[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

พุธ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2563การลงทะเบียนเรียน

  1. ประถม สามารถลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วย ภาคเรียนสุดท้ายไม่เกิน 17 หน่วย ปกติเรียน 4 ภาคเรียน 2 ปี

  2. มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 17 หน่วย ภาคเรียนสุดท้ายไม่เกิน 20 หน่วย ปกติเรียน 4 ภาคเรียน 2 ปี

  3. มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 23  หน่วย ภาคเรียนสุดท้ายไม่เกิน 26 หน่วย ปกติเรียน 4 ภาคเรียน 2 ปีเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  

 

 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร

 

               1.1.  ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต วิชาเลิอก 12 หน่วยกิต

               1.2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต วิชาบังคับ 40 หน่วยกิต วิชาเลิอก 16 หน่วยกิต

               1.3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต วิชาบังคับ 44 หน่วยกิต วิชาเลือก32 หน่วยกิต

  2.  ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

  3.  ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป

  4.  เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

1.โหลดใบสมัคร


2.โหลดใบลงทะเบียนเรียน

เข้าชม : 366


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3 / ก.พ. / 2566
      กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ 22 / ธ.ค. / 2565
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวร 16 / ธ.ค. / 2565
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 16 / ธ.ค. / 2565
      พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 9 / ธ.ค. / 2565


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05