[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาเกลือ

จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554


           
    Home    ำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง      เครือข่าย กศน.ตำบล       ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตั  แหล่งเรียนรู้    ภูมิปัญญาท้องถิ่น    facebook    เครือข่าย     สมุดเยี่ยม
 
นางสาววิภรัตน์ ยุโสะ
ครู กศน.ตำบลนาเกลือ
 
เมนูหลัก
ประวัติ 
ปรัชญา 
บุคลากร 
อัตลักษณ์
สมุดเยี่ยม
ผลการดำเนินงาน
ภาคีเครือข่าย
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
อาสาสมัคร กศน.ตำบล
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
 ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไปตำบลนาเกลือ 
ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล 
ข้อมูลนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๕๖ 
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคที่ ๒/๕๖
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
 ใบสมัครหลักสูตร ๕๑
ใบลงทะเบียนหลักสูตร ๕๑
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

กศน.อำเภอกันตัง

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


   ข่าวสารการเมือง
 
สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย


 
 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 23
ร่างนโยบาย กศน. ๒๕๕๕
แบบสำรวจข้อมูลกศน.ตำบล
แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
แบบใบลา

       
        เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน นิยมใช้ห่อ เป็นเครื่องเมี่ยงคำ มีสาร เบต้าแคโรทีน 
     - พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่ง ที่ ให้คุณค่าทางอาหารสูง มีเบต้าแคโรทีน 
สรรพคุณ  ลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็ง และโรคหัวใจขาดเลือดให้แคลเซียม มีกากใยช่วยระบบการขับถ่าย
      - 
พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่ง ที่ ให้คุณค่าและสรรพคุณ บำรุงหัวใจ ลดอาการแพ้ลดความดันโลหิต แก้ช้ำใน มีแคลเซียม และเบต้า 
แคโรทีน มีวิตตามิน บี 
สูงช่วยบำรุงสมอง

 


12 วิธีการดูแลสุขภาพ 

เคล็ดลับกับ วิธีช่วยให้สมอง
ทำงานดีขึ้น


 
     
           นายประวิตร  ทับเที่ยง       
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดตรังนางอธิชา  รจนะ
รองผู้อำนวยการ  สำนักงาน
กศน.จังหวัดตรังนายวิเชียร  จันทร์ฝาก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
  

 
 

เรื่องเด่นวันนี้


       กศน.อำเภอกันตังจัดกิจกรรม โครงการเติมเต็มความรู้พัฒนาทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 57   ณ อาคารคอซิมบี้เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


   จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย เปิดอบรมกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ในวันที่ 18 ก.พ. 2557 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลนาเกลือ เลขที่ 94/3 ม.2 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีท่านผอ.กศน.อำเภอกันตัง ลงพื้นที่นิเทศการจัดกิจกรรม และตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ของ กศน.ตำบลนาเกลือ
 
หนังสือดีที่น่าอ่าน


  ภาพกิจกรรม
              
         นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง  พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันครู พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง   โอกาสนี้บุคลากรของ กศน.อำเภอกันตัง เข้ารับรางวัลดีเด่นในงานวันครู  จำนวน   คน โดยรับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น” คือ นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย  ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.  และ นายสุพล  ชูอินทร์  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 
  

        ในวันเสาร์ที่  มกราคม ๒๕๕๗ กศน.ตำบลนาเกลือ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายในตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๗    โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ การแสดงต่างๆของเด็กนักเรียน การเล่นเกมส์ รวมถึงการบริการอาหารเครื่องดื่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำในพื้นที่ มีเด็กๆที่มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง


 
 
   นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง เป็นประธานเปิดโครงการศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ  มัสยิดบ้านสิเหร่ ม.๖ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตังจังหวัดตรัง  ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่าง    วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ (พัฒคุณธรรม จริยธรรมกลุ่มนักศึกษาอิสลาม) มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๖๑ คน

 
              
       นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง นางสาวกาญจนา  รุ่งเมือง ครูอาสาฯ และนางสาววิภารัตน์  ยุโสะ ครู กศน.ตำบลนาเกลือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆเนื่องในโอกาสท่าทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ธันวาคม  2556 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเล่านิทาน และระบายสีภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  150  คน

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผอ.ไพรัช หัตถิยา เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม


    พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยท่าน สส.สมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล เป็น ประธานในพิธีเปิด และ ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง   ผอ.กศน.ตรัง กล่าวรายงาน นายไพรัช หัตถิยา  ผอ.กศน.อำเภอกันตังและคณะครู กศน.บุคลากรได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมวิชาชีพต่างๆของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรวิชาชีพ และคณะครู กศน.ที่ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
รวมทั้งสิ้น
 ๕๐๐ คน

                 

 กศน.ตำบลนาเกลือ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ออกให้บริการส่งเสริมการอ่าน โดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ของ สนง.กศน.จังหวัดตรังตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง       ตำบลนาเกลือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕


ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอาสายุวกาชาด วันที่ ๒๘ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๗ ณ.กศน.ตำบลย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ประกาศ  กศน.ตำบลนาเกลือ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง มีกำหนดสอบปลายภาค   ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ วันที่  ๘-๙  มีนาคม  ๒๕๕๗   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น  ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา   ตำบลบ่อน้ำร้อน   อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   (ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖)  
ประกาศ กศน.อำเภอกันตัง มีกำหนดสอบ N-NET สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕๖ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย    ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลคลองภาษี เวลา ๐๘.๐๐ น. ทางกศน.ตำบลนาเกลือ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษามาเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าว ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
     
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง โทร ๐๗๕-๒๕๒๗๒๖
        -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา  โทร ๐๗๕-๒๔๘๑๘๓ 
        -กศน.ตำบลนาเกลือ  โทร ๐๘๔-๘๔๐๖๘๑๐ 
                           ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
     
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง โทร ๐๗๕-๒๕๒๗๒๖
     
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา  โทร ๐๗๕-๒๔๘๑๘๓ 
        -กศน.ตำบลนาเกลือ  โทร ๐๘๔-๘๔๐๖๘๑๐ 

 


 เข้าชม : 5187


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษา 20 / พ.ค. / 2563
      ติดตามสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 9 / เม.ย. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ-แบบกลุ่มใจ 26 / ก.พ. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 / ก.พ. / 2563
      นิเทศ ธุรกิจการทำผ้าบาติก บ้านมดตะนอย 28 / ม.ค. / 2563


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05