลนาเกลือ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษามาเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าว

 ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
     
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง โทร ๐๗๕-๒๕๒๗๒๖
        -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา  โทร ๐๗๕-๒๔๘๑๘๓ 
        -กศน.ตำบลนาเกลือ  โทร ๐๘๔-๘๔๐๖๘๑๐ 
                           

ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
     
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง โทร ๐๗๕-๒๕๒๗๒๖
     
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา  โทร ๐๗๕-๒๔๘๑๘๓ 
        -กศน.ตำบลนาเกลือ  โทร ๐๘๔-๘๔๐๖๘๑๐ 

 เข้าชม : 15
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05