[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลกันตัง

จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554       
Happy New Year 2014
สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร
เขียนเป็นคำกลอน ให้พรสุขี
ขอให้ทุกท่าน พ้นผ่านไพรี
อยู่ดีกินดี โชคดีตลอด
มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด
รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย
เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล
ทุกข์เข็ญจัญไร จงไกลห่างตัว
จงสุขสำราญ เบิกบานกันทั่ว
ความเลวความชั่ว ห่างตัวห่างใจ
จงมีแต่สุข เรื่องทุกข์อย่าใกล้
โชคดีปลอดภัย คนไทยทุกคน


 
กศน.ตำบลกันตัง

ประวัติตำบลกันตัง

               เทศบาลเมืองกันตัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตรัง ซึ่งห่างจากปากน้ำตรังเพียง 27 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญมาแต่โบราณ และในปี พ.ศ.2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรัง ย้ายที่ตั้งเมืองตรังจากตำบลควนธานี มาตั้งที่ตำบลกันตังโดยขึ้นกับมณฑลภูเก็ต

                เทศบาลเมืองกันตัง เป็นพื้นที่ของตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งยกฐานะเป็น เทศบาล เมื่อปีพุทธศักราช 2480 โดยพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 54 หน้า 1899 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  พ.ศ.2480 มีพื้นที่ 1.35 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเพื่อความเหมาะสมแก่การบริหารกิจการและการทำนุบำรุงท้องถิ่น เทศบาลได้ขอขยายเขตไปในพื้นที่ของบางส่วนของตำบลใกล้เคียงอีก 1.69 ตารางกิโลเมตร รวมกับพื้นที่เดิมเป็น 3.04 ตารางกิโลเมตร โดยพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2512 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2512 ต่อมาได้รับประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกันตัง ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 40 ก. ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2538 แล้ว  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป ปัจจุบันเทศบาลเมืองกันตังมีอายุ 70 ปี

 แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองกันตัง

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส 

   

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของกันตัง  เป็นที่น่าสนใจ คือ พระพุทธรูปหินอ่อน ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า

มีลักษณะที่สวยงามเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และมีพุทธชัยมงคลปางประทานพรอยู่ด้านหน้าวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
 สถานีรถไฟเมืองกันตัง
   
ตามประวัติการรถไฟสถานีกันตังเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456 ในสมัยเริ่มแรกเป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ซึ่งมีรางรถไฟต่อไปถึงท่าเที่ยบเรือ ตัวอาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาสีเหลืองสลับเทา ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้านหน้ามีมุขยื่นตกแต่งมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ถือว่าเป็นสถานีรถไฟสายแรกและสายเดียวทางฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบันมีการบูรณะซ่อมแซมแต่ยังคงสภาพเดิมไว้
 
เข้าชม : 4034


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษา 20 / พ.ค. / 2563
      ติดตามสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 9 / เม.ย. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ-แบบกลุ่มใจ 26 / ก.พ. / 2563
      การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 / ก.พ. / 2563
      นิเทศ ธุรกิจการทำผ้าบาติก บ้านมดตะนอย 28 / ม.ค. / 2563


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05