[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน

จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554


 


 
         
 
 
 
    กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน 
   

ภูมิปัญญา

เครือข่าย

แหล่งเรียนรู้

 

  เรื่องเด่นวันนี้

เอกสารแนะนำ

 ประวัต

วันอังคารที่ 17  ธันวาคม 2556 
นายวิเชียร  จันทร์ฝาก
ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒคุณธรรม จริยธรรมกลุ่มนักศึกษาอิสลาม
ณ มัสยิดสิเหร่   ม.6 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 

 


 
                            นางอธิชา รจนะ  รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง  เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม  จัดโดย กศน.อำเภอกันตัง    ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2556
ณ วัดเขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน
นักศึกษา กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน เข้ารับการอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยะธรรมจำนวน 5 คน 

นักศึกษารับมอบวุฒิบัตรจาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นายวิเชียร  จันทร์ฝาก
 


 

นายประวิตร  ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)
จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2556  
                                                      ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    
                   
                                          


ครู.กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน  นางประภาศรี เปาวัลย์  เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น


 
                 


                      
บุคลากร กศน.กันตัง ร่วมงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเชียน"
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556
Kantung NFE personnel to join the "Dynamism of Thailand Economic under ASEAN Community"
at the Government Complex Road, on Wednesday, Nov. 6, 2556.
 

 
 

ผอ.กศน.อำเภอกันตัง นายวิเชียร  จัยทร์ฝาก   นำข้าราชการและคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระปิยมหาราช
ณ ลานหน้าโรงเรียนราชประชาอุทิศ      อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
      

                                                                                   วันที่ ๑๔ -๑๕ กันยายน ๑๕๕๖ 

นักศึกษา กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง    

       
 
 
      
 

 ใบสมัครหลักสูตร ๕๑

ข้อมูลสารสนเทศตำบล

อาสาสมัครรักการอ่าน

ใบลงทะเบียนหลักสูตร ๕๑

กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน

 หนังสือเรียนหลักสูตร ๕๑

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กาสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 

 

 

กิจกรรมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  ตำบลบ่อน้ำร้อน
คณะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำโดย ท่านรองอธิชา จรนะ 
ศน.สุรีย์ นาคนิยม, ศน.สุดา หาญวัฒนา และ ศน.ละออง  ภู่กลาง  
ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ  บ้านนางวาด คงเกื้อ  บ้านควนแคง  หมู่ที่ ๗ 

             
 
              
 

 

กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ่อน้ำร้อน  
การทำลวดพันถ้วยรับน้ำยางพารา

        


              
 
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและ  การทำปุ๋ยชีวภาพ  ของกศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน
ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ

 
 

        กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (มุมหนังสือในบ้าน)

มุมหนังสือในบ้านหมู่ที่  7  บ้านควนแคง   ตำบลบ่อน้ำร้อน
                มุมหนังสือในบ้านของนางสาวศุภลักษณ์  รักเกตุ  หมู่ที่  7  บ้านควนแคง  ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
จุดเด่น  มีความสะดวกสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย   มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน  มีสื่อที่หลากหลายผู้รับบริการมีทั้งสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียง

  
 


เข้าชม : 5775


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษา 20 / พ.ค. / 2563
      ติดตามสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 9 / เม.ย. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ-แบบกลุ่มใจ 26 / ก.พ. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 / ก.พ. / 2563
      นิเทศ ธุรกิจการทำผ้าบาติก บ้านมดตะนอย 28 / ม.ค. / 2563


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05