[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางสัก

จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554


 


ยินดีต้อนรับ
กศน.ตำบลบางสัก
        หน้าหลัก            ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง          กศน.จังหวัดตรัง     อบต.บางสัก อาสาสมัครรักการอ่าน     แหล่งเรียนรู้    facebook    ไทยรัฐ     เดลินิวส์ 
นางดาราวรรณ  สาครินทร์
ครู กศน.ตำบลบางสัก

 
 
 

คลังภาพ ตารางสอบปลายภาค 2/2556
 
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
 
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
 หนังสือน่าอ่าน
ข้อมูลนักศึกษา
กศน.ตำบลบางสัก
ประถมศึำษา 8 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น 52 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
50 คน

 
นายประวิตร ทับเที่ยง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน
กศน.จังหวัดตรัง

นางอธิชา รจนะ
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
   

นายวิเชียร  จันทร์ฝาก
ผอ.กศน.อำเภอกันตัง


ประวัติความเป็นมาของตำบลบางสัก
      ตำบลบางสัก ในสมัยอดีตสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ สลับด้วยภูเขาเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป อยู่่ห่างจากจังหวัดและเป็นที่สลับซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นที่หลบเพื่อสักอักขระเลขยันต์สำหรับผู้ที่นิยม เพราะในสมัยนั้นการสักอักขระเลขยันต์ตามร่างกายเป็นที่นิยมของผู้ชายโดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นผู้ที่มีความนิยมในการสักอักขะยันต์จึงหลบเข้ามาสักอักขระเลขยันต์ในพื้นที่่จึงมีการเรียกขานพื้นที่ดังกล่าวว่าบางสักตลอดมา ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อว่าตำบลบางสักจนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ   จดตำบลบ่อน้ำร้อน
ทิศใต้         จดตำบลเกาะลิบง และตำบลนาเกลือ
ทิศตะวันออก  จดตำบลบ่อน้ำร้อน และตำบลนาเกลือ
ทิศตะวันตก     จดตำบลเกาะลิบง  และอำเภอสิเกา
เนื้อที่
ตำบลบางสัก มีเนื้อที่ประมษณ 95.06 ตร.ม. หรือประมาณ 60,000 ไร่
ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลุ่ม ๆ ดอนๆ สลับด้วยภูเขาเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตรนอกเหนือจากนั้น ก็เป็นแหล่งน้ำ และพื้นที่ป่าไม้
จำนวนประชากร
ตำบลบางสักมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,887 คน  แยกเป็นชาย 2,958 คน  หญิง 2,929 คน

ข่าวเด่นวันนี้


     กศน.ตำบลบางสัดได้ร่วมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๗ ร่วมกันองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักและภาคีเครือข่ายในตำบล เมื่อวันที่ 11 มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมการระบายสีปูนพลาสเตอร์  การเล่นเกมต่างๆซึ่งมีน้องๆหนูๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกันตังได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลบางสัก นำนักศึกษาร่วมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ท่าขย่ง บ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

บุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ร่วมต้อนรับ ผอ.วิเชียร  จันทร์ฝาก เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอกันตัง
เมื่อวันพฤหัสที่ 15 สิงหคม  2556  ณ กศน.อำเภอกันตัง โดยมีผอ.อุมาภรณ์  มโนภิรมย์ ผอ.กศน.อำเภอห้วยยอดร่วมต้อนรับด้วย

 นายไพรัช  หัตถิยา ผอ.กศน.อำเภอกันตังมอบหมายให้หัวหน้ากศน.ตำบลบางสักและบรรณารักษ์ห้องสมุดอำเภอกันตัง
นำนักศึกษากศน.ตำบลบางสักร่วมวางพวงหรีด เพื่อไว้อาลัย นายหลุย  ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักสงฆ์หว้าทอง ตำบลบางสัก


 
กศน.อำเภอกันตัง เปิดหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการอาชีพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอกันตัง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อำเภอกันตังเป็นอย่างมาก โดยมีนายสมบูรณ์ ปิยกาญจนานนท์ เป็นวิยากร
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้เข้าร่วมโครงการเขียนข่าวเล่างานกศน.
"นักข่าวภูธร กศน."
  ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลมาทำสกู๊ปข่าว โดยแบ่งเป็น ๒ สาย สายที่ ๑ ไปเก็บข้อมูลที่ อำเภอนาโยง สายที่ ๒ ไปเก็บข้อมูลที่อำเภอเมือง  นักข่าวภูธรสายที่ ๒  กศน.อำเภอกันตัง ได้เดินทางไปเก็บภาพพร้อมทั้งสัมภาษณ์นางจาริณี  พลแสง เจ้าของบ้านหนังสืออัจฉริยะ และนายชะเอม  ดำจุติ  กำนันตำบลนาบินหลา หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง สถานประกอบการแกงไตปลาแห้งเมืองตรัง ของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าจีน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแกงไตปลาแห้งซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่ยอมรับและได้รับมาตรฐานสินค้าระดับ ๕ ดาว อีกทั้งยังเป็นแกงไตปลาแห้งที่ช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย  หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีครบวงจร ตั้งแต่การปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ซึ่งในการเดินทางลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาทำข่าวในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับว่าที่นักข่าวภูธรทุกคน
 
   
กศน.อำเภอกันตัง ได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษหรรษาสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ.2558 ซึ่งมีนักศึกษาจากกศน.ตำบลบางสักและนักศึกษาจาก กศน.ตำบลอื่นๆในอำเภอกันตังเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
          ประกาศ กศน.ตำบบางสัก มีกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น ณ โรงเรียนบ้านบางสัก ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 
 
นายไพรัช หัตถิยา ผอ.กศน.อำเภอกันตัง ได้จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สำหรับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2555 ของกศน.อำเภอกันตัง ซึ่งมีนักศึกษาจากกศน.ตำบลบางสักและกศน.จากตำบลต่างๆ ในอำเภอกันตังเข้าร่วม
กศน.อำเภอกันตังได้นำนักศึกษาจากทุกตำบลเข่าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านป่ากอ  ตำบลคลองชีล้อม  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 
   กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
       นางกาญจนาภรณ์ จำปี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย นางศุทธินี งามเขตต์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
     และนายประกอบ กุลบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2556  นายประวิตร  ทับเที่ยง   ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย  นายไพรัช  หัตถิยา    ผอ.กศน.อำเภอกันตัง  และคณะ   ต้อนรับนายประกอบ   กุลบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา  หนึ่งในคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 และนำเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ณ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง  หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 นายไพรัช  หัตถิยา ผอ. กศน.อำเภอกันตัง ได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลบางสัก นำนักศึกษา   ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556   กับ  อบต.ตำบลบางสัก  โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก   เช่น  วาดภาพ  ระบายสีปูนปลาสเตอร์  เล่นเกม  ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ ในพื้นที่เป็นอย่างมาก


      นายไพรัช  หัตถิยา  ได้มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลบางสักและนักศึกษากศน.ตำบลบางสัก เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมราชสกุลกิติยากร ณ สำนักสงฆ์หว้าทอง ตำบลบางสัก โดยหม่อมหลวงจิราคม  กิติยากร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายอำเภอกันตัง พร้อมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 55  นายไพรัช  หัตถิยา  ผอ.กศน.อำเภอกันตัง และบุคลากร ร่วมพีธี
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  และกศน.ตำบลบางสักได้นำนักศึกษา ทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้   ตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณกศน.ตำบล รวมทั้งจัดบอร์ดนิทรรศการ เกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติ  และในเวลา 19.15 น.ได้ร่วมพีธีถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร 
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 กศน.ตำบลบางสัก ได้จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  อบรมการทำเทียนเจลแฟนซี พร้อมทั้งมีรถโมบาย ไปให้บริการในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางสัก   ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
 กศน.อำเภอกันตัง  และหน่วยงานราชการในอำเภอกันตัง ร่วมบุญทอดกฐิน   เพื่อสร้างหอฉันท์  ณ วัดควนตุ้งกู    หมู่ที่ ๓  บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก  ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
"มุมหนังสือน่าอ่านที่บ้านครู"
และมุมอาเซียนที่กศน.ตำบลบางสัก
กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต 
นายไพรัช  หัตถิยา ผอ.กศน.อำเภอกันตัง  นำคณะครูและนักศึกษากศน.อำเภอกันตัง
ร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2  ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่  5-7  กันยายน 2555
โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด 

  กศน.ตำบลบางสักร่วมพิธีปลูกต้นไม้  800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
กศน.ตำบลบางสัก นำนักศึกษา
ร่วมปลูกต้นไม้ 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ที่ บ้านควนตุ้งกู้ ตำบลบางสัก จังหวัดตรัง


 ประกาศ  กศน.ตำบลบางสัก  มีกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555     ในวันที่ 15 และ 16  กันยายน 2555  เวลา 08.30 - 17.30 น  ณ โรงเรียนบ้านบางสัก   ตำบลบางสัก   อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง                                                                       

ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
     -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง โทร ๐๗๕-๒๕๒๗๒๖
    
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา  โทร ๐๗๕-๒๔๘๑๘๓
ประกาศ กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบ N-NET สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ทั้งระดับ ม.ต้น และม.ปลาย  ในระหว่างวันที่ ๒๐ และ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ อาคารคอซิมบี้ อำเภอกันตัง

 ประกาศ กศน.อำเภอกันตัง   มีกำหนดสอบ N-NET สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนประชาวิทยา  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ทางกศน.ตำบลบางสัก จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษามาเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าว 

 
 
           
            นาย สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สส.ตรัง เขต 4 ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอกันตัง      ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง ผอ.กศน.ตรัง กล่าวรายงาน นายไพรัช หัตถิยา  ผอ.กศน.อำเภอกันตังและคณะครู กศน. บุคลากรได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ อาคารคอซิมบี๊ เทศบาลเมืองกันตัง โดย ประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมวิชาชีพต่างๆ ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
มอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรวิชาชีพ และคณะครู กศน.ที่ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รวมทั้งสิ้น 500 คน


             นายไพรัช  หัตถิยา  ผอ.กศน.อำเภอกันตัง นำ คณะนักศึกษากศน.ตำบลบางสัก พร้อมด้วยนักศึกษาในอำเภอกันตัง ได้ศึกษาดูงาน   ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลคลองลุ โดยนายสมนึก  ทองปรุง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา 

 

เข้าชม : 5408


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษา 20 / พ.ค. / 2563
      ติดตามสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 9 / เม.ย. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ-แบบกลุ่มใจ 26 / ก.พ. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 / ก.พ. / 2563
      นิเทศ ธุรกิจการทำผ้าบาติก บ้านมดตะนอย 28 / ม.ค. / 2563
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05